Ervaringsleren in en met de natuur

€ 1590.00 incl.
€ 1590.00 excl.

Ervaringsleren in en met de natuur

Via ‘learning by doing’ ervaart de deelnemer een grote variatie aan mogelijkheden om met én in de natuur welzijnsbevorderend aan de slag te gaan. 

Tijdens vier tweedaagse momenten en een terugkomdag ontpop je jezelf samen met je coaches en collega’s tot een expert die de natuur kan inzetten in de eigen organisatie. 

€ 1590.00 incl.
€ 1590.00 excl.

Introductie

DOELSTELLINGEN  

Je verwerft kennis en inzicht in het ervaringsleren in en met de natuur en hoe dit een impuls kan geven aan de zelfzorg, de persoonlijke groei of het persoonlijk herstel van je doelgroep. 

Deze doelstelling situeert zich op drie niveaus: 

1. Je verwerft basisvaardigheden, kennis en inzicht om doelbewuste activiteiten in en met de natuur op een maatschappelijk en ethisch verantwoorde, veilige en ontwikkelingsgerichte manier te organiseren, begeleiden en te implementeren in een organisatie. 

2. Je gaat een persoonlijk leertraject aan waar je jouw persoonlijke interventiekracht als begeleider leert ontdekken en gebruiken als belangrijke hefboom voor professionele effectiviteit. Feedback vanuit de leergroep wordt gebruikt om tot inzicht te komen in je eigen sterktes en ontwikkelingskansen.  

3. Je verwerft inzicht in processen die zich in een groep afspelen en hoe je daar zelf een rol in speelt en hoe je deze processen op een ervaringsgerichte manier kan beïnvloeden. Daarnaast (h)erken je op welke manier het groepsproces het individueel leren kan ondersteunen. 

Dit postgraduaat zet er toe aan in de eigen beroepspraktijk verder te kijken hoe ervaringsgerichte werkvormen in én met de natuur kunnen geïntegreerd worden. 

Doelgroep

Ben jij een professional met ervaring in het bekomen van zelfzorg, persoonlijke groei of groepsontwikkeling? Werk je graag in en met de natuur en geloof je in de kracht van natuurrijke omgevingen, uitdagende ervaringen en reflecteren? Dan is deze opleiding iets voor jou! 

Het postgraduaat vormt een interessante aanvulling op een diploma in alle mogelijke welzijnspraktijken: van opvoeding en onderwijs, sociaal-cultureel en sociaal-agogisch werk tot coaching, (ergo)therapie en de brede gezondheidszorg.  

1 Rechtstreekse toegang gericht op het behalen van een getuigschrift wordt verleend aan houders van één van de volgende bachelordiploma’s:   

Ergotherapie 

Verpleegkunde 

Creatieve therapie 

Sociaal werk 

Orthopedagogie 

Agro- en biotechnologie: afstudeerrichting groenmanagement 

Toerisme en recreatiemanagement 

Educatieve bachelor in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs 

Sport en bewegen 

Toegepaste psychologie 

Toegepaste gezondheidswetenschappen 

Deze postgraduaatopleiding kan al opgestart worden
wanneer de bacheloropleiding nog niet is afgerond. Om het getuigschrift
te kunnen ontvangen is wel een bachelordiploma nodig (anders attest van
deelname).”

2 Toegang gericht op het behalen van een getuigschrift wordt verleend aan houders van een graduaatsdiploma in bovenstaande studierichtingen, na het afleggen van een intakegesprek. 

 

Programma

Het postgraduaat bestaat uit vijf thema's:

 • natuur
 • ervaring
 • reflectie
 • begeleiding
 • implementatie

Binnen elk thema ontdek je een ruim arsenaal aan mogelijkheden om met én in de natuur welzijnsbevorderend aan de slag te gaan. Telkens wordt de verbinding gemaakt met relevante begrippenkaders en theorieën. Aan het einde van de rit ben je klaar om ervaringsleren in en met de natuur duurzaam te integreren in je eigen praktijk.

THEMA'NATUUR'

Je wordt bewust gemaakt van de effecten van ervaringen in een natuurrijke omgeving op het welzijn van personen en het belang van verbondenheid met de natuur. Je leert hoe je de natuur kan inzetten als inspirator, als co-begeleider en als co-therapeut.

THEMA 'ERVARING'

Je ervaart vanop de eerste rij hoe ervaringsleren in groep beklijft en hoe het bijdraagt tot jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert doelbewust ervaringen met een uitdagend karakter in en met de natuur selecteren en begeleiden zodat deze een impuls geven aan de zelfzorg, de persoonlijke groei of het persoonlijk herstel van je doelgroep.

THEMA 'REFLECTIE'

Je maakt kennis met actieve, creatieve en vooral leuke manieren om mensen vanuit hun eigen ervaring met elkaar en met zichzelf in gesprek te brengen waardoor leer- en ontwikkelkansen ontstaan.

THEMA 'BEGELEIDING'

Je wordt je bewust van processen die zich in een groep afspelen, welke rol je daarin zelf speelt en op welke manier je ze kan beïnvloeden. Je kan jezelf als begeleider van ervaringsleren inschatten alsook welke begeleidershouding jouw doelgroep nodig heeft.

THEMA 'IMPLEMENTATIE'

Doorheen het postgraduaat word je uitgedaagd om wat je geleerd hebt, in te zetten in de eigen werkcontext bij de eigen doelgroep. Via regelmatige peer feedback en intervisie en coaching van de docenten word je hierin ondersteund. Als sluitstuk van het postgraduaat mag je je resultaten op een ervaringsgerichte manier voorstellen.

MODULE 1: Thema natuur

Tijdens
het eerste weekend nemen we de tijd om kennis te maken met elkaar. Het
ontdekken en ervaren van de natuur staat centraal. Zo word je bewust
gemaakt van de positieve effecten van de natuur op het welzijn van
personen en het belang van verbondenheid met de natuur. Je leert hoe je
de natuur kan inzetten als inspirator door actief de natuur te beleven
en je lichaam en geest naar het hier en nu te brengen. Je proeft ook van
de natuur als co-begeleider en je leert werken in en met de natuur om
tot persoonlijke groei te komen. Tenslotte maak je kennis met de natuur
als co-therapeut en staan we stil bij de risico’s en kansen als je de
natuur wil inzetten om tot herstel van je doelgroep te komen.

MODULE 2: Thema ervaring

Je ervaart vanop de eerste rij hoe ervaringsleren in groep beklijft en hoe het bijdraagt tot jouw persoonlijke ontwikkeling. Verschillende uitdagingen in en met de natuur worden aangereikt waardoor je de kans krijgt om persoonlijke patronen, grenzen en krachten te leren kennen, begrijpen en accepteren. Vanuit deze ervaringen krijg je onder andere inzicht in de leercyclus van Kolb, de belevingszones van Nadler en Luckner en challenge by choice. Uiteindelijk leer je doelbewust ervaringen met een uitdagend karakter in en met de natuur te gebruiken als middel om een impuls te geven aan de zelfzorg, persoonlijke groei of persoonlijk herstel van je doelgroep.

MODULE 3: Thema reflectie

Je maakt kennis met actieve, creatieve en vooral leuke manieren om mensen vanuit hun eigen ervaring met elkaar en met zichzelf in gesprek te brengen waardoor leer- en ontwikkelkansen ontstaan. Verschillende reflectiemodellen en -technieken worden aangereikt. Kennismaking met active reviewing in en met de natuur staat centraal. Je krijgt verschillende ervaringen aangeboden in natuurrijke omgevingen in een stad, gevolgd door active reviewing werkvormen. Je ervaart ze aan den lijve en ziet hoe interventies van de begeleider tot een verrijkt resultaat leiden. Je gaat uiteraard ook zelf aan de slag zodat je in staat bent om active reviewing werkvormen te bedenken en uit te proberen.

MODULE 4: Thema begeleiding

Je
wordt je bewust van processen die zich in een groep afspelen, welke rol
je daarin zelf speelt en op welke manier je ze kan beïnvloeden. Je kan
jezelf als begeleider van ervaringsleren inschatten alsook welke
begeleidershouding jouw doelgroep nodig heeft. Ervaringen worden
aangeboden en besproken om inzicht te krijgen in deze elementen.
Daarnaast krijg je de kans om met de andere deelnemers zelf een
activiteit voor te bereiden en te begeleiden.

MODULE 5: Thema implementatie: 6 juni 2023 – PXL Hasselt

Doorheen het postgraduaat word je uitgedaagd om wat je geleerd hebt, in te zetten op jezelf en in de eigen werkcontext bij je eigen doelgroep. Via regelmatige peerfeedback en intervisie en coaching van de docenten word je hierin ondersteund. Als sluitstuk van het postgraduaat mag je op deze lesdag je resultaten op een ervaringsgerichte manier voorstellen.”

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

Maarten
Doise

Bedrijven

Bij PXL-NeXT zetten we intensief in op samenwerkingen met bedrijven en organisaties. Dit is altijd vanuit een strategisch oogpunt waarbij een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt is van het partnership.

Lees meer

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. Opgelet: sinds 1 januari 2023 is de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. 

 • MO* € 1272.00
 • KO** € 1113.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Evaluatie gebeurt op basis van uitgeschreven welzijnsbevorderend natuurbeleid waarbinnen je weergeeft hoe je dit kan integreren binnen de eigen organisatie. Doorheen het postgraduaat zal je ook een aantal huiswerkopdrachten (permanente evaluatie) meekrijgen om de aangeleerde kennis en methodieken actief te hanteren en in te oefenen. 
 

ONDERDEEL

 • Natuur
  • SP 4
  • CU 16
 • Ervaring
  • SP 4
  • CU 16
 • Reflectie
  • SP 4
  • CU 16
 • Begeleiding
  • SP 4
  • CU 16
 • Implementatie
  • SP 4
  • CU 16

SP = studiepunten CU = contacturen 

 

 

Al de modules van het PG kunnen apart worden gevolgd.

CONTACTGEGEVENS COORDINATOR 

Sara Janquart

Coördinator postgraduaat Ervaringsleren in en met de natuur

sara.janquart@pxl.be  

+31 623 65 49 35  

  

Ben jij een professional met ervaring in het bekomen van zelfzorg, persoonlijke groei of groepsontwikkeling? Werk je graag in en met de natuur en geloof je in de kracht van natuurrijke omgevingen, uitdagende ervaringen en reflecteren? Dan is deze opleiding iets voor jou! 

Het postgraduaat vormt een interessante aanvulling op een diploma in alle mogelijke welzijnspraktijken: van opvoeding en onderwijs, sociaal-cultureel en sociaal-agogisch werk tot coaching, (ergo)therapie en de brede gezondheidszorg.  

1 Rechtstreekse toegang gericht op het behalen van een getuigschrift wordt verleend aan houders van één van de volgende bachelordiploma’s: 

 • Ergotherapie 
 • Verpleegkunde 
 • Creatieve therapie 
 • Sociaal werk 
 • Orthopedagogie 
 • Agro- en biotechnologie: afstudeerrichting groenmanagement 
 • Toerisme en recreatiemanagement 
 • Educatieve bachelor in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs 
 • Sport en bewegen 
 • Toegepaste psychologie 
 • Toegepaste gezondheidswetenschappen 

2 Toegang gericht op het behalen van een getuigschrift wordt verleend aan houders van een graduaatsdiploma in bovenstaande studierichtingen, na het afleggen van een intakegesprek.

 

Als je pas afstudeert/bachelor behaalt halverwege de postgraduaat kan je ook inschrijven voor deze postgraduaat.

  

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!

Sara
Janquart