Adviseur Levenslang Leren (LLL)

Als adviseur Levenslang Leren (LLL) ben je samen met de directie onderwijs verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid omtrent LLL en het hogeschoolbrede navormingsaanbod. Je adviseert en ondersteunt de departementale coördinatoren LLL. Je voert samen met hen het beleid omtrent LLL uit , signaleert nieuwe opportuniteiten en communiceert over beleidsacties en volgt deze op. Je neemt zowel een adviserende als coördinerende rol op in het opzetten van nieuwe initiatieven in verband met LLL en dit vanuit een interdisciplinaire samenwerking binnen Hogeschool PXL en PXL-NeXT en in overleg met het werkveld .

Bekijk de PXL jobsite

Contact

Eline Grouwels
0494 71 85 10

Locatie

PXL-NeXT Corda

Categorie

Medewerkers
Adviseur Levenslang Leren

FUNCTIECONTEXT

De Directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.

Ze is vanuit haar innovatief studentgecentreerd en ICT-gericht onderwijs- en studentenbeleid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van praktijk geïntegreerde opleidingsprogramma’s, de realisatie van een ruim en flexibel onderwijsaanbod en de vorming van onmiddellijk inzetbare excellente professionals met de X-factor.

PXL-NeXT is een samenwerking tussen Hogeschool PXL en SyntraPXL. Door de krachten van beide opleidingscentra te bundelen, bieden we innoverende en uitdagende trainingen en opleidingen van een hoog niveau. Zowel experts uit het bedrijfsleven als medewerkers van Hogeschool PXL en ons uitgebreid netwerk delen hun ervaring en kennis.

PXL-NeXT staat dichtbij de klant en zijn (leer)behoeften en zet in op een sterk ecosysteem. Kortom, PXL- NeXT draagt bij aan een lerende samenleving.
 

Jouw takenpakket: 

Je werkt mee aan de verdere uitbouw van een innovatief aanbod dat inspeelt op de noden in het werkveld en de kwaliteitsbewaking van LLL .

Je neemt zelfstandig taken op m.b.t. tot het domein LLL:

• Je adviseert en ondersteunt departementale coördinatoren bij het ontstaan van nieuwe initiatieven voor LLL op vlak van begrotingsopmaak en -opvolging;

• Je schrijft de beleidsnota’s en bereidt het dossier van nieuwe opleidingsinitiatieven (inhoudelijk + financieel) voor ter bespreking op het strategisch managementcomité (SMC) van PXL-NeXT en het directiecomité van Hogeschool PXL;

• Je staat samen met de departementale coördinatoren in voor de kwaliteitsbewaking van het opleidingsaanbod;

• Je participeert aan de stuurgroepvergaderingen van de postgraduaten;

• Je volgt wet- en regelgeving rond levenslang leren nauwgezet op.

Je bent het aanspreekpunt voor alles wat LLL betreft voor zowel Hogeschool PXL als PXL-NeXT:

• Je neemt deel aan (hogeschoolbreed en extern) overleg met betrekking tot het domein LLL;

• Als liaisonofficier tussen Hogeschool PXL, PXL-Next en de buitenwereld kan jij sterke allianties opzetten en onderhouden met het werkveld en partners in functie van LLL;

• Je stimuleert de departementale coördinatoren tot het realiseren van een vernieuwend aanbod en het gebruik van innovatieve werkvormen i.s.m. het Digital Learning team van PXL-Next.

Je bent verantwoordelijk voor de Alumni werking:

• Je versterkt het netwerk van alumni door acties uit te werken en actief te gaan prospecteren in functie van het aanbod levenslang leren.

• Je zorgt voor bekendmaking van het ruime navormingsaanbod van PXL NeXT (Hogeschool PXL & SyntraPXL) en detecteert noden bij alumni om een aanbod te kunnen ontwikkelen dat inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt.

Profiel

Wat jij moet kunnen 

• Je bent leergiering en kan je snel inwerken in relevante regel- en wetgeving;

• Je bent bereid om op korte termijn een professioneel netwerk uit te bouwen;

• Je kan autonoom werken aan de opvolging van projecten maar ook als teamspeler om zowel initia-tieven te vertalen naar projecten als in de opvolging van projecten;

• Je bent klantgericht en je bent commercieel ingesteld.


De professional die wij zoeken: 

 


Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je vanuit een onderzoekende houding zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren?

Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen?

Draag jij duurzaamheid hoog in het vaandel?

Kortom, beschik jij over onze X-factor (https://www.pxl.be/Pub/Over-PXL/Onze-missie.html)?
 

 

 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld);

• 5 jaar relevante werkervaring, in het domein van Levenslang leren strekt tot de aanbeveling.
 

 

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg, is nauw verweven met het academische en economische leven in de regio. Je mag rekenen op een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van ver-antwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om jouw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijke vakantieregeling, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, cambio huurwagen, voordelige hospitalisatieverzekering en interessante cateringvoorwaarden en tal van andere personeelsvoordelen.


Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau, in de overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loon-berekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.


Selectieprocedure

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 28/05/2024 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden, ontvangen een uitnodiging voor een selectiegesprek op 12/06/2024. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs .