Adviseur Levenslang Leren (LLL)

Als adviseur Levenslang Leren (LLL) ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van het hogeschoolbrede navormingsaanbod. Je werkt hiervoor nauw samen met en ondersteunt de departementale coördinatoren Levenslang Leren. Je geeft samen met hen en de directie vorm aan het beleid omtrent LLL, signaleert nieuwe opportuniteiten en communiceert over beleidsacties en volgt deze op. Je neemt zowel een adviserende als coördinerende rol op in het opzetten van nieuwe initiatieven in verband met LLL en dit vanuit een interdisciplinaire samenwerking binnen Hogeschool PXL en PXL-NeXT en in overleg met het werkveld. 

 

 

Contact

Eline Grouwels
0494 71 85 10

Locatie

PXL-NeXT Corda

Categorie

Medewerkers
Adviseur Levenslang Leren

FUNCTIECONTEXT

De Directie Onderwijs en Studentenbeleid maakt deel uit van de Centrale Diensten van Hogeschool PXL.

Ze is vanuit haar innovatief studentgecentreerd en ICT-gericht onderwijs- en studentenbeleid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van praktijk geïntegreerde opleidingsprogramma’s, de realisatie van een ruim en flexibel onderwijsaanbod en de vorming van onmiddellijk inzetbare excellente professionals die disciplinair goed zijn opgeleid, professionals met empathie en passie die ondernemend en innovatief zijn en in staat zijn om multidisciplinair samen te werken en een (internationaal ) netwerk uit te bouwen .

PXL-NeXT is een samenwerking tussen Hogeschool PXL en SyntraPXL. Door de krachten van beide opleidingscentra te bundelen, bieden we het antwoord op de huidige opleidingsnoden met academisch onderbouwde en praktische opleidingsmogelijkheden, die zowel voor het individu als een bedrijf of organisatie een enorme meerwaarde bieden. Zowel experts uit het bedrijfsleven als docenten van Hogeschool PXL en ons uitgebreid netwerk delen hun ervaring en kennis.

PXL-NeXT staat dichtbij de klant en zijn (leer)behoeften en zet in op een sterk ecosysteem. PXL NeXT draagt bij aan een lerende samenleving door innovatie & praktijkgericht onderzoek naar buiten te brengen en staat garant voor een betrouwbare & kwalitatieve opleiding, event en verhuur partner.  
 

Jouw takenpakket: 

Je bent de makelaar voor de verdere uitbouw van en de kwaliteitsbewaking van LLL binnen PXL en PXL-NeXT. Je neemt zelfstandig taken op, alsook de daaruit voortvloeiende administratie, met betrekking tot het domein levenslang leren:

• Je adviseert en ondersteunt departementale coördinatoren bij het ontstaan van nieuwe initiatieven voor LLL op vlak van organisatie, begrotingsopmaak en -opvolging en eventuele aanstellingen;

• Je schrijft de beleidsnota’s en bereidt het dossier van nieuwe opleidingsinitiatieven (inhoudelijk + finan-cieel) voor ter bespreking op het strategisch managementcomité (SMC) van PXL-NeXT en het directiecomité van Hogeschool PXL;

• Je staat samen met de departementale coördinatoren in voor de kwaliteitsbewaking van het opleidingsaanbod (opbouw van het programma in open aanbod, de te bereiken leerresultaten, de ontwikkeling van leermaterialen, evaluatie);

• Je participeert aan de stuurgroepvergaderingen (zeker bij de start van nieuwe opleidingsinitiatieven);

• Je stuurt de administratie voor de postgraduaten aan (premiedocumenten/Vlaams opleidingsverlof /KMOP);

• Je organiseert de proclamatie van de postgraduaten, in samenwerking met het team events van PXL-NeXT. 

Je bent het aanspreekpunt voor alles wat LLL betreft voor zowel Hogeschool PXL als PXL-NeXT en in die hoedanigheid rapporteer je aan de directeur Onderwijs en Studentenbeleid (PXL) de directeur en/of het strategisch managementcomité van PXL-NeXT. 

• Je neemt deel aan en/of organiseert (hogeschoolbreed en extern) overleg met betrekking tot het domein LLL;

• Als liaisonofficier tussen Hogeschool PXL, PXL-Next en de buitenwereld kan jij sterke allianties opzetten en onderhouden met het werkveld en partners in functie van LLL, en daarnaast het netwerk van alumni versterken en actief prospecteren in functie van LLL;

• Je stimuleert de departementale coördinatoren tot het realiseren van een vernieuwend aanbod en het gebruik van innovatieve werkvormen i.s.m. het Digital Learning team van PXL-Next;

• Je verzorgt de communicatie en promotie van het aanbod LLL in verschillende communicatievormen (online en offline), i.s.m. de dienst marketing van PXL-Next;

• Je organiseert en neemt samen met de coördinatoren deel aan infodagen en informatiemomenten om het aanbod LLL in de markt te zetten. 

Als adviseur LLL ben je ook de coördinator van PXL-Voka Young & Strong. In dit partnerschap willen we jongeren in contact brengen met bedrijven, non-profitorganisaties en lokale besturen. Door het organiseren van verschillende inspiratieroutes in bedrijven willen we jongeren  enthousiasmeren en verbinden met hun toekomstige carrière, ondernemerschap en technologie.

Jouw takenpakket: 

• De algemene coördinatie van  PXL-Voka Young and Strong en deelname van aan de stuurgroep PXL Voka Young and Strong;

• Je werkt samen met het team van Voka Limburg (onderwijsgerelateerde projecten/activiteiten): First Lego League, First Tech Challenge, Talent Center;

• Je zet partnerschappen en intakes met bedrijven op in het kader van de werking van PXL-Voka Young and Strong;

• Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en promotie van PXL-Voka Young and Strong en zorgt voor de rapportering en projectopvolging.

Profiel

Wat jij moet kunnen 

• Je kan vlot werken met diverse ICT-toepassingen en bent bereid om je op korte termijn in te werken in regelgeving en systemen voor begrotingsopmaak en budgettering;

• Je bent leergiering en kan je snel inwerken in relevante regel- en wetgeving;

• Je bent bereid om op korte termijn een professioneel netwerk uit te bouwen;

• Je hebt ervaring met projectmatig werken en fondsenwerving;

• Je kan autonoom werken; zelfstandig aan de opvolging van projecten maar ook als teamspeler om zowel initiatieven te vertalen naar projecten als in de opvolging van projecten;

• Je hebt sterke organisatorische vaardigheden om je divers takenpakket te coördineren;

De professional die wij zoeken: 

• Je werkt resultaat- en oplossingsgericht vanuit een sterk analytisch denkvermogen en je durft hierin initiatief te nemen;

• Je beschikt over een voldoende reflectieve ingesteldheid;

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;

• Je bent diplomatisch, empathisch maar kan ook weloverwogen beslissingen nemen indien nodig;

• Je hebt geen nine-to-five mentaliteit en bent bereid om je flexibel op te stellen;

• Je bent klantgericht en hebt commerciële feeling;

Kortom, beschik jij over onze X-factor (https://www.pxl.be/Pub/Over-PXL/Onze-missie.html)?

 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) 

• Je beschikt over minstens 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring, bij voorkeur in het domein van  ‘learning & development’
 

 

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, mogelijkheid tot telewerken, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.  

Aanstelling

De contractuele aanstelling kan onmiddellijk ingaan na het afronden van de selectieprocedure (in functie van jouw beschikbaarheid).  

Salarisschaal

De inschaling gebeurt op masterniveau, in de overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)

Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Je vindt het bruto geïndexeerd maandsalaris in de kolom 'maandsalaris'. Een bruto-netto loonberekening kan je via deze link maken.

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden. 

 

Opmerkingen

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 2/10/2023 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES: http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur. 

Selectieprocedure

• Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.

• Kandidaten die op basis van CV en motivatiebrief geselecteerd worden, ontvangen een uitnodiging voor een selectiegesprek op 12/10/2023. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitma-ken van de selectieprocedure. 

• Je voldoet bij indiensttreding aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Ho-ger Onderwijs.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.