Cases

Bedrijven en cursisten werken samen aan een concreet plan voor de toekomst

 

Bij PXL-NeXT leren de cursisten een concreet idee van een bestaand bedrijf omzetten tot een actieplan voor de toekomst. Wil jij ook graag hulp bij de uitwerking van jouw idee, aarzel dan niet en stuur vandaag nog jouw idee in.

Een idee insturen

Een klas experten in spe staat klaar om uw briljante ideeën om te zetten in een concreet plan voor de toekomst! Ze zoeken samen een antwoord op dé kernvragen die als bouwstenen dienen voor je business model canvas. Ze nemen de tijd om na te denken over de producten die jouw bedrijf aanbiedt. Via praktijkvoorbeelden stellen ze een eigen productinnovatie strategie op voor jouw bedrijf.

Ze helpen jouw oplossing in de markt te testen aan de hand van een minimum viable product en brengen hiermee het pad van je klanten van a tot z in kaart. Ze zetten de theorie om in de praktijk en leren hoe je jouw innovatiestrategie kan pitchen ​voor een professionele jury of investeerder.

Twijfel niet langer en stuur je idee in via de ideeënbus van PXL-NeXT.

Hoe gaan we te werk?

Voor de module Business werken kleine teams van 2 à 3 cursisten het business idee van één bedrijf uit tot een concreet plan voor de toekomst. Dit plan is verschillend naargelang het gekozen postgraduaat en de vraag van het bedrijf: een ondernemingsplan, een innovatievoorstel, een proof of concept, ...

Elk team presenteert op het einde van het academiejaar hun plan voor de toekomst voor een Jury. De Jury is vertegenwoordigd door het bedrijf, expert(en), partners, … en de hogeschool PXL.

Stappenplan

Business idee

 

Vooraleer je de plannen van je onderneming uittekent, dien je eerst grondig de fundamenten te leggen. Zo bouw je voort op een sterke basis. De ideale tool om je hierbij te helpen is een Canvas (Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, AI Canvas, …). Eens alle bouwstenen van je case in een canvas model zijn ingevuld, kan je aan de slag om het business idee om te zetten tot een ondernemingsplan, innovatievoorstel, proof of concept, demonstrator, … naargelang de vraag van het bedrijf of het thema van het postgraduaat waaraan je deelneemt.

Presentatie jury

Op het einde van het academiejaar geven de teams van 2 à 3 cursisten een presentatie voor de Jury over hun uitgewerkte case. Ieder teamlid zal een deel van de presentatie op zich nemen. De Jury zal onder meer volgende beoordelingscriteria hanteren, afhankelijk van de case (ondernemingsplan, projectvoorstel, proof of concept, …) die wordt toegelicht:

  • Haalbaarheid (economisch, technologisch, wettelijk, financieel, …)
  • Kwaliteit van het voorstel
  • Gedegen marktonderzoek
  • Mate van innovatie
  • Structuur, inhoud, vlotheid van de presentatie

De Jury is vertegenwoordigd door het bedrijf, expert(en), partners, … en de Hogeschool PXL.

Innovatie

Heb je een vernieuwend idee dat de onderneming kan versterken, maar moet je nog heel wat uitdagingen overwinnen bij de ontwikkeling van die innovatie? Moet je nog een nieuwe technologie ontwikkelen, jouw processen of diensten doordacht verbeteren, een prototype bouwen of een pilootfase doorlopen waar nog uitdagingen in zitten? VLAIO geeft bedrijven met een ontwikkelingsproject een duwtje in de rug met advies en financiële steun. Maar, waaraan moet jouw business case dan voldoen? Je dient aan te tonen dat je alle aspecten die van invloed zijn op je plannen in kaart hebt gebracht:

  • je voerde een gedegen marktanalyse uit,
  • je weet wat de meerwaarde van je innovatie betekent voor je klanten en hoe je innovatie de positie van je onderneming in de markt kan verbeteren,
  • je hebt een realistisch zicht op toekomstige kosten en baten

Het moet gaan om een ontwikkeling die nieuw is voor je bedrijf en nieuw voor je specifieke sector. Tijdens het project bouw je nieuwe kennis en kunde op en er zijn reële uitdagingen die je ook effectief hebt geïdentificeerd. Dat betekent ook dat de projectdoelstellingen helder en verifieerbaar zijn. Uiteraard moet je ook de juiste mensen, met de nodige expertise, aan boord hebben om je plannen met succes te realiseren en moet je doelstelling ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn in de doelmarkt.

VLAIO

PXL Research

PXL-Research overkoepelt het onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening binnen Hogeschool PXL. Op onderstaande website vind je meer informatie over onze dienst en een overzicht waarvoor bedrijven, social profit organisaties en overheden bij PXL-Research terecht kunnen zowel voor praktijkgericht onderzoek, wetenschappelijke dienstverlening en advies.

Hier kunnen ook opleidingen op maat uit voortvloeien in samenwerking met PXL NeXT. 

Hogeschool PXL Onderzoek

Goede afspraken maken goede vrienden
Hier vind je een overzicht van de engagementen die we verwachten van zowel de cursisten als de bedrijven bij het uitwerken van de business cases.
Afspraken voor bedrijven

De doelstelling van de pitch sessies door de bedrijven is om de cursisten een innovatief business idee voor te leggen en hierover met hen in debat te gaan. Dit innovatief idee wordt door de bedrijven voorgesteld via een powerpoint presentatie van maximaal 10 minuten. De cursisten krijgen na de pitch nog 10 minuten de tijd om vragen te stellen.

 

 

Afspraken voor cursisten

De doelstelling van de pitch sessies door de cursisten is om feedback te krijgen van de bedrijven en andere cursisten op hun uitgewerkt plan voor de toekomst. De presentatie van de cursisten duurt maximaal 20 minuten, gevolgd door 10 minuten voor vragen.