Disclaimer

SyntraPXL vzw besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan SyntraPXL vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer SyntraPXL vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is SyntraPXL vzw niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat SyntraPXL vzw geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. SyntraPXL vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klachten

Heb je klachten? Dan kan je terecht op ons algemeen nummer: 011/28.60.50 of een contactformulier invullen

CIM

CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, verzamelt met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die je raadpleegt (aantal page requests, visits, visitors...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe jou te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, ga naar http://www.cim.be.

Auteursrecht

SyntraPXL vzw geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Klantencentrum | SyntraPXL vzw

Ons klantencentrum staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

www.syntra-limburg.be