Kortingen & voordelen

We hebben alle manieren om kortingen en voordelen te bekomen gebundeld op deze pagina. Ontdek ze hier

Wat zijn opleidingscheques?

Opleidingscheques zijn een vorm van subsidiering van de Vlaamse overheid waardoor je een gedeelte van je opleiding terugbetaald krijgt.

Heb ik recht op opleidingscheques?

Kijk op Vlaanderen.be voor de actuele voorwaarden.Opent in nieuw venster

Komt mijn opleiding in aanmerking voor opleidingscheques?

Je vindt het volledige overzicht van opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingscheques Opent in nieuw venster in de opleidingsdatabank van de Vlaamse overheid.

Indien één van onze opleidingen voldoet aan de voorwaarden zal je op de opleidingspagina altijd de nodige gegevens zien staan onder het hoofdstuk ‘digitale opleidingscheques’:.

Hoe betaal ik mijn opleiding met opleidingscheques?

Vraag je digitale opleidingscheques door te nodige stappen te volgen op het digitale WSE-loket. Opent in nieuw venster

Van zodra je de digitale cheques van Edenred ontvangen hebt bezorg je ons deze, samen met de originele mail, via info@pxl-next.be met vermelding van de campus waar je de opleiding zal volgen.

Hou rekening met onze algemene betalingsvoorwaarden Opent in nieuw venster bij het hanteren van opleidingscheques.

Indien je je cheques niet tijdig zal ontvangen, betaal je je opleiding aan de hand van de ontvangen betalingsgegevens. Onze administratie zal na verwerking het bedrag van je opleidingscheques terugstorten.

Indien je je cheques tijdig ontvangt dien je enkel nog het eventuele restbedrag van je opleiding te betalen. De waarde van de aangeboden cheque niet groter mag zijn dat het totaalbedrag van je opleiding.

Kan ik mijn opleidingscheques laten terugbetalen?

Indien je voor eender welke reden je opleidingscheques niet meer wenst te gebruiken, kan je deze laten terugbetalen door Edenred. Volg hiervoor de stappen zoals beschreven op de website van de Vlaamse overheid. Opent in nieuw venster

 

Wat is de KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Opgelet: vanaf 1 januari 2023 wordt de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. 

Heb ik recht op de KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden :

De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;

De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest.

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn) ;

De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit;

Een aanvaardbare rechtsvorm

 • Onderstaande ondernemingen hebben een aanvaardbare rechtsvorm
  • De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen
   • De eenmanszaak
    De beoefenaar van een vrij beroep
  • Handelsvennootschappen van privaat recht met rechtspersoonlijkheid
   • Naamloze vennootschap (nv)
   • Besloten vennootschap (bv)
   • Coöperatieve vennootschap (cv)
   • Vennootschap onder firma (vof)
   • Commanditaire vennootschap (comm.v of comm.v.a)
   • Economisch samenwerkingsverband (esv)
   • Europese vennoootschap (se)
   • Europese Coöperatieve vennootschap (sce)
  • Buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut
 • Volgende ondernemingen hebben geen aanvaardbare rechtsvorm:
  • De vereniging zonder winstoogmerk of -uitkering
  • De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid
  • De feitelijke vereniging
  • De stille vennootschap
  • De tijdelijke vennootschap

Welke opleidingen kan ik laten subsidiëren?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming.

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Het minimum projectbedrag bedraagt 100 EUR netto.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Het bedrag dat je kan inbrengen omvat het volledige cursusgeld (inschrijvingsgeld, handboeken, grondstoffen) exclusief BTW. Het inschrijvingsgeld excl. BTW moet minstens 100 euro bedragen. Een betaling via de portefeuille verloopt als volgt:

Je schrijft in voor een opleiding en ontvangt een bevestigingsmail van je inschrijving en een betalingsuitnodiging van PXL-NeXT.

Je betaalt eerst het btw-bedrag rechtstreeks aan PXL-NeXT (met vermelding van de gestructureerde mededeling uit de bevestigingsmail). Het is belangrijk om niet het volledig inschrijvingsgeld rechtstreeks aan PXL-NeXT te betalen. Projectaanvragen mogen niet meer ingediend worden indien het volledig bedrag overgemaakt is aan de opleidingsverstrekker.

Je registreert en meldt aan op : www.kmo-portefeuille.be  Opent in nieuw venster

Je dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het totaalbedrag excl. Btw (inschrijvingsgeld + grondstoffen + handboeken) in. Dit bedrag vind je terug op de opleidingspagina van onze website.

De portefeuille geeft aan hoeveel percent van je opleiding zij subsidiëren en hoeveel jij dan nog dient te betalen (restbedrag).

Je betaalt jouw deel aan de KMO-Portefeuille. Van zodra de KMO-Portefeuille de ontvangst van deze betaling bevestigt, kan je de elektronisch betaling toewijzen via de portefeuille.

Opgelet: je aanvraag moet ten laatste 2 weken na de start van de opleiding ingediend zijn.

 

Wat is het erkenningsnummer van PXL-NeXT?

Het gebruik van de juiste erkenningsnummer is belangrijk en vind je terug in de uitnodiging van betaling. 

Neem contact op met ons voor vragen & informatie in geval van twijfel.

 

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Extern

Intern