Groen Erfgoed

€ 1800.00 incl. btw
€ 1800.00 excl. btw

Groen Erfgoed

“In elke Vlaamse gemeente is de oudste inwoner een boom” (of zou dat toch moeten zijn) Kan jij je verbazen over oude bomen, soms schots en scheef, over kilometers hagen tussen weilanden en akkers.

Vraag jij je af waarom er op schilderijen van watermolens zo vaak een treurwilg te zien is en word jij nieuwsgierig naar het in groen verscholen landhuis of kasteel als je een bordeauxbladige boom in een bosje ziet staan? Dan zit het alvast goed bij jou wat waardering van groen erfgoed betreft. Hoe breng je die waardering over in heldere duiding? Hoe pas je correct beheer toe om ook aan volgende generaties groene erfenis te kunnen overdragen? Hoe werk je beheervoorschriften uit en vind je nieuwe bestemmingen voor groen erfgoed?

€ 1800.00 incl. btw
€ 1800.00 excl. btw

Over deze opleiding

In vier lesmodules en een eindwerkmodule met lessen op donderdagavond en enkele excursies op zaterdag leren specialisten van uiteenlopende disciplines je hoe het komt dat de oudste inwoner van elke Vlaamse gemeente een boom is en hoe je ervoor kan zorgen dat hij nog veel ouder kan worden.

Daarnaast kan herstel door aanplantingen van vandaag de identiteit van een streek versterken en zo kan je vandaag werken aan het groene erfgoed van morgen.

 

Voor wie

Cursisten die al een opleiding archeologie, geschiedenis, biologie, geografie, groenmanagement, landschapsarchitectuur, stedenbouw of erfgoedstudies (voordien monumenten- en landschapszorg) hebben gevolgd.

Programma

Overzicht vijf modules :

 1. Inleidende module, kennismaking met de groen erfgoedsector: 27 contacturen
 2. Onderzoeksmethoden binnen groen erfgoed: 27 contacturen
 3. Beheer van groen erfgoed, communicatie en educatie: 27 contacturen
 4. Toepassingen in groen erfgoed: 27 contacturen
 5. Eindwerk: 12 contacturen + BZW

 

Inleidende module, kennismaking met de groen erfgoedsector

27u
 • erfgoedsector Organisaties en spelers in het werkveld (1u)
 • Beleid en bescherming van groen erfgoed (2u)
 • Tuin- en parkkunstgeschiedenis (6u)
 • Landschapsgeschiedenis (6u)
 • Plantenkennis (6u)
 • Excursie: Alden Biezen, Haffmanspark en Kasteeltuin Hex (6u)
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
03/10/2023 Introductie Kathleen De Clerq
05/10/2023 Organisatie van het werkveld/beleid en bescherming Kathleen De Clerq
12/10/2023 Plantenkennis - vaste planten Yannick Boulet
19/10/2023 Plantenkennis - bomen-struiken Kathleen De Clerq
26/10/2023 Landschapsgeschiedenis Arjan Goemans
09/11/2023 Tuin-en parkkunstgeschiedenis Peter Vandyck
16/11/2023 Tuin-en parkkunstgeschiedenis Peter Vandyck
18/11/2023 Excursie, Brussel Kathleen De Clerq en Peter Vandyck
23/11/2023 Landschapsgeschiedenis + proefexamen Arjan Goemans

Onderzoeksmethoden binnen groen erfgoed

27u
 • Horticultuur (3u)
 • Terminologie houtig erfgoed (3u)
 • Oral history en toponymisch onderzoek (3u)
 • Archiefonderzoek en iconografische beeldbanken (3u)
 • Paleografie en verwijzing naar types van archiefstukken (3u)
 • GIS als krachtige tool (3u)
 • Bruikbare databanken en historische kaarten (3u)
 • Bezoek aan archieven en bezoek aan tuin met oude technieken (6u)
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
30/11/2023 Terminologie houtig erfgoed Yannick Boulet
07/12/2023 Paleografie en archiefstukken Maurane Baert
14/12/2023 Oral history en toponymisch onderzoek Maurane Baert
21/12/2023 Archiefonderzoek en iconografische beeldbanken Maurane Baert
11/01/2024 Historische kaarten Karin Praet
13/01/2024 Archiefbezoeken Maurane Baert
18/01/2024 Horticultuur Yannick Boulet
25/01/2024 Gis en historische kaarten + proefexamen Karin Praet

Beheer van groen erfgoed, communicatie en educatie

27u
 • communicatie en educatie Participatie en communicatie (3u)
 • Specifieke beheermethodes (12u)
 • Educatie en ontsluiting (5u)
 • Excursie naar Maastricht (6u)
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
08/02/2024 Participatie Oswald Devisch
22/02/2024 Erfgoedherstel, herbestemming, educatie, ontsluiting Kathleen De Clerq
29/02/2024 Specifieke beheermethoden KLE
07/03/2024 Specifieke beheermethoden struiken Peter Vandyck
16/03/2024 Excursie Beukenberg 'Kastanje' of Alden Biezen Kathleen De Clerq
16/03/2024 Specifieke beheermethoden vaste planten practicum, Alken Yannick Boulet
21/03/2024 Specifieke beheermethoden bomen
28/03/2024 Educatie en ontsluiting + proefexamen

Toepassingen in groen erfgoed

27u
 • Cases inventarisatie en koppeling met GIS (3u)
 • Van waardenstelling tot bescherming van groen erfgoed (3u)
 • Herbestemming van onroerend erfgoed tot groene ruimte (6u)
 • Interventieplanning, Beheerplanning en subsidiekanalen(3u)
 • Excursies Domein Bokrijk en/of De Maten en/of Herkenrode en/of Alden Biezen en/of Hoogstamboombaard De Keizel met toelichting over het beheerplan (2 x 6u)
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
25/04/2024 Cases inventarisatie, koppeling met GIS Kathleen De Clerq
02/05/2024 Waardenstelling en bescherming Karin Praet
07/05/2024 Herbestemming Kathleen De Clerq
16/05/2024 Herbestemming Kathleen De Clerq
23/05/2024 Interventieplanning, beheerplanning Kathleen De Clerq
01/06/2024 Excursie Kathleen De Clerq
08/06/2024 Excursie Kathleen De Clerq
20/06/2024 Eindexamen module 1-4 Kathleen De Clerq

Eindwerk

12u

Deze module is een zelfstandig uit te voeren module waarbij de cursist een eindwerk maakt.

De onderwerpen zullen in een lijst aangeboden worden en kunnen afkomstig zijn van de eigenaar of beheerder van het groen erfgoed. Via ‘coaching on demand’ worden er 3 keer 3 klassikale uren voorzien waarbij de betrokken lesgevers aanwezig zijn.

Mogelijke onderwerpen zijn: • Inventarisatie van de KLE in gebied X met voorstellen voor beheer. • Waardenstelling voor geïnventariseerd groen erfgoed en voorstel voor educatieve ontsluiting • Waardenstelling voor geïnventariseerd groen erfgoed en voorstel voor recreatieve ontsluiting • Uitwerking voor subsidiemaatregelen vanuit gemeente x voor de KLE van deelgemeente y.

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
01/02/2024 Begeleiding eindwerk (1) Kathleen De Clerq en Karin Praet
18/04/2024 Begeleiding eindwerk (2) Kathleen De Clerq en Karin Praet
13/06/2024 Begeleiding eindwerk (3) Kathleen De Clerq en Karin Praet
22/06/2024 Evaluatie eindwerk Kathleen De Clerq, Karin Praet, externe juryleden

Evaluatie: in juni vindt de eindevaluatie van de 4 modules plaats (12,5% per module) en de evaluatie van module 5 (zelfstandige opdracht, 50% eindwerk). 

De cursist kan modules 1 tot en met 3 afronden met een digitaal proefexamen als stimulans voor een goede studievoortgang.

Dit is een test die de cursist zelfstandig kan maken om zijn leervorderingen vast te stellen.   

het postgraduaat omvat 27 studiepunten verdeeld over vijf modules 

 1. Inleidende module, kennismaking met de groen erfgoedsector: 5 studiepunten
 2. Onderzoeksmethoden binnen groen erfgoed: 5 studiepunten
 3. Beheer van groen erfgoed, communicatie en educatie: 5 studiepunten
 4. Toepassingen in groen erfgoed: 5 studiepunten
 5. Eindwerk: 7 studiepunten

Excursies: 

Excursies gebeuren met eigen vervoer.

Zorgkrediet:

De opleiding wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid en de Hogeschool PXL is erkend in het kader van het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.
De opleiding komt dus in aanmerking voor het Vlaams Zorgkrediet.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.