Mentaal welzijn op het werk

€ 2500.00 incl. btw
€ 2500.00 excl. btw

Mentaal welzijn op het werk

Omdat welzijn op het werk alleen bereikt kan worden wanneer iedereen binnen de organisatie zijn verantwoordelijkheid opneemt, richten we ons tijdens deze opleiding op de acties die verschillende stakeholders, zoals de individuele werknemers, leidinggevenden, HR, directie, etc. kunnen nemen bij het werken aan welzijn.  

€ 2500.00 incl. btw
€ 2500.00 excl. btw

Over deze opleiding

Maatschappelijke tendensen op de arbeidsmarkt, zoals de digitalisering, automatisering en de opkomst van het telewerk, hebben een grote impact op de manier waarop we leven en werken. We werken met z’n allen niet alleen langer, maar ook de inhoud en de vorm van onze banen zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Dit leidt steeds vaker tot negatieve stress die  langdurig ziekteverzuim en burn-outs kan veroorzaken. Werken in zo’n wereld vraagt wendbaarheid (het vermogen om constant bij te leren) en weerbaarheid (het vermogen om obstakels om te zetten in oplossingen en kansen). 

Van organisaties wordt gevraagd om medewerkers hierin te ondersteunen door het uitbouwen van een welzijnsbeleid gebaseerd op een gezond werkklimaat. Maar hoe begin je daar nu aan? In deze postgraduaatopleiding gaan we aan de slag met de concrete invulling van het welzijnsbeleid op maat van uw organisatie. In 6 modules belichten we de verschillende facetten van welzijn op de werkvloer. In elk van deze modules staat een concrete vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar praktische handvaten, procedures en acties centraal.  

Voor wie

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die binnen organisaties werkt of mee wil werken aan een gezond, mentaal welzijnsbeleid.

Meer concreet houdt dit in dat we ons richten op: 

 • Preventieadviseurs 
 • Werknemers die zich verder wensen te bekwamen in het mentale welzijn van werknemers 
 • Pas afgestudeerden 
 • Vakbondsleden

Programma

Het postgraduaat 'Mentaal welzijn op het werk' bestaat uit 5 modules en een geïntegreerde eindproef. Het programma omvat 23 studiepunten.

Met dit postgraduaat willen we mentaal welzijnswerkers vormen die: 

 • een visie op mentaal welzijn op het werk ontwikkelen
 • een bijdrage leveren aan een gezond werkklimaat binnen een organisatie
 • duidelijk kunnen aangeven waar de organisatie op dit moment staat op het vlak van mentaal welzijn op het werk
 • duidelijk kunnen aangeven welke actoren betrokken worden bij de uitwerking en de uitvoering van het mentaal welzijnsbeleid
 • zij kunnen hierbij aangeven wat de rol van iedere betrokken actor is
 • duidelijke prioritaire keuzes kunnen maken
 • concrete doelstellingen en acties kunnen formuleren binnen een mentaal welzijnsbeleid dat zowel gericht is op preventie als op het curatieve en de re-integratie
 • concrete doelstellingen en acties kunnen formuleren op de volgende vier niveaus: de individuele werknemer, het team, de leidinggevende en de organisatie
 • stakeholders kunnen sensibiliseren en hiervoor de juiste communicatiemiddelen kunnen inzetten 
  het welzijnsbeleid in hun organisatie kunnen evalueren
 • In de module WERKBAAR WERK leggen we de basis voor de andere modules. We gaan dieper in op de juridische verplichtingen en de stakeholders die betrokken kunnen worden bij het welzijnsbeleid. Daarnaast lichten we ook het model voor de opbouw van een welzijnsbeleid toe dat we in de rest van de modules gaan gebruiken.
 • In de module VAN STRESS NAAR VEERKRACHT gaan we dieper in op een aantal basisbegrippen zoals stress en burn-out en dit vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Werken rond stress en veerkracht is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de organisatie en de werknemer zelf. Via het job demand resources model gaan we dieper in op de mogelijkheden die een organisatie heeft om preventief om te gaan met stress en te werken aan veerkracht. We gebruiken het diabolo-model als basis om aan te geven hoe de werknemer kan werken aan de versterking van zijn eigen veerkracht.
 • Een van de basisvoorwaarden om goed te kunnen omgaan met stressmomenten is beschikken over een goede fysieke conditie. Gezondheid is dan ook het centrale thema van de module DE GEZONDE WERKNEMER IN EEN GEZOND WERKKLIMAAT. Op een zeer praktische manier geven we aan hoe de werknemer kan zorgen voor zijn eigen fysieke gezondheid en hoe een organisatie dit kan faciliteren.
 • Samenwerken heeft meestal een positief effect op de mentale gezondheid van werknemers. De mens is namelijk een sociaal wezen waarvoor persoonlijke contacten belangrijk zijn. Wanneer deze samenwerking niet goed verloopt, kan dit echter ook een sterke negatieve invloed hebben op het mentale welzijn van de werknemers. In de module SAMEN-WERKT gaan we dieper in op deze samenwerking. Aan welke voorwaarden moet een team voldoen om op een mentaal gezonde manier te kunnen samenwerken? Hoe creëren we een psychologisch veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn? Hoe kunnen we verbondenheid blijven garanderen in tijden van telewerk?
 • Veranderingen zijn vaak een van de grootste oorzaken van stress in een organisatie. Vooral de onzekerheid speelt hierin een belangrijke rol. In de module OMGAAN MET VERANDERING leer je veranderingsprocessen op een zodanige manier begeleiden dat er geen nutteloze negatieve stress optreedt bij de werknemers. Een goede communicatie en op een gepaste manier omgaan met weerstand zijn hierin belangrijke componenten.
 • Tijdens de GEÏNTEGREERDE EINDPROEF dien je aan te tonen dat je op basis van alle geziene modules het welzijnsbeleid in een organisatie kritisch kan bekijken. Daarnaast toon je aan de hand van deze eindproef ook aan dat je in staat bent om zelf een welzijnsbeleid uit te schrijven en te ontwikkelen voor je eigen organisatie of een organisatie die je als consultant begeleidt. 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

Bedrijven

Bij PXL-NeXT zetten we intensief in op samenwerkingen met bedrijven en organisaties. Dit is altijd vanuit een strategisch oogpunt waarbij een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt is van het partnership.

Lees meer

Mensura

Fly

AG Health Partner

PREBES VZW

KoruHR

How's work?

kmo-portefeuille

Thema: Personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

 • MO* € 2000.00
 • KO** € 1750.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

De attestering gebeurt op basis van de eindproef. Wanneer je hier niet op slaagt, kan je deze steeds opnieuw indienen in de tweede zittijd. Wanneer je na de tweede zittijd ook niet slaagt op je eindproef bekom je een attest per bijgewoonde module. 

ONDERDEEL 

 • Werkbaar werk 
  • SP 4
  • CU 20
 • Van stress naar veerkracht 
  • SP 4
  • CU 20
 • De gezonde werknemer in een gezond werkklimaat 
  • SP 4
  • CU 20
 • Samen-werkt 
  • SP 4
  • CU 20
 • Omgaan met verandering 
  • SP 4
  • CU 20
 • Geïntegreerde eindproef 
  • SP 3
  • CU 0

SP = studiepunten

CU = contacturen

 

Alle houders van een graduaats-, bachelor- of masterdiploma kunnen deelnemen aan dit postgraduaat. We houden wel nog een intakegesprek met alle kandidaten. Tijdens dit gesprek gaan we vooral in op je verwachtingen voor het postgraduaat zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

Afwijkende toelatingsvoorwaarden zijn mogelijk op basis van een motivatiebrief en een intakegesprek. 

Het postgraduaat kan ook per module gevolgd worden. De eerste module Werkbaar werk dient echter steeds gevolgd te worden. 

CONTACTGEGEVENS COORDINATOR 
Johan Vandersmissen 
Coördinator Postgraduaat HR voor KMO’s 

johan.vandersmissen@pxl.be 

 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.