Spoedgevallenzorg

€ 2200.00
Vrijgesteld van BTW

Spoedgevallenzorg

Het departement PXL-Healthcare voorziet met dit postgraduaat de nodige opleiding om verpleegkundigen kwalitatief te kunnen inzetten op de spoedgevallendiensten, alsook de meest recente wetenschappelijke inzichten mee te geven die zich vertalen in kwalitatieve zorg aan de patiënt.

€ 2200.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

Het departement PXL-Healthcare voorziet met dit postgraduaat de nodige opleiding om verpleegkundigen kwalitatief te kunnen inzetten op spoedgevallendiensten, alsook de meest recente wetenschappelijke inzichten mee te geven die zich vertalen in kwalitatieve zorg aan de patiënt.

De cursist leert kwalitatieve spoedeisende zorg te verstrekken aan de zorgvrager met al dan niet de verantwoordelijkheid om zelfstandig orders te kunnen uitvoeren, alsook correct de toestand van de patiënt te kunnen inschatten.

De verpleegkundige dient zowel technische als communicatieve vaardigheden te bezitten.

Voor wie

Het postgraduaat richt zich tot zowel gegradueerden, bachelors en/of masters in de Verpleegkunde die zich verder willen ontwikkelen in de spoedgevallenzorg. Een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in de Verpleegkunde geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding met het oog op het behalen van het getuigschrift.

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING?
Voor dit postgraduaat kan je kiezen om voltijds of deeltijds te studeren. We combineren theorie met een uitgebreid luik praktijk en stage:

 • studeren op eigen tempo
 • praktijkgericht
 • stage op de eigen werkplek
 • voldoen aan de voorwaarden om de Bijzondere Beroepstitel nog te behalen.

 

Programma

Het postgraduaat bestaat uit 35 studiepunten met een duurtijd van minstens één academiejaar (130 contacturen). De lessen vinden fysiek plaats op Campus Healthcare te Hasselt.

Om de Bijzondere Beroepstitel (BBT) te kunnen aanvragen, dient de cursist bijkomend de verdiepende module intensieve zorgen (10 STP) en de stage intensieve zorgen (15 STP) te volgen om aan de 60 studiepunten en de inhoud te voldoen die het wettelijk kader voorziet.

Basismodule Kritieke patiënt (2 modules van 5 STP)

 • inwendige, cardiologische en neurologische urgenties
 • infectiologie
 • kunstmatige beademing
 • psychosociale opvang hulpverlener en patiënt
 • bloedgassen
 • medisch rekenen
 • ALS, BLS
 • casuïstiek via simulatietraining
 • wetenschappelijk onderzoek

 

Verdiepende Modules Spoed en Prehospitaalzorg

 • Theoretische onderbouw

Verdiepende casuïstiek, opvolging van de geïntoxiceerde patiënt, specifieke farmacologie, klinisch en medisch redeneren, hemodynamica, multidisciplinair samenwerken, triage, algemene materiaalkennis, wondzorg en gipsen, specifieke wetgeving en PIT, forensische geneeskunde, rampenmanagement en nucleaire geneeskunde, radiologie en het transport van de kritieke patiënt.

 • Practica

Casuïstiek, klinisch redeneren, ECG-oefeningen, KV en BGW oefening.BLS en ALS scenario's van de volwassene, de zwangere, het kind en de baby.

 • Optioneel: Kritische zorgen integratie spoedgevallenzorg

Kortingen

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
 • ODB-nummer: ODB-1001962
 • Officiële opleidingsnaam : Postgraduaat Spoedgevallenzorg
 • Opleidingsverstrekker: Hogeschool PXL

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

 • MO* € 1760.00
 • KO** € 1540.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

De evaluatie gebeurt per module, zowel schriftelijk als mondeling, aan de hand van praktijk (casuïstiek, oefeningen, ...) en met individuele praktijkopdrachten.

Accreditatie voor Nederlandse verpleegkundigen wordt aangevraagd.

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN

De inschrijvingskost bedraagt €2.200 (2 basismodules van elk 5 STP + 2 verdiepende modules van elk 5 STP + 15 STP stage). De postgraduaten kunnen ook per module opgenomen worden. De inschrijvingskost wordt dan per module berekend. 

Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt. Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.

Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be. Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.
LOCATIE
Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan - Guffenslaan 39 - 3500 Hasselt

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.