Veiligheid in Openbare Besturen: Bescherming en Vertrouwen

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Veiligheid in Openbare Besturen: Bescherming en Vertrouwen

Ontwikkel een diepgaand begrip van radicalisme en polarisatie in onze maatschappij. Leer over verontrustende ideologieën, hun link met terreurorganisaties en ontdek de rol van lokale besturen in het herkennen en aanpakken van problematisch gedrag.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen
Sector
Openbare besturen
Leervorm
Campusleren

Over deze opleiding

Deze opleiding biedt een gedegen kennis en achtergrond omtrent de begrippen ‘radicalisme’ en ‘polarisatie’ en biedt ook een heldere kijk op de gevaren hiervan voor onze maatschappij. We bespreken uitvoerig de processen die aan de basis liggen van deze fenomenen. Daarnaast gaan we dieper in op ideologieën die je als als verontrustend mag beschouwen en leggen we een link tussen deze ideologieën en bestaande terreurorganisaties. Hierbij gaan we praktisch tewerk door  talrijke voorbeelden en case studies uit het verleden, ter illustratie, naast de theorie te leggen.

Je krijgt de rol die actoren van de diverse lokale besturen kunnen spelen in het ervaren en melden van problematisch gedrag bij de uitoefening van hun functies, uitvoerig toegelicht. Hierbij onderlijnen we ook het belang van een goede samenwerking tussen het lokale bestuur met de lokale politie bij deze problematiek. We lichten de principes van Community Policing en het bestaan van COPPRA (Community Policing and Preventing Radicalism) bij de politiediensten toe.  

Het makkelijker herkennen bij burgers van mogelijks verontrustend gedrag met betrekking tot dit thema, en vooral hoe te handelen bij dergelijk gedrag, vormen het besluit van de lessenreeks, waarbij de rol van de diverse actoren uit lokale besturen centraal staat. De docent past deze lessen aan de rol van de medewerkers binnen lokale besturen aan.

Voor wie

Je bent een medewerker van een lokaal bestuur, die mogelijks te maken krijgt met problematisch gedrag van burgers inzake radicalisme of polarisatie. Je leert hier om een objectieve perceptie te hanteren met betrekking tot deze fenomenen in onze maatschappij. 

Programma

08.30u - 09.00u: Onthaal

09.00u - 12.00u: Christoph OLLIVIER (PLOT) aan het woord.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.