Bedrijfscase: CAW-Welzijnswerk

CAW-welzijnswerk start met een nieuw systeem van cloud telefonie. De grootste veranderingen zijn dat er niet meer gebeld wordt via vaste toestellen maar wel via smartphone en/ of laptop.

De  uitdaging van  dit  leertraject  is  dat  mensen  op  een  zelfstandige  manier moeten leren  werken  met  de  Cloudtelefonie. Het CAW is dermate groot geworden en mensen zitten zodanig verspreid dat het niet meer  mogelijk  is  om  alle  opleidingen  op  een  traditionele  manier  te  geven. 

Bovendien moet het  leertraject  zodanig aangepakt worden dat het een heel divers doelpubliek aanspreekt. Daarom werd er gekozen voor een Flex  Blended  Learning  Model.  Lesmateriaal en  instructies  zijn  zelfsturend  en  de  docent  is  beschikbaar voor vragen. In dit geval zal “de docent” de ICT Medewerker zijn en zal deze al dan niet in hetzelfde gebouw aanwezig zijn maar in elk geval via Teams of telefonisch. Mission completed!