Bedrijfscase: Christelijke Mutualiteit (CM)

Net als de rest van de wereld zet CM steeds meer in op digitalisering, intern maar ook in de dienstverlening naar klanten.

Er werd gekozen om de module te ontwikkelen in Articulate Rise, waarbij het hele proces van inloggen op de App tot en met het gebruik van de verschillende basisfuncties in hele kleine stapjes wordt uitgelegd en getraind.  Bij de uitleg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van screencaptures en van pictogrammen om het gebruik van de App te simuleren.  

Waar het gebruik van taal aangewezen is in de instructie, voorzien we zeer eenvoudige zinnen en proberen we het ziekenfonds jargon ofwel te vermijden ofwel uit te leggen. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om in een latere fase ook anderstalige versies te gebruiken. In de mate dat de module ook filmpjes of animaties gebruikt, werd voor voldoende inclusie voorzien zodat de doelgroepen zich hierin kunnen herkennen. De verschillende stappen in het proces worden getoetst met eenvoudige quizjes of interactiemomenten waarbij de lerende ook feedback krijgt.