Beginselen van bestuursrecht

€ 907.50 incl. btw
€ 750.00 excl. btw

Beginselen van bestuursrecht

Van het onderscheiden van bestuurshandelingen van gewone rechtshandelingen tot diepgaande inzichten in het wettigheidsbeginsel en de formele motivering – bereid je voor op een diepgaande verkenning van de cruciale aspecten van overheidsbeheer.

€ 907.50 incl. btw
€ 750.00 excl. btw

Over deze opleiding

Een overheid beschikt over diverse middelen, waaronder haar goederen. In deze vorming ga je specifiek in op het verschil tussen openbare en private domeingoederen en hun respectievelijke juridische status.

We besteden aandacht aan diverse aspecten van bestuurshandelingen. We starten met het begrip bestuurshandeling zelf. Vervolgens verkennen we de prerogatieven van bestuurlijke actie, waarmee we de specifieke aspecten benadrukken die een bestuurshandeling onderscheiden van een gewone rechtshandeling. Daarna duiken we in de restricties waaraan bestuurlijke acties zijn onderworpen, met een focus op het wettigheidsbeginsel en het principiële verbod tot delegatie. We bespreken uitgebreid de rol van algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur als cruciale toetsstenen bij de toepassing van het wettigheidsbeginsel. Verder behandelen we de belangrijke kwesties rondom de opheffing en intrekking van bestuurshandelingen en sluiten we af met een grondige bespreking van de formele motivering van deze handelingen met aansluitend praktische oefeningen.

Voor wie

Brede doelgroep binnen lokale besturen: managementteam, bestuurders, ...

Programma

Deel 1: Verkenning van overheidsmiddelen - docent Liliane Vansummeren, Bestuursdirecteur Provincie Limburg

  • 27/05: Domeingoederen (9-12u30)
  • 03/06: Bestuurshandelingen (voorrechten & verplichtingen) (9-12u30)
  • 10/06: Algemene rechtsbeginselen & beginselen van behoorlijk bestuur (9-12u / broodjeslunch / 13u-16u) 
  • 17/06: idem (9u-12u30)
  • 24/06: Formele motivering van bestuurshandelingen en praktische oefeningen (9-12u30 / broodjeslunch / 13u30-16u)

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.