Communicatietechnieken en change management voor gebouwbeheerders & facility managers

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Communicatietechnieken en change management voor gebouwbeheerders & facility managers

Deze module is onderdeel van het postgraduaat Facility management.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Introductie

Met deze opleiding willen we facility managers/gebouwbeheerders/campusbeheerders vormen die alle 'technische' aspecten van facility management en gebouwbeheer kunnen aansturen en beheren. Vaak stromen mensen vanuit een bepaalde vakdiscipline door naar dit vak, het is met deze opleiding de bedoeling een bredere meer holistische blik te ontwikkelen die toelaat grip te hebben op alle aspecten van gebouwbeheer en facility management. Daarbij komen (inter)persoonlijke managementvaardigheden en veranderingsprocessen om mensen en teams aan te sturen eveneens aan bod. Deze module is onderdeel van het postgraduaat Facility management

U kunt voor deze module enkel inschrijven als u eerder al module 1, 2 of 3 van het postgraduaat Facility management volgde in hetzelfde academiejaar.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor 'facility managers' en 'gebouwbeheerders' die al in functie zijn en die een betere en bredere theoretische en praktische onderbouwing wensen zodat ze deze functie (nog) effectiever kunnen uitoefenen. 
Maar ook wie een nieuwe loopbaan wil starten in facility management of gebouwbeheer kan deze opleiding volgen om zichzelf en zijn/haar loopbaan te transformeren naar deze functie. 
Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Een zekere affiniteit met technische installaties zoals die in gebouwen aanwezig zijn, is wel aangewezen. 

Programma

  • Omgaan met klachten en opmerkingen
  • Change management / LEAN  / 5S 
  • Communicatie met (onder)aannemers 
  • Communicatie
    • SP 4
    • CU 21

SP = studiepunten 

CU = contacturen

De lessen van deze module gaan op donderdag* door en starten op 25 mei 2023 en eindigen op 22 juni 2023. 
Iedere les start om 19Hr en loopt tot 22Hr. 
Op feestdagen en tijdens schoolvakanties worden geen lessen gegeven. 

*uitzonderlijk kunnen enkele lessen op dinsdag avond doorgaan. 

Alle houders van een graduaats-, bachelor- of masterdiploma met enkele jaren werkervaring en affiniteit met technische installaties zoals die in gebouwen aanwezig zijn, hebben rechtstreeks toegang tot de opleiding. Afwijkende toelatingsvoorwaarden zijn mogelijk op basis van een motivatiebrief en een intakegesprek. Deelnemers die al een graduaatsdiploma, bachelordiploma (of hoger) bezitten, ontvangen na succesvolle deelname (slagen op alle opleidingsonderdelen) een getuigschrift van het postgraduaat Facility management (Gebouwbeheer)

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!