De rol van intermediaire bij armoede en schuldsituaties op school

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

De rol van intermediaire bij armoede en schuldsituaties op school

Tijdens deze studiedag staan we dan ook stil bij de mogelijke intermediaire rol van leerkrachten, coördinatoren, directies en CLB-medewerkers in lagere en middelbare scholen in Limburg i.h.k.v. armoede- en schuldsituaties. 

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen
Sector
People, society & Law
Leervorm
Campusleren

Over deze opleiding

Armoede- en schuldsituaties op school: percepties en ervaringen van leerkrachten, coördinatoren, directies en CLB-medewerkers in lagere en middelbare scholen in Limburg i.h.k.v. hun intermediaire rol Het hebben van schulden is een probleem met een multidimensionaal karakter, want schulden staan in verband met diverse levensdomeinen zoals gezondheid, werk, onderwijs en sociale en culturele participatie.

Er zijn dan ook heel wat actoren (personen en organisaties) die zelf geen schuldbemiddelaar of budget- en schuldhulpverlener zijn, maar die werken binnen aanverwante levensdomeinen en evenzeer met personen met schuldproblemen te maken krijgen. Deze intermediaire actoren kunnen enerzijds signalen opvangen dat personen/gezinnen/kinderen het moeilijk hebben.

Ze kunnen schulden in een vroeg stadium opmerken, signaleren en passend – zowel praktisch als ethisch - doorverwijzen naar hulp- en dienstverlening.

Op die manier wordt het hulpverleningsaanbod kenbaar gemaakt en kunnen mensen vroeger professioneel worden geholpen, is hun schuldenlast op dat moment lager, wordt de werkdruk voor budget- en schuldhulpverleners verlaagd en is de kans groter dat schuldeisers de schulden effectief en sneller terugbetaald zien worden.

Anderzijds kunnen deze intermediaire actoren met de nodige ondersteuning zelf minimaal vereiste kennis, vaardigheden en attitudes aanleren of de verwerving faciliteren. Dit onder de noemer van financiële educatie.

Aangezien budget- en schuldhulpverlening onder druk staat (o.a. door complexe en geëscaleerde schuldsituaties bij de instroom en een bemoeilijkte uitstroom), biedt zulke integrale preventieve aanpak van schulden en het verhogen van de toegang tot en de kwaliteit van budget- en schuldhulpverlening positieve perspectieven en dit op structurele wijze. 

Voor wie

Tijdens deze studiedag staan we dan ook stil bij de mogelijke intermediaire rol van leerkrachten, coördinatoren, directies en CLB-medewerkers in lagere en middelbare scholen in Limburg i.h.k.v. armoede- en schuldsituaties. 

Programma

We zoomen eerst in op eigen onderzoek naar de ervaringen en percepties van deze actoren op vlak van het herkennen van en gepast reageren op armoede- en schuldsituaties, passend doorverwijzen en het mee helpen voorkomen en oplossen van armoede- en schuldsituaties.

Een workshop in samenwerking met vzw Krijt, een organisatie die scholen en hun partners ondersteunt zodat leerlingen in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen krijgen, rondt de voormiddag af. 

Deze navorming gaat door in de opleidingslokaal Piot, gebouw PXL- NeXt, Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt.

 Er wordt koffie/broodjeslunch voorzien.

U krijgt een attest van deelname.

Bij te weinig inschrijvingen wordt deze navorming geannuleerd.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.