Projectmanagement

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Projectmanagement

Projectmanagement is een basiscompetentie die meer en meer wordt gezocht in alle bedrijven en organisaties, zowel in de publieke als in de privésector. Het verwerven van deze competentie is een pluspunt bij het zoeken naar nieuwe uitdagingen.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen
Sector
Bedrijfsvaardigheden
Leervorm
Campusleren

Over deze opleiding

Klantenprojecten, innovatieprojecten, investeringsprojecten, engineeringprojecten, onderzoeksprojecten, bouwprojecten, culturele projecten, maatschappelijke projecten, invoering van een kwaliteitssysteem, reorganisatie. De lijst van projecten is eindeloos. Niet alleen grote bedrijven, maar ook kmo's en social profit organisaties krijgen vaker te maken met projecten. 

Hoe verschillend deze projecten ook zijn, ze hebben allemaal te maken met het introduceren van iets nieuws of het doorvoeren van een verandering in een bepaalde omgeving. En voor alle projecten geldt dat je ze binnen tijd, budget en scope moet opleveren. 

Je neemt verschillende methoden en technieken onder de loep zodat je een eigen selectie en keuze, zelfs je eigen 'methode' kan maken naargelang het type project. Je kadert de projecten ook in het grotere geheel van bedrijfsprocessen. En je traint de persoonlijke vaardigheden die je als projectmanager nodig hebt. 

Voor wie

Wil je in je professioneel leven verantwoordelijkheid nemen in projecten? Wil je je bekwamen tot projectmanager? Dan is dit postgraduaat iets voor jou! Ongeacht de sector waarin je actief bent en je de projecten uitvoert. 

Programma

Het postgraduaat Projectmanagement bestaat uit vier modules en de afsluitende thesis. In totaal omvat het programma 30 studiepunten.
De lessen vinden wekelijks plaats op zaterdag en ook een 10-tal keer op vrijdagavond. De lessen worden verzorgd door experts uit het werkveld en spelen in op jouw eigen ervaringen en voorkennis. 

Met deze opleiding willen we je tot projectmanager vormen

- met grondige beheersing van alle 'technische' aspecten van projectmanagement,

- die de gepaste aanpak kiest naargelang de aard van het project,

- en met basiskennis van strategie en bedrijfsmanagement om projecten te kunnen kaderen in een groter geheel van bedrijfsprocessen.


Bovendien train je je (inter)persoonlijke en managementvaardigheden om mensen en teams aan te sturen in projecten en veranderingsprocessen. 

 

Modules: 

 • In module Projectmanagement Basics leer je de basisprincipes van projectmanagement volgens de twee grote stromingen. Een 'klassieke' benadering volgens de 5-3-10-methode (5 stappen, 3 componenten, 10 parameters) en een 'agile' methode met scrum-technieken.
 • In module Projectmanagement Advanced behandel je diepgaand de tien kennisgebieden van projectmanagement. Hierbij baseer je je op de wereldwijd gebruikte ANSI-standaard Project Management Body of Knowledge (PMBoK) van PMI. Ongeacht welke methode je gebruikt om een project te managen, komt deze altijd aan bod.
 • In het opleidingsonderdeel Leadership & (inter)personal skills train je je in beïnvloedingsvaardigheden en teamwork en de aanpak van veranderingen. Je werkt onder begeleiding ook een persoonlijk ontwikkelingsplan uit.
 • Module Strategy & business management biedt je inzicht in hoe je de strategische doelstellingen van een organisatie omzet in concrete projecten. Je vertaalt dit naar de waarden en objectieven die jij en je organisatie met de projecten wil bereiken.
 • Met de thesis tenslotte toon je aan dat je de kennis en de vaardigheden van een projectmanager beheerst door de uitwerking van een projectdossier. Je krijgt een aantal lessen om je hierbij praktisch te ondersteunen, zoals een software tool. En uiteraard is er ook de persoonlijke promotor die je tijdens het jaar hierin begeleidt.

 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

Thema: Bedrijfsstrategie - Ondernemingsplan

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

De evaluatie gebeurt per opleidingsonderdeel op basis van minstens één taak en een examen. Bij niet slagen is één herkansing per opleidingsonderdeel mogelijk. 

Als je op alle opleidingsonderdelen slaagt, krijg je het postgraduaatgetuigschrift. 

Als je niet voor alle opleidingsonderdelen ingeschreven of geslaagd bent, krijg je een attest per opleidingsonderdeel. 

ONDERDEEL 

 • Projectmanagement Basics 
  • SP 6
  • CU 33
 • Projectmanagement Advanced 
  • SP 14
  • CU 66
 • Leadership & (inter)personal skills 
  • SP 4
  • CU 24
 • Strategy & Business management 
  • SP 3
  • CU 24
 • Thesis 
  • SP 3
  • CU 1

SP = studiepunten

CU = contacturen 

De modules Basics en Leadership & Interpersonal Skills kunnen apart worden gevolgd.

Alle houders van een graduaats-, bachelor- of masterdiploma met enkele jaren werkervaring zijn rechtstreeks toegelaten tot de opleiding. Afwijkende toelatingsvoorwaarden zijn mogelijk op basis van een motivatiebrief en een intakegesprek. 

Heb je al ervaring in projecten, dan kan je na een intakegesprek vrijgesteld worden van het volgen van het opleidingsonderdeel 'Projectmanagement basics'. 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.