Projectmanagement

€ 2950.00 incl.
€ 2950.00 excl.

Projectmanagement

Projectmanagement is een basiscompetentie die meer en meer wordt gezocht in alle bedrijven en organisaties, zowel in de publieke als in de privésector, en het verwerven van deze competentie is een pluspunt bij het zoeken naar nieuwe uitdagingen

€ 2950.00 incl.
€ 2950.00 excl.

Introductie

Klantenprojecten, innovatieprojecten, investeringsprojecten, engineeringprojecten, onderzoeksprojecten, bouwprojecten, culturele projecten, maatschappelijke projecten, invoering van een kwaliteitssysteem, reorganisatie, … Niet alleen grote bedrijven, maar ook kmo's en social profit organisaties krijgen steeds vaker te maken met projecten. 

Hoe verschillend deze projecten ook zijn, ze hebben allemaal te maken met het introduceren van iets nieuws, het doorvoeren van een verandering in een bepaalde omgeving en voor alle projecten geldt dat ze binnen tijd, budget en scope moeten opgeleverd worden. 

We nemen verschillende methoden en technieken onder de loep zodat je een eigen selectie en keuze, zelfs je eigen 'methode' kan maken naargelang het type project. Bovendien kaderen we de projecten in het grotere geheel van bedrijfsprocessen en trainen we ook persoonlijke vaardigheden die een projectmanager nodig heeft. 

Doelgroep

De opleiding richt zich tot mensen die in hun professioneel leven verantwoordelijkheid nemen in projecten en die zich willen bekwamen tot projectmanager, ongeacht de sector waarin de projecten uitgevoerd worden. 

Programma

Het postgraduaat Projectmanagement bestaat uit vier modules en de afsluitende thesis. Het programma omvat 30 studiepunten. De lessen vinden wekelijks plaats op zaterdag en ook een 10-tal keer op vrijdagavond. De lessen worden verzorgd door experts uit het werkveld en spelen in op de eigen ervaring van de deelnemers. 

Met deze opleiding willen we projectmanagers vormen die 

alle 'technische' aspecten van projectmanagement grondig beheersen; 

de gepaste aanpak kunnen kiezen naargelang de aard van het project; 

basiskennis hebben van strategie en bedrijfsmanagement om projecten te kunnen kaderen in een groter geheel van bedrijfsprocessen; 

getraind zijn in (inter)persoonlijke en managementvaardigheden om mensen en teams aan te sturen in projecten en veranderingsprocessen; 

de opgedane kennis kunnen toepassen in het managen van projecten. 

 

Modules: 

 • In module Projectmanagement Basics leer je de basisprincipes van projectmanagement volgens de twee grote stromingen. Een 'klassieke' benadering volgens de 5-3-10-methode (5 stappen, 3 componenten, 10 parameters) en een 'agile' methode met scrum-technieken.
 • Module Projectmanagement Advanced behandelt diepgaand de tien kennisgebieden van projectmanagement. Hierbij baseren we ons op de wereldwijd gebruikte ANSI-standaard Project Management Body of Knowledge (PMBoK) van PMI. Ongeacht welke methode gebruikt wordt om een project te managen, komen deze altijd aan bod.
 • In het opleidingsonderdeel Leadership & (inter)personal skills word je getraind in beïnvloedingsvaardigheden en teamwork, en de aanpak van veranderingen. Je werkt onder begeleiding ook een persoonlijk ontwikkelingsplan uit.
 • Module Strategy & business management biedt inzicht in hoe de strategische doelstellingen van een organisatie omgezet worden in concrete projecten en hoe dit zich vertaalt naar de waarden en objectieven die de organisatie met haar projecten wil bereiken.
 • Met de thesis tenslotte toon je aan dat je de kennis en de vaardigheden van een projectmanager beheerst door de uitwerking van een projectdossier. We voorzien ook een aantal lessen om je hierbij praktisch te ondersteunen, zoals een software tool. 

 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

Thema: Bedrijfsstrategie

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

 • MO* € 2360.00
 • KO** € 2065.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

De evaluatie gebeurt per opleidingsonderdeel op basis van minstens één taak en een examen. Bij niet slagen is één herkansing per opleidingsonderdeel mogelijk. 

Als je op alle opleidingsonderdelen slaagt, krijg je het postgraduaatgetuigschrift. 

Als je niet voor alle opleidingsonderdelen ingeschreven of geslaagd bent, kan je een attest verkrijgen per opleidingsonderdeel. 

ONDERDEEL 

 • Projectmanagement Basics 
  • SP 6
  • CU 33
 • Projectmanagement Advanced 
  • SP 14
  • CU 66
 • Leadership & (inter)personal skills 
  • SP 4
  • CU 24
 • Strategy & Business management 
  • SP 3
  • CU 24
 • Thesis 
  • SP 3
  • CU 1

SP = studiepunten

CU = contacturen 

De modules Basics en Leadership kunnen apart worden gevolgd

Alle houders van een graduaats-, bachelor- of masterdiploma met enkele jaren werkervaring zijn rechtstreeks toegelaten tot de opleiding. Afwijkende toelatingsvoorwaarden zijn mogelijk op basis van een motivatiebrief en een intakegesprek. 

Mensen die al ervaring hebben in projecten kunnen na een intakegesprek vrijgesteld worden van het volgen van het opleidingsonderdeel 'Projectmanagement basics'. 

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!