PXL Wooncongres - Deelname aan de woontafels

€ 0.00 incl. btw
€ 0.00 excl. btw

PXL Wooncongres - Deelname aan de woontafels

Naar een innovatief hulpverleningsproces inzake (dreigende) uithuiszetting op de private huurmarkt.

€ 0.00 incl. btw
€ 0.00 excl. btw

Over deze opleiding

De private huurmarkt staat onder druk.

Door de stijgende huurprijzen en het steeds vaker afhaken van (potentiële) verhuurders als gevolg van strenger wordende regelgeving, groeit de lacune in het aanbod van betaalbare en kwalitatieve huurwoningen.

Vooral voor (financieel) kwetsbare huurders dreigen de problemen van toegankelijkheid en betaalbaarheid van kwalitatieve huurwoningen alleen nog toe te nemen.

Toch zijn deze kwetsbare groepen in toenemende mate aangewezen op de private huurmarkt omdat de wachtlijsten voor een sociale woning steeds langer worden. 

Op de private huurmarkt wachten hen belangrijke uitdagingen zoals betalingsproblemen of andere woon(cultuur)problemen die op hun beurt kunnen leiden tot huurconflicten en (dreigende) uithuiszetting.

De impact van dergelijke escalerende huurproblemen valt niet te onderschatten.

Zo toont voorgaand onderzoek aan dat een uithuiszetting kan leiden tot thuisloosheid, hoge (juridische) kosten voor verhuurders, en een verdere krimp van het aanbod voor kwetsbare doelgroepen omwille van striktere selectie vanwege de verhuurder.

Het blijft daarom noodzakelijk om binnen de hulpverlening in te zetten op het voorkomen van escalatie van huurproblemen.

Echter botsen hulpverleners daarbij op belangrijke uitdagingen zoals de laattijdige signalisatie van problemen, een gebrek aan capaciteit en ruimte om aanklampend te werken en moeilijkheden bij het herhuisvesten na een uithuiszetting.

Bijkomend wordt het perspectief van de verhuurder soms onvoldoende meegenomen.

Tijdens de vier woontafels ‘Naar een innovatief hulpverleningsproces inzake (dreigende) uithuiszetting op de private huurmarkt’ staan we stil bij de problematiek van (dreigende) uithuiszetting op de private huurmarkt, de 
uitdagingen die hulpverleners ervaren tijdens de verschillende fases van het hulpverleningsproces, alsook verschillende pistes die tot optimalisatie van het hulpverleningsproces kunnen leiden.

Voor wie

Hulpverleners die werken rond de problematiek van (dreigende) uithuiszetting op de private huurmarkt.

Programma

Woontafel 3: ‘Naar een innovatief hulpverleningsproces: interventie’ 
Na aanmelding en vraagverheldering volgt de fase van interventie. Tijdens woontafel 3 staan we stil bij de interventies die hulpverleners kunnen inzetten als een uithuiszetting op de private huurmarkt dreigt.

Op basis van ervaringen van huurders, verhuurders en hulpverleners bespreken we opnieuw verschillende mogelijkheden tot optimalisatie. 
Waarom is vroeginterventie zo belangrijk? Welke specifieke interventies slaan aan en waarom? Wat is de meerwaarde van outreachend en aanklampend werken?

Dient er meer te worden ingezet op bemiddeling? En hoe kan men meer bekendheid geven aan het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen? Op welke manier kan de verhuurder als partner worden meegenomen?

Is een protocol nodig om de verhuurder op de hoogte te houden van mogelijke/genomen acties? Hoe kan worden ingezet op het persoonlijk netwerk van de huurder? En op welke manier kan het professionele netwerk rond huurder en verhuurder geoptimaliseerd worden?

Hoe kan men gerichter doorverwijzen naar andere hulpverlenende organisaties? Is een kaart van mogelijke partners nodig? Hoe kunnen hulpverlenende partners op een efficiënte manier met elkaar afstemmen? En wie neemt daarbij de regierol op?

Woontafel 3 - 19 oktober 2023 9u Onthaal 9u15 Welkomstwoord 9u30

Presentatie: Naar een innovatief hulpverleningsproces inzake (dreigende) uithuiszetting op de private 

Huurmarkt: interventie 10u30 Pauze 10u45 Rondetafelgesprekken 12u15 Lunch en netwerkmoment

Deze derde woontafel gaat door in zaal Pacioli, PXL-NeXT (gebouw D), Elfde Liniestraat 
24 te Hasselt.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.