AI Business Architect

€ 2595.00 incl. btw
€ 2595.00 excl. btw

AI Business Architect

Artificiële intelligentie, kortweg AI, verovert de wereld aan een ongezien tempo en in elke sector zijn de mogelijkheden legio. Deze technologie maakt vandaag oplossingen mogelijk die voorheen technisch onhaalbaar waren. AI heeft nu al een enorme invloed op ons dagelijks leven: chatbots, autonome drones en zelfrijdende auto’s, slimme thermostaten, smart assistants van Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, robots & AI, het stellen van medische diagnoses enz… 

€ 2595.00 incl. btw
€ 2595.00 excl. btw

Over deze opleiding

WAT IS EEN AI BUSINESS ARCHITECT? 

Een AI Business Architect is iemand die de business challenges van een bedrijf kan vertalen naar artificiële intelligentie. Dit is een beroep met een geweldig grote toekomst.  Deze AI architect begrijpt als geen ander de technologische mogelijkheden van AI en brengt tevens de (nieuwe) AI competentienoden voor de onderneming in kaart. Vanuit deze inzichten kan de ‘architect’ nieuwe (haalbare) AI-cases uitdenken voor de eigen organisatie. Vervolgens stuurt hij een team aan om een case tot daadwerkelijke implementatie te brengen. Hierbij worden steeds de grenzen van het legale en van eventuele ethische of morele waarden afgetoetst. 

Binnen het opleidingsprogramma is er ook aandacht voor praktijkcases. Zo ontvangen we gastsprekers van bedrijven en kenniscentra die samen met de cursisten hun AI business idee laten uitwerken tot een volwaardig business plan en innovatietraject.

Voor wie

Dit postgraduaat richt zich naar verschillende profielen op de arbeidsmarkt. Het kan interessant zijn voor projectmanagers, business analisten, team leaders. Maar ook voor industrieel- of burgerlijk ingenieurs, informatici en data science professionals. Bovendien zijn ook proces engineers, juristen, humane wetenschappers, economisten of zeer diverse profielen uit sectoren zoals bouw, logistiek, health, milieu, landbouw, overheden,... welkom.

Programma

Module Fundamentals

28u
In deze module laten we tal van sprekers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen dieper ingaan op hun concrete ervaringen met AI. Ze geven elk voorbeelden waarin Artificiële Intelligentie ons leven gemakkelijker maakt. 
Maar zitten er ook nadelen aan AI? Ondanks dat AI geweldige mogelijkheden biedt om aan klantbehoeften te voldoen en nieuwe bedrijfsmodellen te creëren, heeft het ook z’n keerzijde. Kunnen we ervoor zorgen dat AI iedereen eerlijk behandelt en in hoeverre zijn organisaties verantwoordelijk voor het beschermen van privacy? Ook op juridisch vlak stelt deze technologie zeer specifieke uitdagingen. 
Verder exploreren we wat artificiële intelligentie, machine learning, deep learning, recommendation engines, generative adversarial networks en reinforcement learning precies is, en waar ze wel en niet goed in zijn en waarom dit vandaag werkt. 

Module Technology

28u
In de module Technology beogen we voornamelijk inzicht te geven in de diverse technologische evoluties die AI wereldwijd ondergaat. 
We bekijken voorbeelden van verschillende toepassingen van computervision, natural language processing, LLM alsook de mogelijkheden en de impact van generatieve AI in tal van domeinen.
We zoomen in op de synergie tussen hardware (sensoren, GPU, robots, drones, …) en AI-software. Cloud, hybrid & edge computing wordt gedetailleerd toegelicht met concrete voorbeelden en de pro’s en contra’s van deze data systemen. 
We voorzien tevens een workshop om inzicht te verwerven in AI-tools die beschikbaar zijn in Google Cloud en Azure Cloud.
De AI Business architect moet in staat zijn voor een bedrijf een goede inschatting te maken van de technologische haalbaarheid. Hij is eerder de ‘architect’ of adviseur in de technologische hulpmiddelen die nodig zijn om de bedrijfscase concreet te implementeren. 

Module Business

56u

We helpen je onderstaande vragen te beantwoorden: 

 • Welke toepassingen kun je voor je eigen organisatie ontdekken? 
 • Welke (nieuwe) expertise heb je nodig om een succesvol team op te bouwen dat AI in jouw organisatie kan gaan implementeren? 
 • Wat is de relatie tussen AI, innovatie en nieuwe business modellen en wie moet je bij het traject betrekken? 
 • Welke technologieën en tools staan tot je beschikking om artificial intelligence systemen te ontwikkelen? 
 • Welke gevolgen kan AI hebben voor de arbeidsorganisatie, het management en de werkgelegenheid? 

We gaan in kleinere teams van 2 à 3 cursisten aan de slag met één van de cases die door bedrijven worden voorgesteld. Met een eerder praktische dan theoretische aanpak ontdekken we de antwoorden op bovenstaande vragen. Wat is nu al praktisch toepasbaar en hoe zet je dat om in een rendabele business? 


Volgende topics komen tijdens de uitwerking van je case aan bod 

 • Value Proposition Canvas 
 • Business Model Canvas 
 • AI Blockers & alternatieve oplossingen  
 • Data Product & Source Map 
 • AI Data Canvas 
 • AI Project Canvas 
 • Story Map, Prototype/Proof Of Concept  

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - STEM

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

 • MO* € 2076.00
 • KO** € 1816.50

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

De evaluatie van de module Fundamentals en Technology zal gebeuren op basis van een examen. De evaluatie van de module Business bestaat uit het beoordelen van een uitgewerkte case waaraan een eindpresentatie verbonden is. 

Wie als houder van minimaal een graduaats of bachelor diploma op alle onderdelen slaagt, ontvangt het getuigschrift van het postgraduaat. Wie niet beschikt over een diploma hoger onderwijs of wie niet alle opleidingsonderdelen gevolgd heeft, krijgt een attest van deelname, al dan niet met vermelding ‘geslaagd’. 

 

Onderdeel                      SP      CU 

Module Fundamentals       4      28

Module Technology           4      28

Module Business             12     58

 

SP = Studiepunt

CU = Contacturen

 

 

De wekelijkse avondlessen worden gegeven door erkende trainers en ervaringsdeskundigen uit de sector. De theorielessen zijn zowel op locatie (Hogeschool PXL of Corda Campus in Hasselt) als online op afstand te volgen en worden tevens opgenomen. Zo bepaal je helemaal zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt. 

Inschrijvingsgeld: 2.595 euro 

Enkel de modules Fundamentals en Technology kunnen apart worden gevolgd.


 

 


 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.