AI Technology Architect

€ 2595.00 incl. btw
€ 2595.00 excl. btw

AI Technology Architect

AI is een trending technologie die ongetwijfeld een potentiële bron van big business zal worden.  Veel bedrijven willen investeren in AI maar twijfelen omdat het domein nog volop aan het ontwikkelen is waardoor er nog veel potentieel en onontgonnen gebied ligt. De ‘experten’ en mensen met de juiste knowhow zijn momenteel nog schaars en worden dus erg gezocht. Vooral mensen met de juiste technische skills en meer specifiek experten die met hun programmeercodes software en apparatuur autonoom problemen kunnen laten oplossen. Software zelfstandig laten denken is momenteel de grootste uitdaging die verder gaat dan reguliere automatisering.

€ 2595.00 incl. btw
€ 2595.00 excl. btw

Over deze opleiding

Zoek je in vacatures naar data & AI profielen, dan kom je diverse benamingen tegen: Data analist, Data scientist, Data strategist, Data engineer, ML engineer, MLOps Engineer, AI engineer, IoT Engineer, AI Developer, AI Expert, Data Architect AI, AI Software Developer, … Heel wat AI-vacatures zijn een mix van deze profielen, voornamelijk afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

De AI Technical Architect ontwikkelt AI-software, gebruik makend van eenvoudige regressies tot complexe deep learning en/of state of the art reinforcement learning modellen. Als Artificial Intelligence expert bouw je onder andere AI-modellen die inzicht verschaffen in en gebruikt kunnen worden voor beslissingen die een bedrijf maakt en veel invloed kunnen hebben op een organisatie. Er zijn AI-toepassingen te bedenken voor allerlei sectoren: gezondheidszorg, mobiliteit, retail, finance, landbouw, productie, ...

De vernieuwingen en uitbreidingen binnen de cloud-gebaseerde AI-ontwikkelingsplatforms volgen elkaar snel op en worden steeds vaker uitgebreid om niet-technische bedrijfsanalisten en andere eindgebruikers in staat te stellen toepassingen te ontwikkelen en aan te passen. Daarnaast is de afgelopen jaren de vraag naar AI-experten sterk gestegen door de toenemende toepassing van machine learning, deep learning en andere AI-technologieën. Deze trends zullen zich naar verwachting voortzetten naarmate meer organisaties AI willen inzetten om de efficiëntie te verbeteren en een concurrentievoordeel te behalen.

Deze opleiding bestaat uit een aantal kerntopics die gegeven worden door experten, die zelf in het vak staan, aangevuld met presentaties van gastsprekers over diverse technische en beschouwelijke onderwerpen (toekomst van AI, …) en getuigenissen over praktijkcases binnen hun organisatie.

AI is een discipline die zich situeert binnen Information Technology (IT), maar waarbij ook inzichten uit o.a. psychologie en taalkunde gebruikt worden om een computersysteem autonoom taken te laten uitvoeren waarbij in principe menselijke intelligentie vereist is. Een AI-systeem moet met andere woorden in staat zijn om logisch te redeneren, te plannen, te leren en te communiceren. AI heeft een breed spectrum aan toepassingsdomeinen: van beeldanalyse en speech-to-text-tools over Internet of Things-toepassingen tot robotica. Machine Learning en deep learning zijn enkele van die vele technieken binnen artificiële intelligentie.

Voor wie

Deze opleiding staat open voor iedere IT-professional (of gepassioneerde liefhebber) die zich wil verdiepen in AI. Je bent gepassioneerd door technologie en wil deel uitmaken van de snel evoluerende wereld van de kunstmatige intelligentie.

Het postgraduaat richt zich op een breed palet van instroomprofielen, iedereen met een diploma hoger onderwijs kan inschrijven: developers, informatici, projectmanagers, business analisten, team leaders, ingenieurs, data strategisten, data analisten, data scientisten, data engineers, …

Programma

 


Module 1: AI Fundamentals

28u

In deze module laten we tal van sprekers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen dieper ingaan op hun concrete ervaringen met AI. Ze geven elk voorbeelden waarin Artificiële Intelligentie ons leven gemakkelijker maakt. Maar zitten er ook nadelen aan AI? Ondanks dat AI geweldige mogelijkheden biedt om aan klantbehoeften te voldoen en nieuwe bedrijfsmodellen te creëren, heeft het ook z’n keerzijde. Kunnen we ervoor zorgen dat AI iedereen eerlijk behandelt en in hoeverre zijn organisaties verantwoordelijk voor het beschermen van privacy? Ook op juridisch vlak stelt deze technologie zeer specifieke uitdagingen. Verder exploreren we wat artificiële intelligentie, machine learning en deep learning precies is, en waar ze wel en niet goed in zijn en waarom dit vandaag werkt.

-        Kennismaking met Artificiële Intelligentie

-        De rol van data definiëren

-        Data & AI

-        Ethics in AI

-        Security & privacy mbt AI

-        Machine learning

-        Deep learning

-        Examen en netwerkavond

Module 2: AI Technology

28u

In de module Technology beogen we voornamelijk inzicht te geven in de diverse technologische evoluties die AI wereldwijd ondergaat. We zoomen in op de synergie tussen hardware (sensoren, GPU, robots, drones, …) en AI-software. Cloud, hybrid & edge computing wordt gedetailleerd toegelicht met concrete voorbeelden en de pro’s en contra’s van deze data systemen.

We bekijken voorbeelden van de verschillende toepassingen van computer vision, natural language processing (NLP), maar ook van recommendation engines, generative adversarial networks en reinforcement learning.

We overlopen de diverse programmeertalen (Python, Java, Lisp, Prolog, R, …) die in het AI-domein worden gebruikt met opnieuw een aantal voorbeelden. De focus ligt hier op inzicht geven in de achterliggende werking.Tot slot worden AI frameworks (TensorFlow, Pytorch, Keras, Spark, CNTK, …) op dezelfde manier toegelicht. De AI Technical architect moet in staat zijn voor een project een goede inschatting te maken van de technologische haalbaarheid van AI.

-        Computer Vision en NLP

-        Hardware

-        Cloud, Hybrid & Edge Computing

-        Programming & Frameworks

-        Cloud AI-platformen

-        Praktijkcases

-        Examen en netwerkavond

 

 

 

 

Module 3: AI in practice

56u

Tijdens de lesavond van Machine learning engineering & MLOps komen volgende topics achtereenvolgens aan bod:

- Data collection / preparation
- Feature engineering
- Supervised training
- Model evaluation
- Model deployment
- Model serving

Verder krijg je een overzicht en de werking toegelicht van de 3 grote cloud platformen en hun producten rond AI: Azure, AWS, Google

Frameworks zoals PyTorch, Fast.ai en TensorFlow worden via een hands-on toepassing gedoceerd.

Ook wordt tijdens deze module een “AI Use Case in Practice” uitgewerkt.

Cursisten kunnen zelf een use case aanbrengen, bedrijven kunnen een use case pitchen en mogelijks kan een prototype van een case uit het PG AI Business Architect uitgewerkt worden.

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - STEM

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

  • MO* € 2076.00
  • KO** € 1816.50

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

De evaluatie van de module Fundamentals en Technology zal gebeuren op basis van een examen. De evaluatie van de module AI in Practice bestaat uit het beoordelen van een uitgewerkte case waaraan een eindpresentatie verbonden is. Wie als houder van minimaal een graduaats of bachelor diploma op alle onderdelen slaagt, ontvangt het getuigschrift van het postgraduaat. Wie niet beschikt over een diploma hoger onderwijs of wie niet alle opleidingsonderdelen gevolgd heeft, krijgt een attest van deelname, al dan niet met vermelding ‘geslaagd’. Om het maximale uit deze opleiding te halen, is het aangeraden dat je een basiskennis SQL en programmeren in Python hebt en je weg vindt in GitHub. Is dit niet zo dan bespreken we tijdens het intake gesprek met welke online tutorials de cursist zich kan voorbereiden. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden voor een module, na contact met de coördinator. Ook als pas afgestudeerde Bachelor of Master kan je deze opleiding aanvatten om je horizon te verbreden.

De opleiding bestaat uit 3 modules:

  • AI Fundamentals: SP 4 - CU 28
  • AI Technology: SP 4 - CU 28
  • AI in Practice: SP 12 - CU 56

SP = studiepunt / CU= contacturen

Het postgraduaat AI Technical Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen, 28 in totaal, worden gegeven door erkende trainers en ervaringsdeskundigen uit de sector. De theorielessen zijn zowel op locatie (Hogeschool PXL of Corda Campus in Hasselt) als online op afstand te volgen en worden tevens opgenomen. Zo bepaal je helemaal zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt.

Met elke cursist wordt een intake gesprek ingepland voor aanvang van de opleiding.
Een aantal lesavonden van Module 1 en 2 zijn tezamen met de cursisten van het PG AI Business Architect.
Deze modules kunnen ook apart worden gevolgd.

Tijdens de lesavonden breng je je eigen laptop mee.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.