Methodische (be)handelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen

€ 1150.00 incl. btw
€ 1150.00 excl. btw

Methodische (be)handelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen

Droom je ervan om als ergotherapeut te werken met kinderen/jongeren met speciale noden, eventueel op zelfstandige basis? Deze opleiding richt zich op ergotherapeuten die streven naar een methodische en praktische verdieping in het werken bij kinderen/jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen/-stoornissen. Deze vorming speelt in op recente ontwikkelingen in het onderwijs en bereid je voor op specifieke functies in gewoon en buitengewoon onderwijs. Doorheen het programma schenken we veel aandacht aan de mogelijke taak als zorgbegeleider/coördinator en het starten/runnen van en ergotherapiepraktijk. Om een kind of jongere met leer- en/of ontwikkelingsproblemen/-stoornissen optimaal te begeleiden, moet je leren kijken door de ogen van dat unieke kind of die jongere.

€ 1150.00 incl. btw
€ 1150.00 excl. btw

Over deze opleiding

Deze opleiding richt zich op ergotherapeuten die streven naar een methodische en praktische verdieping in het werken bij kinderen/jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen/-stoornissen. Deze vorming speelt in op recente ontwikkelingen in het onderwijs en bereid je voor op specifieke functies in gewoon en buitengewoon onderwijs. Doorheen het programma schenken we veel aandacht aan de mogelijke taak als zorgbegeleider/coördinator en het starten/runnen van en ergotherapiepraktijk. Om een kind of jongere met leer- en/of ontwikkelingsproblemen/-stoornissen optimaal te begeleiden, moet je leren kijken door de ogen van dat unieke kind of die jongere, met zijn beperkingen maar zeker ook met zijn mogelijkheden.  

Voor wie

Diploma van Bachelor in de Ergotherapie. Derdejaarsstudenten Ergotherapie met een deeltijds programma kunnen toegelaten worden na evaluatie van het individuele dossier door de opleidingscoördinator. 

Programma

We geven hier een greep mee van de lesinhouden die aan bod komen, telkens vanuit ergotherapeutisch perspectief: 

 • Inclusief onderwijs 
 • Recente ontwikkelingen in het onderwijs 
 • Begeleidingsdecreet 
 • Zorgcoördinatie 
 • Schrijf- en rekendidactiek 
 • Schrijf- en rekenmethodes 
 • Aandachts- en werkhoudingsproblemen, ADHD 
 • Cognitieve leerstijlen en gedragsmodificatie 
 • ADL-training 
 • Specifieke diagnostische en recente assessmentinstrumenten 
 • Leerproblemen en -stoornissen in een algemeen en specifiek kader 
 • DCD, NLD, ... 
 • DSM 5, WISC-III en de link naar de praktijk 
 • CO-OP & NTT 
 • Spelbegeleiding en ontwikkeling 
 • Leer- en gedragsproblemen 
 • Klinisch redeneren, Evidence Based Practice 
 • Leerling- en kleutervolgsystemen 
 • Cliënt- en familiegericht werken bij kinderen 
 • Van ontwikkelingsdoelen tot (be)handelingsplan 
 • Problemen in executieve functies 
 • Sensorische integratiestoornissen 
 • Motoriek en leren bij kinderen met Downsyndroom 
 • Diagnostiek en behandeling van kinderen met primair motorische beperkingen
 • Extramurale / zelfstandige kinderergotherapie

De opleiding bestaat uit 5 modules/onderdelen die nauw met elkaar verweven zijn, ze moeten dan ook in hun geheel gevolgd worden. 

 

Je behaalt het getuigschrift na het indienen van een portfolio en het slagen voor een mondelinge integratieproef. De verdiepende stage- en praktijkopdrachten die in de opleiding zijn vervat en waarin je een tweetal zelfgekozen case studies uitwerkt, worden gebruikt als basis voor de evaluatie. 

Voor het behalen van het getuigschrift is een aanwezigheid vereist van 80%. 

 

ONDERDEEL 

 • Recente ontwikkelingen in het basis- en buitengewoon onderwijs 
  • SP 3
  • CU 21
 • Leerstoornissen in een ergotherapeutisch verhaal
  • SP 3
  • CU 21
 • Algemene en specifieke (be)handelingsconcepten
  • SP 4
  • CU 28
 • Assessment, klinisch redeneren en Evidence Based Practice
  • SP 3
  • CU 14
 • Specifieke methodieken 
  • SP 3
  • CU 21
 • Stageopdrachten
  • SP 4
  • CU 45

Leslocatie: Campus PXL-Healthcare, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt

De lessen gaan telkens door op donderdag om 9 uur.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.