Somato-PsychoPedagogie

€ 1650.00 incl. btw
€ 1650.00 excl. btw

Somato-PsychoPedagogie

Het postgraduaat Somato-psychopedagogie heeft als doel om zorgverleners, begeleiders of coaches die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma specifiek verder op te leiden in deze fenomenologische en somato-psychopedagogisch gerichte begeleiding.

€ 1650.00 incl. btw
€ 1650.00 excl. btw

Over deze opleiding

Somato-psychopedagogie is een ervaringsgerichte discipline die zich bevindt op de cutting edge van therapie en educatie. Ze raakt zowel de fysieke als psycho-emotionele mens. Door het aanleren van nieuwe perceptieve vaardigheden wordt het waarnemen van de wisselwerking tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele bewustzijn versterkt. De persoon leert hierdoor hoe hij (opnieuw) zijn evenwicht kan vinden en zich verder kan ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op professioneel en samenlevingsvlak, dankzij de intelligentie van het lichaam.

Voor wie

Alle gediplomeerden binnen het kader van de gezondheidszorg die hun professionele vaardigheden wensen te vervolledigen met een lichaamsgerichte benadering en deze aan hun cliënt als zelfzorg willen aanleren. Dit door middel van kennis, technieken en vaardigheden die bewust-zijn (awareness en consciousness) van de persoon te bevorderen en ontwikkelen.

Programma

De term somato-psychopedagogie kan ingewikkeld klinken, maar is in werkelijkheid eenvoudig:

 • Somato betekent lichamelijk, want onze aanpak leert ons het lichaam fijner waar te nemen en ervaren.
 • Somato-psycho geeft aan dat onze methode het verband tussen lichaam en psyche bestudeert, en dit in twee richtingen: enerzijds nodigt ze uit onze reflectie te verruimen met informatie die komt van het lichaam en de omgeving, anderzijds leert ze effecten van gedachten en psychisch functioneren op het lichaam, alsook de impact op de omgeving te herkennen en er rekening mee te houden.
 • Somato-psychopedagogie geeft tenslotte aan dat het om een pedagogie gaat, wat wil zeggen dat het een methode is die uitnodigt om te leren en overdraagbaar is (Eve Berger, Somato-psychopedagogie, of hoe zich te ontwikkelen dankzij de intelligentie van het lichaam, p. 7, Uitgeverij Garant, 2007).

 

MODULE 1: INTRODUCTIE IN DE SOMATO-PSYCHOPEDAGOGIE

46u
 1. Introductie
  In de eerste drie dagen maakt de cursist onmiddellijk kennis met de belangrijkste tool van de somato-psychopedagogie. De waarneming / perceptie en hoe hij deze toepast bij observatie van de beweging, het lichaam en het gedrag. De cursist krijgt inzicht in de basisprincipes van de somato-psychopedagogie en in het waarom en waarvoor van de methode.
 2. Evenwicht en stabiliteit
  In de volgende vier lesdagen gaan we dieper in op de neurofysiologie van de beweging, de sensoriële biomechanica, de topografische en dynamische anatomie. De cursist maakt zich de basisvaardigheden eigen en kan ze direct toepassen in de praktijk. Waarneming van de beweging en proprioceptie dient om deze bewegingseducatie / therapie te kunnen begrijpen en uit te leggen aan de cliënt of doorverwijzer. Het nut van movement awareness wordt duidelijk.

MODULE 2: SOMATO-PSYCHOPEDAGOGIE IN HET PARADIGMA 'EENHEID LICHAAM - GEEST'

46u
 1. Eenheid lichaam - geest
  Het eerste deel van deze module omvat drie lesdagen waarin we ons focussen op de awareness en consciousness van het lichaam en de invloed daarvan op onze mentale toestand. De cursist leert hoe het lichaam bewust en onbewust communiceert met de hersenen en de mind. Hier spreken we over somato-psychiek. De perceptieve vaardigheden worden aangewend om de werking van het lichaam en het stresssysteem waar te nemen en te reguleren.
 2. Interne verruiming van de waarneming
  Het tweede onderdeel van deze module omvat vier lesdagen waarin we stilstaan bij 'de persoon als individu', de cliënt als authentiek persoon in relatie met zijn omgeving. Hier wordt het beleven van zichzelf heel concreet, dit in contrast met het voelen van de beweging en het lichaam. De cursist leert de cliënt zijn lichaam waarnemen terwijl hij, als persoon, zichzelf waarneemt. Ook de specifieke relatie therapeut / pedagoog en cliënt, via 'embodied presence', komt in deze module op de voorgrond te staan, evenals de introductie op de zeven stappen van het veranderingsproces.
  De nodige kennis van biomechanica wordt verdiept en de bewustwording van de invloed van reacties op biologisch / biomechanisch, fysiologisch, emotioneel, psycho-sociocultureel en existentieel niveau op de persoon worden duidelijk.

MODULE 3: SOMATO-PSYCHOPEDAGOGIE EN DE BEGELEIDING VAN PERSONEN EN GROEPEN

26u
Deze module omvat vier lesdagen. Hier richten we ons naar het gedrag van de persoon: hoe kan hij zichzelf en zijn manier van functioneren beleven en tegelijk observeren in een sessie? Het contrast met het dagelijkse leven kan een uitweg aanwijzen. We benadrukken hoe je met de verschillende persoonlijkheden kan omgaan en hoe je een begeleidingssessie kan opbouwen.

Om de verworven kennis en vaardigheden goed en snel te integreren, leg je gedurende de cyclus een portfolio aan onder de vorm van opdrachten. Zo kan je jouw evolutie in de methode zelf trainen en nagaan. Op het einde is er een schriftelijke evaluatie over de theoretische inhouden van de verschillende modules, alsook een analyse en beoordeling van de verworven vaardigheden.


Als je voldoet aan de vereisten volledig uitgewerkt portfolio en slagen voor het theoretisch en praktisch examen, verwerf je het getuigschrift postgraduaat Somato-psychopedagogie.

ONDERDEEL 

 • Introductie in de methode, waarneming, evenwicht en stabiliteit
  • SP 8
  • CU 46
 • Eenheid lichaam - geest, interne verruiming van de waarneming
  • SP 8
  • CU 46
 • Begeleiding van personen en groepen, portfolio en examen
  • SP 4
  • CU 26

SP = studiepunten

CU = contacturen

 

PRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1650 euro.

DATA
De lessen vinden plaats op vrijdag en zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.
Twee lesdagen per maand

LOCATIE
Hogeschool PXL
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 Hasselt


INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN

Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt.
Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.
Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.

STUDIEGELD BIJ UITSCHRIJVING
Als je uitschrijft uiterlijk op de eerste (introductie)lesdag, betaal je een annuleringskost van 75 euro.
Schrijf je uit na de eerste lesdag, dan betaal je het studiegeld van elke aangevatte module.
Als je uitschrijft na 1 februari, ben je het volledige studiegeld verschuldigd.

Dit postgraduaat kan gevolgd worden na het behalen van een bachelor- of masterdiploma uit de studiegebieden gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en psychologische wetenschappen. Kandidaten die een andere vooropleiding volgden, kunnen een aanvraag indienen om tot de opleiding te worden toegelaten. Zij doen dit door het indienen van een motivatiebrief bij de opleidingscoördinator Anne Beyers.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.