Gipsverpleegkundige

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Gipsverpleegkundige

Er is meer en meer nood aan verpleegkundigen die over competenties beschikken om op een correcte manier een gipsverband aan te brengen.   

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Over deze opleiding

De modale verpleegkundige bezit niet de praktische vaardigheden om een functioneel en esthetisch gipsverband aan te brengen. Enerzijds door te weinig aandacht in de reguliere opleiding, anderzijds door te weinig kennis en teaching in het werkveld. 

De evolutie van nieuwe materialen en de hoge kwalitatieve eisen die gesteld worden, maken een opleiding noodzakelijk. In naam van de beroepsorganisatie VOGV stellen wij dat de gipsverbandmeester / gipsverpleegkundige blijk moet geven van degelijke vorming op vlak van technologie, organisatie en wetgeving om kwaliteitszorg te kunnen verlenen aan de patiënt.  

Doelstellingen:  

Je kan:

 • de theorie aanhalen met betrekking tot wetgeving in functie van de uitoefening van de medisch toevertrouwde handelingen
 • de theorie aanhalen van de algemene oriëntatie gipsverbandleer
 • de verschillende materialen / accommodatie gipskamer aanhalen
 • je kennis toelichten van de basisprincipes van gips - en immobilisatietechnieken
 • je kennis toelichten van de algemene aandachtspunten bij aanleggen en verwijderen van gipsverbanden
 • je kennis toelichten van de verschillende complicaties die kunnen optreden bij het aanleggen van een gipsverband
 • je kennis toelichten van de kinésiologie of de bewegingsleer
 • je kennis toelichten van de anatomie van de bovenste ledematen
 • je kennis toelichten van de traumatologie van de bovenste ledematen
 • een synthetisch gipsverband verwijderen met een oscillerende zaag
 • je kennis toelichten van de anatomie van de onderste ledematen
 • je kennis toelichten van de traumatologie van de onderste ledematen
 • je kennis toelichten van radiodiagnostiek van de onderste en bovenste ledematen

Je hebt de vaardigheid voor:

 • het aanleggen van gipsverbanden (spalken) in de Plaster of Paris (POP of klassieke witte kalkgips)
 • voor het aanleggen van circulaire gipsverbanden in synthetische hardcast
 • voor het aanleggen van een gipsspalk in POP (witte kalkgips) van de onderste ledematen
 • voor het aanleggen van een gipsverband in synthetische hardcast van de onderste ledematen
 • om een circulair synthetisch gipsverband te verwijderen met een oscillerende zaag 

Voor wie

Verpleegkundigen op de dienst spoedgevallen, operatiezaalverpleegkundigen, orthopedisch verpleegkundigen en verpleegkundigen op de consultatie gipskamer zijn de specifieke doelgroepen die beantwoorden aan het instroomprofiel. Wij richten ons tot die specifieke groep van verpleegkundigen waar technische handvaardigheden en voortdurende creativiteit steeds aan de orde van de dag zijn. 


 

Programma

MODULE 1: BOVENSTE LEDEMATEN

29u

THEORIE 

 • Algemene oriëntatie gipsverbandleer 
 • Wetgeving in functie van de uitoefening van de medisch toevertrouwde handelingen 
 • Verschillende materialen / accommodatie gipskamer 
 • Basisprincipes van gips- en immobilisatietechnieken 
 • Algemene aandachtspunten bij aanleggen en verwijderen van gipsverbanden 
 • Complicaties 
 • Kinesiologie of bewegingsleer 
 • Anatomie van de bovenste ledematen
 • Traumatologie van de bovenste ledenmaten 


PRAKTIJK 

 • Aanleggen van gipsverbanden in de Plaster of Paris 
 • Aanleggen van gipsverbanden in synthetisch hardcast 
 • Gipsverband verwijderen met een oscillerende zaag 

MODULE 2: ONDERSTE LEDEMATEN

28u

THEORIE 

 • Anatomie van de onderste ledematen 
 • Traumatologie van de onderste ledematen 
 • Radiodiagnostiek van zowel de bovenste als de onderste ledematen 

PRAKTIJK 

 • Aanleggen van een gipsspalk in POP (witte kalkgips) van het onderbeen en het volledig been 
 • Aanleggen van een gipsspalk in POP van het onderbeen met teenkapel 
 • Aanleggen van een circulaire synthetische gips (hardcast) van het onderbeen en het volledig been
 • Aanleggen van een circulaire synthetische gips van het onderbeen met teenkapel 
 • Aanleggen van een hielslot met een korte rekverband 
 • Gipsverband verwijderen van de onderste ledematen met een oscillerende zaag 

MODULE 3: SPECIALISATIE

35u

THEORIE 

 • Tracties, taping, vingersplints: verschillende soorten 
 • Immobilisatietechnieken met behulp van verschillende kunststofmaterialen die toegepast kunnen worden ter behandeling van de patiënt met aandoening aan de bovenste en onderste ledematen (gegeven door de desbetreffende firma’s) 

PRAKTIJK 

 • Aanleggen van een semi regide gipsverband (softcast) zowel van de bovenste als de onderste ledematen 
 • Aanleggen van een synthetische splint (hardcast) 
 • Aanleggen en maken van een afneembare semi regide spalk (softcast) van zowel de bovenste als de onderste ledematen 
 • Demonstratie van de verschillende kunstofmaterialen en thermoplasten door de desbetreffende firma's 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

Cindy
Wouters

Sonja
Wijnants

Filip
Deceur

Jos
Pauwels

Kristel
Vanbaelen

Herwig
Loyens

Bedrijven

Bij PXL-NeXT zetten we intensief in op samenwerkingen met bedrijven en organisaties. Dit is altijd vanuit een strategisch oogpunt waarbij een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt is van het partnership.

Lees meer

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

ONDERDEEL 

 • Bovenste ledematen
  • SP 7
  • CU 29
 •  Onderste ledematen 
  • SP 7
  • CU 28
 • Specialisatie 
  • SP 7
  • CU 35

SP = studiepunten

CU = contacturen 

De lessen vinden (tweewekelijks)
plaats op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur.

Leslocatie: Hogeschool PXl, Campus Guffenslaan

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.