Deze opleiding start in dag(en)

Studiedag: klinisch redeneren voor verpleegkundigen

€ 75.00 incl. btw
€ 61.98 excl. btw
Favorite
Deze opleiding start in dag(en)

Studiedag: klinisch redeneren voor verpleegkundigen

In je dagelijks verpleegkundig handelen is het belang van klinisch redeneren niet te onderschatten. Patiënten met multipathologie en polyfarmacie komen steeds vaker voor in een zorgcontext die voortdurend complexer en meer technologisch wordt.

€ 75.00 incl. btw
€ 61.98 excl. btw

Over deze opleiding

Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op je klinisch redeneervermogen als verpleegkundige. Je expertise, die een grondige kennis van anatomie, fysiologie en pathologie combineert met technische skills en krachtige communicatieve vaardigheden, vraagt een attitude van een levenlang leren om de verwachte kwaliteit van zorgen te kunnen blijven bieden.

Deze klinisch redeneervaardigheden mag je dan ook niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het proces van snel en accuraat een situatie inschatten, de juiste informatie verzamelen en observaties doen, tot de juiste conclusie komen en met de juiste doelen in het achterhoofd de juiste acties ondernemen, moet je bewust blijven trainen en verdiepen. De kritische kijk op het eigen verpleegkundig handelen en de zorg steeds toedienen vanuit de ‘waarom’ vraag zijn essentiële voorwaarden om tot kwaliteitsvolle zorg op maat te komen.

Wij richten ons tijdens deze studiedag niet enkel op mentoren en verpleegkundigen die studenten begeleiden in hun leerproces, maar ook op elke verpleegkundige die vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de zorg voor de patiënt, ongeacht de zorgcontext waarin deze zorg wordt verleend.

De studiedag omvat 2 delen: in de voormiddag bespreek je stap voor stap het proces van klinisch redeneren vanuit een wetenschappelijke achtergrond. In de namiddag pas je aan de hand van een casus het proces toe en oefen je het in. Naast het inoefenen van een casus ga je in een tweede workshop dieper in op de didactische aanpak van klinisch redeneren in de begeleiding van studenten op stage.

Voor wie

Verpleegkundigen en mentoren

Programma

08.45u Onthaal en koffie

09.00u Start plenair deel voormiddag

  • Welkomstwoord
  • Belang van klinisch redeneren
  • Model van klinisch redeneren (Levett-Jones)

Pauze

  • Eenvoudige toepassing op het model van klinisch redeneren

12.00u Lunch

13.00u 

  • In de namiddag ga je aan de slag in kleine groepen (max. 10 personen). Elke groep schuift 1 keer door na de pauze, waardoor elke deelnemer aan 2 verschillende workshops kan deelnemen.
  • In een workshop bespreek je een reële casus aan de hand van het theoretisch model van klinisch redeneren dat in de voormiddag aan bod kwam.
  • In de tweede workshop werk je rond het didactisch begeleiden van studenten, in functie van klinisch redeneren op de werkvloer.

14.45u Pauze

15.00u Tweede workshop

16.45u Plenair: 'Het belang van Empathie' binnen het gegeven Klinisch Redeneren + afsluiting studiedag.

17.00u Einde studiedag.

Deze studiedag vindt plaats bij PXL-NeXT - Gebouw D - Elfde Liniestraat 24 - 3500 Hasselt.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.

Stefan
Knaepen

Coördinator Healthcare: Verpleegkunde + Trauma & Life Support Center