Intensieve zorgen

€ 2200.00 incl. btw
€ 2200.00 excl. btw

Intensieve zorgen

Het departement PXL-Healthcare organiseert het postgraduaat Intensieve zorgen. Dit omvat specifieke inhouden en trainingen om de verpleegkundige professionaliteit en kwaliteit op de gespecialiseerde afdelingen te garanderen. De kritieke patiënt vraagt theoretische kennis, proactief denken, klinisch redeneren en accuraat handelen. Daarom is een specifiek gerichte specialistische opleiding en training nodig.

€ 2200.00 incl. btw
€ 2200.00 excl. btw

Over deze opleiding

Het departement PXL-Healthcare voorziet met dit postgraduaat de nodige opleiding om verpleegkundigen kwalitatief te kunnen inzetten op intensieve diensten, alsook de meest recente wetenschappelijke inzichten mee te geven die zich vertalen in kwalitatieve zorg aan de patiënt.

De cursist leert kwalitatieve intensieve zorg te verstrekken aan de zorgvrager met al dan niet de verantwoordelijkheid om zelfstandig orders te kunnen uitvoeren, alsook correct de toestand van de patiënt te kunnen inschatten.

De verpleegkundige dient zowel technische als communicatieve vaardigheden te bezitten.

Voor wie

Het postgraduaat richt zich tot gegradueerden, bachelors en/of masters in de Verpleegkunde die zich verder willen ontwikkelen in de intensieve zorgen. Een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in de Verpleegkunde geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding met het oog op het behalen van het getuigschrift.

Voor dit postgraduaat kan je kiezen om voltijds of deeltijds te studeren. We combineren theorie met een uitgebreid luik praktijk en stage:

 • studeren op eigen tempo
 • praktijkgericht
 • stage op de eigen werkplek
 • voldoen aan de voorwaarden om de Bijzondere Beroepstitel nog te behalen.

Programma

Het postgraduaat bestaat uit 35 studiepunten met een duurtijd van minstens één academiejaar (130 contacturen). Alle lessen worden fysiek gedoceerd.

Om de Bijzondere Beroepstitel (BBT) te kunnen aanvragen, dient de cursist bijkomend de module spoedgevallenzorg (10 STP) en de module stage spoedgevallenzorg (15 STP) te volgen om aan de 60 studiepunten en de inhoud te voldoen die het wettelijk kader voorziet. Dit kan op 1 jaar behaald worden, of verspreid worden over 2 jaren, afhankelijk van de keuze van de student.

Postgraduaat Intensieve zorgen

 • basismodule kritieke patiënt (2 modules van 5 STP)
  • inwendige, cardiologische en neurologische urgenties
  • infectiologie
  • kunstmatige beademing
  • psychosociale opvang hulpverlener en patiënt
  • bloedgassen
  • medisch rekenen
  • ALS, BLS
  • casuïstiek via simulatietraining
  • wetenschappelijk onderzoek
 • verdiepende modules (2 modules van 5 STP)
  • pathologische urgenties in de gastro-enterologie, cardiologie, nefrologie, pneumologie, oncologie, hematologie en endocrinologie
  • hemodynamica
  • verdieping in bloedgassen
  • verdieping in kunstmatige beademing
  • cardiale heelkunde
  • farmacologie
  • materiaalkennis
  • orgaandonatie
  • rouw begeleiding
  • casuïstiek via simulatietraining

verdiepende modules (2 modules van 5 STP)
pathologische urgenties in de gastro-enterologie, cardiologie, nefrologie, pneumologie, oncologie, hematologie en endocrinologie
hemodynamica
verdieping in bloedgassen
verdieping in kunstmatige beademing
cardiale heelkunde
farmacologie
materiaalkennis
orgaandonatie
rouw begeleiding
casuïstiek via simulatietraining

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

 • MO* € 1760.00
 • KO** € 1540.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

De evaluatie gebeurt per opleidingsonderdeel, zowel schriftelijk als mondeling, aan de hand van praktijk (casuïstiek, oefeningen, ...) en met individuele praktijkopdrachten.


Accreditatie voor Nederlandse verpleegkundigen wordt aangevraagd.

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN

De inschrijvingskost bedraagt €2.200 (2 basismodules van elk 5 STP + 2 verdiepende modules van elk 5 STP + 15 STP stage)

De postgraduaten kunnen ook per module opgenomen worden.  De inschrijvingskost wordt dan per module berekend. 

Heb je al enkele vakken IZ en Spoed afgewerkt? Wil je graag een aangepast traject volgen? Neem dan contact op met de coördinator om te bekijken of zo'n traject voor jou mogelijk is. Na toestemming van de coördinator kan je je inschrijven voor dit traject.

Beschik je over een andere vooropleiding? Dan neem je best even contact op met de coördinator. Inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen is enkel mogelijk na overleg met de coördinator. Praktijkoefeningen vinden plaats in het Trauma & Life Support Center van PXL-Healthcare of in de aula van het ZOL. Simulatie- en multidisciplinaire oefeningen vinden mogelijk elders plaats.

Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt. Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.

Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be. Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.

LOCATIE

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan - Guffenslaan 39 - 3500 Hasselt

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.