Intensieve zorgen

€ 1600.00 incl.
€ 1600.00 excl.

Intensieve zorgen

Het departement PXL-Healthcare organiseert het postgraduaat Intensieve zorgen. Dit omvat heel specifieke inhouden en trainingen om de verpleegkundige professionaliteit en kwaliteit op de gespecialiseerde afdelingen te garanderen. De kritieke patiënt vraagt theoretische kennis, proactief denken, klinisch redeneren en accuraat handelen. Daarom is een specifiek gerichte specialistische opleiding en training nodig.

€ 1600.00 incl.
€ 1600.00 excl.

Introductie

Het departement PXL-Healthcare voorziet met dit postgraduaat de nodige opleiding om verpleegkundigen zowel kwantitatief als kwalitatief te kunnen inzetten op intensieve diensten, alsook de meest recente wetenschappelijke inzichten mee te geven die zich vertalen in kwalitatieve zorg aan de patiënt.

De cursist leert kwalitatieve intensieve zorg te verstrekken aan de zorgvrager met al dan niet de verantwoordelijkheid om zelfstandig orders te kunnen uitvoeren, alsook correct de toestand van de patiënt te kunnen inschatten.

De verpleegkundige dient zowel technische als communicatieve vaardigheden te bezitten.

Doelgroep

Het postgraduaat richt zich tot bachelors en/of masters in de Verpleegkunde die zich verder willen ontwikkelen in de intensieve zorgen. Een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in de Verpleegkunde geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding met het oog op het behalen van het getuigschrift.

Voor dit postgraduaat kan je kiezen om voltijds of deeltijds te studeren. We combineren theorie met een uitgebreid luik praktijk en stage:

 • studeren op eigen tempo
 • praktijkgericht
 • stage op de eigen werkplek
 • voldoen aan de voorwaarden om de Bijzondere Beroepstitel nog te behalen.

Programma

Het postgraduaat bestaat uit 20 studiepunten met een duurtijd van één academiejaar (130 contacturen). De lessen zullen zowel fysiek als via afstandsonderwijs gedoceerd worden.

Om eventueel de Bijzondere Beroepstitel (BBT) nog te kunnen aanvragen, dient de cursist bijkomend de aparte modules te volgen om aan de 60 studiepunten en de inhoud te voldoen die het wettelijk kader voorziet.

Postgraduaat Intensieve zorgen

 • Basis theoretische en acute zorg
  • Theoretische onderbouw
   • Cardio en thoraxvasulaire urgenties en verpleegkundige opvang, endocrinologie, gastroenterologische urgenties, klinisch redeneren.Kunstmatige ventilatie, neurologische en neurochirurgische urgentie met verpleegkundige opvang, infectiologie, theorie en opvang shock en inotropie, BLS/ALS volwassen/kind, nefrologie, inwendige urgenties.
  • Practica
   • ECG-oefeningen, cases rond ethische vraagstukken, slecht nieuws en familieopvang, medisch rekenen, ABC-benadering.               
 • Specifieke theoretische en praktische IZ skills
  • Theoretische onderbouw
   • Verdiepende KV casuïstiek, opvolging van de geïntoxiceerde patiënt, specifieke farmacologie, devices, opvolging rea-patiënten, opvolgen van de kritische chirurgische patiënten, donormanagement, hemodynamica, multidisciplinair samenwerken, dialyse en ecmo, algemene materiaalkennis.
  • Practica
   • Casuïstiek, werkplekopdrachten, klinisch redeneren, ECG-oefeningen, KV en BGW oefening.
   • BLS en ALS scenario's.
 • Optioneel: Kritische zorgen integratie intensieve zorgen

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

 • MO* € 1280.00
 • KO** € 1120.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

De evaluatie gebeurt per opleidingsonderdeel, zowel schriftelijk als mondeling, aan de hand van praktijk (casuïstiek, oefeningen, ...) en met individuele praktijkopdrachten.


Accreditatie voor Nederlandse verpleegkundigen wordt aangevraagd.

PRIJS
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.600 euro.
Voor de aparte module 'Kritische zorgen integratie intensieve zorgen' betaal je 800 euro.

DATA
De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdag of donderdag.

Basis theoretische en acute zorg (gezamenlijke module voor intensieve zorgen + spoedgevallenzorg) 

 

LOCATIE: Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan - Guffenslaan 39, 3500 Hasselt

Aangepast traject
Heb je al enkele vakken IZ en Spoed afgewerkt? Wil je graag een aangepast traject volgen? Neem dan contact op met de coördinator om te bekijken of zo'n traject voor jou mogelijk is. Na toestemming van de coördinator kan je je inschrijven voor dit traject.

Beschik je over een andere vooropleiding? Dan neem je best even contact op met de coördinator. Inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen is enkel mogelijk na overleg met de coördinator. Praktijkoefeningen vinden plaats in het Trauma & Life Support Center van PXL-Healthcare of in de aula van het ZOL. Simulatie- en multidisciplinaire oefeningen vinden mogelijk elders plaats.

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt.
Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.
Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!