Nieuw postgraduaat voor accountants

5 maanden 4 weken geleden

Vanaf september starten Hogeschool PXL en PXL-NeXT met het nieuwe postgraduaat 'Gecertificeerd Accountant'. "Dit beroep staat al jarenlang op de knelpuntberoepenlijst. Veel werkgevers zijn op zoek naar medewerkers, maar te weinig kandidaten studeren jaarlijks af. Deze nieuwe toegangsweg moet het groeiende tekort mee helpen opvangen", klinkt het bij de hogeschool

“Binnen de opleiding staat de praktijk centraal dankzij onder andere het docentenkorps dat wordt samengesteld met professionals uit het werkveld”, vertellen Hanne Smets, coördinator van de nieuwe opleiding, en opleidingshoofd Kerry Cuypers. “Hierdoor is een casegerichte lesaanpak mogelijk. In de opleiding zal er bovendien ruime aandacht besteed worden aan ‘soft skills’. Het belang van empathie in de adviesverlening, teamwork, probleemoplossend denken en flexibiliteit zijn skills waarop we extra zullen focussen.”

Mondeling bekwaamheidsexamen

De opleiding loopt in partnerschap met het Institute for Tax advisors and Accountants (ITAA). Voor enkele opleidingsonderdelen wordt beroep gedaan op het netwerk en de expertise van UHasselt. De hoofdmoot van de examens en proeven kunnen dan rechtstreeks afgelegd worden bij PXL.

Francis Vos (departementshoofd PXL-Business): "We gaan voor een intense verbinding tussen de deelnemers op de campus en deze die het op afstand volgen. Hiervoor investeren we in slimme camera’s en au­dio-oplossin­gen gestuurd door artifi­ciële intelligen­tie."

“Het ITAA blijft verantwoordelijk voor de toegang tot het beroep en controleert dan ook nauwlettend de gelijkwaardigheid van de examens van de partneropleidingen met deze van het ITAA”, verduidelijkt Johan De Coster, lid van het uitvoerend comité van het ITAA. “Op deze manier borgen wij de kwaliteit van de opleidingen. Het ITAA zelf finaliseert het traject met een mondeling bekwaamheidsexamen, waarin de beroepsmaturiteit van de stagiair wordt getest. Deze nieuwe toegangsweg moet dit groeiende tekort aan accountants mee helpen opvangen.”

Zo staat het beroep van accountant al langer op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB, maar in 2021 stond deze voor de eerste keer in de top 10. Daarbovenop ontving de VDAB in 2022 liefst 4.365 vacatures voor een maandelijks gemiddelde van zo’n 664 potentiële kandidaten.

Hybride aanpak

“De opleiding wordt aangeboden op maat van de stagiairs ITAA in een avondprogramma gecombineerd met afstandsonderwijs”, verduidelijkt Francis Vos, departementshoofd van PXL Business. “Alle sessies worden hybride aangeboden. We gaan voor een intense verbinding tussen de deelnemers op de campus en deze die het op afstand volgen. Hiervoor investeerden we in slimme camera’s en audio-oplossingen gestuurd door artificiële intelligentie.”

“Dat betekent dat studenten vanuit heel Vlaanderen welkom zijn om deze opleiding te volgen en de nodige stappen te zetten richting ITAA-certificatie. We zijn dan ook heel fier dat ons opleidingstraject door het ITAA werd goedgekeurd”, besluit Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.

De inschrijvingen zullen binnenkort van start gaan. Voor meer informatie kan je alvast de opleidingscoördinator contacteren op hanne.smets@pxl.be of terecht op de website pxl.be.

 

Bron: HLN

 

PXL-NeXT Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij PXL-NeXT

Naar alle artikels
jobevent 2024
Event

PXL-Jobevent 2024

Event

Discover PXL-NeXT tijdens de infodag zaterdag 9 september 2023

Op 9 september zetten Hogeschool PXL en PXL-NeXT opnieuw de deuren open voor de jaarlijkse infodag. Je bent tussen 9u00 en 14u00 welkom in gebouw D (PXL-NeXT). 

Artikel

Plan your NeXT event!

Een bedrijfsfeest is de gelegenheid bij uitstek om het gevoel van waardering en samenhorigheid te vergroten. Heb jij een bedrijfsfeest, personeelsfeest of ander event in het verschiet en ben je op zoek naar een partner die jou kan helpen bij de organisatie? PXL-NeXT ondersteunt je van A tot Z!