PXL-NeXT in de pers: expert werpt licht op 12-jarige jongen die hoger IQ heeft dan Einstein: "Zonder begeleiding kan hoogbegaafd kind met depressies of schooluitval kampen"

3 weken 1 dag geleden

Zopas haalde Rory Bidwell, een jongen van 12 uit het Verenigd Koninkrijk, wereldwijd het nieuws met een IQ-score van 162. Daarmee scoort hij hoger dan Albert Einstein, die naar verluidt een IQ van 160 had. Maar is een hoge IQ-score een garantie voor goede schoolresultaten? En is het een goed idee om een hoogbegaafd kind een klas te laten overslaan? Wij vroegen het aan experte Michelle Dewulf van Hogeschool PXL in Hasselt. “In het geval van IQ betekent ‘meer’ niet meteen ‘beter’.”

De Britse tiener Rory Bidwell is volgens zijn IQ-score uitzonderlijk hoogbegaafd. Die is 162 om exact te zijn. Maar wat moet je eigenlijk met die term ‘hoogbegaafdheid’? “Dit soort verhalen over hoogbegaafde kinderen in de media dragen bij tot het beeld dat iedereen heeft over hoogbegaafdheid”, aldus Michelle Dewulf coördinator van het postgraduaat Hoogbegaafdheid aan de lerarenopleiding van Hogeschool PXL. “Door een verkeerde maatschappelijke beeldvorming hebben mensen zo vaak de neiging om een bepaald waardeoordeel te koppelen aan IQ: ‘meer’ wordt dan het equivalent van ‘beter’. Wanneer je echter weet dat hoogbegaafde kinderen zich vaak erg ongelukkig voelen wanneer er geen goede begeleiding is, is dit zeker niet iets waar je op zit te wachten. Het kan vaak zelfs leiden tot demotivatie, faalangst, schooluitval en zelfs psychosomatische klachten of depressies.”

Klassen overslaan

“Hoogbegaafde kinderen worden vaak als wonderkinderen gezien: slimme kinderen die overal goed in zijn en uitstekende resultaten behalen”, gaat Michelle Dewulf verder. “Elke hoogbegaafde is anders. In een schoolcontext wordt er op die manier vaak nog heel erg uitgegaan van de stereotiepe leerling met uitstekende schoolresultaten. Alleen behalen hoogbegaafde leerlingen niet altijd de beste prestaties op schooltoetsen. Dit kan te maken hebben met een aantal factoren. Daarom is het van belang dat de maatschappelijke beeldvorming rond hoogbegaafdheid wijzigt. Zeker voor het onderwijs is dit uiterst belangrijk. Wanneer hoogbegaafde leerlingen immers onder de radar blijven en niet opgemerkt worden, kan dit ernstige gevolgen hebben. Wanneer ze wel worden opgemerkt, zitten scholen vaak met de handen in het haar en gaan ze maar al te vaak over tot versnellen. Een leerling een klas laten overslaan is goed bedoeld. Hier moet echter zeer goed over nagedacht worden, want het is zeker niet de enige weg naar gepast onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.”

Positieve impact

“Eerst en vooral is het essentieel dat een leraar binnen de eigen klas differentieert. Hoogbegaafde leerlingen moeten voldoende uitdagingen krijgen”, aldus Michelle Dewulf. “Dit betekent ook dat de reguliere leerstof compacter moet aangeboden worden. De tijd die vrijkomt, kan de leraar dan gebruiken om de leerling in kwestie andere dingen te laten doen. Naast differentiatie in de klas kan er bijvoorbeeld ook een kangoeroewerking of pluswerking worden opgesteld. Dit betekent dat de hoogbegaafde leerlingen enkele uurtjes per week in een andere klas terechtkomen waar naast cognitieve verrijking best ook wordt ingezet op welbevinden en sociale vaardigheden. De uitwisseling met ‘gelijken’ heeft eveneens een positieve impact op de leerlingen en kan ervoor zorgen dat ze zich uiteindelijk minder onbegrepen voelen.”

Is een leerling blijvend versnellen en meteen naar de universiteit een mogelijke oplossing? “Als je het mij vraagt niet”, aldus Dewulf. “Naast het cognitieve luik zijn ook socio-emotionele aspecten erg belangrijk. Als je weet dat een hoogbegaafde de wereld al heel anders ervaart en er vaak een grotere emotionele intensiteit aanwezig is, lijkt het me niet ideaal om leerlingen vooral op basis van de cognitieve talenten te laten versnellen. Al is één of twee jaar overslaan soms wel noodzakelijk”, besluit Michelle Dewulf.

 

Bron: HLN

PXL-NeXT Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij PXL-NeXT

Naar alle artikels
Pers

PXL-NeXT in de pers: Van kaars kopen tot bijleren over rouw: Rustpunt Begrafenissen houdt opnieuw hartenmarkt

Event

PXL-Jobevent 2024

Met het PXL-Jobevent wil Hogeschool PXL de afstuderende studenten maximale kansen bieden in hun zoektocht naar een eerste job. Het is ook een unieke kans voor alle andere studenten om goede contacten te leggen voor het vinden van een stageplaats of een bijverdienste als jobstudent of werkstudent!

Het PXL-Jobevent vindt plaats op donderdag 15 februari 2024 van 13.00u tot 16.00u in de Esplanade (Trixxo Arena) op Park H. 

Meer info en inschrijven via pxl.be/jobevent

Nieuws

Veilig en vereenvoudigd: de overgang naar SSO bij PXL-NeXT

In een wereld waar digitaal leren de norm wordt, zijn we bij PXL-NeXT trots op onze vooruitstrevende aanpak van online opleidingen. Met een aanbod dat varieert van hybride klaslokalen tot onze online academy, zijn we helemaal klaar voor de digitale revolutie. Echter, met grote digitale sprongen komen ook grote verantwoordelijkheden, vooral op het gebied van online veiligheid.