Hoogbegaafdheid

€ 1100.00
Vrijgesteld van BTW

Hoogbegaafdheid

Voor wie als onderwijsprofessional hoogbegaafde leerlingen beter wil leren begrijpen en gericht wil inspelen op de specifieke noden van deze leerlingen, is het postgraduaat Hoogbegaafdheid ongetwijfeld een meerwaarde.

In deze opleiding is het in de eerste plaats de bedoeling om onderwijsprofessionals te informeren en te professionaliseren over hoogbegaafdheid. Op basis van de input die geleverd wordt tijdens de sessies via verscheidene experten kunnen onderwijsprofessionals hoogbegaafde leerlingen sneller signaleren in de klas.

Bovendien krijgen de cursisten meer zicht op hoe ze een optimale begeleiding kunnen bieden aan hoogbegaafde leerlingen op cognitief en op socio-emotioneel vlak. Enkele sessies worden ook opengesteld voor ouders of geïnteresseerden.

€ 1100.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

Bekijk hier de Trailer van het PG Hoogbegaafdheid

In deze opleiding is het in de eerste plaats de bedoeling om onderwijsprofessionals te informeren en te professionaliseren over hoogbegaafdheid. Op basis van de input die geleverd wordt tijdens de sessies via verscheidene experten kunnen onderwijsprofessionals hoogbegaafde leerlingen sneller signaleren in de klas. Bovendien krijgen de cursisten meer zicht op hoe ze een optimale begeleiding kunnen bieden aan hoogbegaafde leerlingen op cognitief en op socio-emotioneel vlak. Daarnaast kunnen ouders de opleiding ook volgen. Op die manier kan je als ouder als schakel fungeren tussen de school en je kind. De kracht van deze opleiding zit in het diverse aanbod dat via verschillende experten naar voor komt. Bovendien is de opleiding heel flexibel doordat de lessen in afstand te volgen zijn en de opleiding dus combineerbaar is met een voltijdse job. 

Voor wie

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden en er is geen voorkennis vereist. Het postgraduaat richt zich in de eerste plaats open voor onderwijsprofessionals.

Een beperkt aantal sessies zijn ook toegankelijk voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

 

  


Programma

Het postgraduaat bestaat uit vier modules. De opleiding omvat 25
sessies van telkens drie uur die ingepland worden op één avond in de
week verdeeld over één academiejaar.

De lessen gaan steeds door op donderdagavond met uitzondering van de eerste les (30/09/2024). Telkens van 18u tot 21u.

Module 1: Herkennen en signaleren

15u

In de eerste module krijg je antwoorden op de vragen: ‘Wat is hoogbegaafdheid?’ en ‘Hoe kan ik hoogbegaafde leerlingen detecteren en signaleren in de klaspraktijk?’ Via diverse experten die vanuit wetenschappelijk onderzoek vertrekken, kom je tot inzicht dat dé hoogbegaafde leerling niet bestaat en dat afgestemd onderwijs ook voor deze leerlingen heel belangrijk is. De inhoud uit deze module geeft je dus een duidelijk zicht op hoe hoogbegaafde leerlingen functioneren en vormt daarom het fundament om met module 2 aan de slag te gaan.

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
Hersenontwikkeling & Ontwikkelingsmodel
Hoogbegaafdheid, meer dan een magisch IQ-cijfer
Observatie + signalering / HB in combinatie met leer- en ontwikkelingsstoornissen
Uitzonderlijke hoogbegaafdheid + Hoogbegaafde meisjes
Werksessie met de focus op beleid

Module 2: Kwalitatieve leeromgeving

39u

Een kwalitatieve leeromgeving is noodzakelijk voor iedere leerling. Maar hoe kan een hedendaagse leraar in een superdiverse klas rekening houden met de noden van slechts enkele hoogbegaafde leerlingen? In module 2 gaan we in op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor hoogbegaafde leerlingen om optimaal te kunnen functioneren in de klas. Je krijgt via wetenschappelijk onderzoek, maar ook via praktische tools van experten en leraren een concreet beeld van hoe ze optimaal kunnen inspelen op de cognitieve noden van een hoogbegaafde leerling.

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
Alternatieve leertrajecten
De Leerkuil + Strategieën
De zelfdeterminatietheorie
Executieve vaardigheden
Hoe kan leerkracht/schoolteam optimaal inspelen op de cognitieve noden van een hoogbegaafde leerling
Inzetten op onderwijsnoden: scholen aan het woord
Praktische tools om te gebruiken in de klaspraktijk
Scholen aan het woord
Verdieping in de plusklas/reguliere klas: Filosoferen met HB-kinderen
Werksessie

Module 3: Socio-emotionele noden

18u

Hoge intelligentie is slechts een onderdeel van hoogbegaafdheid. Het zijnsluik van professor Tessa Kieboom toont aan dat enkele specifieke eigenschappen zoals een groot rechtvaardigheidsgevoel, kritische ingesteldheid, hoogsensitiviteit en perfectionisme evenzeer een onderdeel uitmaken van hoogbegaafdheid. In deze module krijg je daarom concrete tips om hoogbegaafde leerlingen binnen en buiten de klas verder te begeleiden op sociaal-emotioneel vlak. Bovendien krijg je in deze module ook meer zicht op hoe een schoolteam op een strategische manier kan omgaan met hoogbegaafdheid als onderdeel van een zorgbeleid.

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
Hoe kan een leraar inspelen op de specifieke socio-emotionele noden van een HB-leerling?
Onderpresteren & faalangst hoe ga je hiermee om?
Sociaal emotionele noden
Verbindend spreken met een Hoogbegaafd kind
Werksessie

Module 4: Gesprekstechnieken en casuïstiek

18u

De vierde en de laatste module van de opleiding gaat eerst in op welke tools je kan inzetten om vanuit de positieve psychologie met hoogbegaafde leerlingen in dialoog te gaan, maar ook met externe partners en ouders. Binnen het oplossingsgericht werken en de positieve psychologie krijg je tools aangereikt voor een optimale samenwerking. In de volgende lessen krijg je aan de hand van concrete casussen de mogelijkheid om de theorie die je geleerd hebt toe te passen. Bovendien wordt er op een kritische manier gekeken naar een aantal probleemstellingen. 

In de laatste sessie is er een eindbeurs waar je je output presenteert aan je medecursisten.

 

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
Casuïstiek
Eindbeurs / Presentaties
Positieve psychologie + Oplossingsgericht werken + Omgaan met weerstand en (eigen) veerkracht
Werksessie

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

De cursist kiest, analyseert en definieert een helder praktijkprobleem eventueel in dialoog met anderen (een expert, een ervaringsdeskundige uit het werkveld…) en met behulp van de theoretische inzichten opgedaan tijdens de sessies in het postgraduaat. De cursist rapporteert over de opgedane inzichten in een met de coördinator afgesproken vorm.

Tijdens de werksessies krijg je de kans om te werken aan je portfolio. 

ONDERDEEL 

 • Herkennen en signaleren van hoogbegaafde kinderen en jongeren
  • SP 4
  • CU 15
 • Een passend onderwijsaanbod aanbieden door didactisch maatwerk te screenen, te ontwikkelen en te implementeren 
  • SP 8
  • CU 30
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling - begeleidingsnoden en aanpak 
  • SP 4
  • CU 15
 • Gesprekstechnieken ontwikkelen in het belang van partnerschappen 
  • SP 4
  • CU 15

   

SP = studiepunten

CU = contacturen

Cursisten die één of meerdere sessies bijwonen, maar niet het hele
curriculum opnemen, krijgen een attest van deelname. Cursisten die het
hele postgraduaat volgen, een portfolio indienen en een bachelor- of
masterdiploma hebben, krijgen na het doorlopen van alle
opleidingsonderdelen een getuigschrift.

Evaluatie: De cursist
kiest, analyseert en definieert een helder praktijkprobleem eventueel in
dialoog met anderen (een expert, een ervaringsdeskundige uit het
werkveld…) en met behulp van de theoretische inzichten opgedaan tijdens
de sessies in het postgraduaat. De cursist rapporteert over de opgedane
inzichten in een met de coördinator afgesproken vorm.

 

PRIJS:
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1.100 euro.  Een losse lesavond (voor ouders) kost 30 euro.

LOCATIE:

De lessen zullen online en fysiek op Campus Vildersstraat plaatsvinden.

Hogeschool PXL
Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5
3500 HASSELT

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN

STUDIEGELD BIJ UITSCHRIJVING
Als je uitschrijft uiterlijk op de eerste (introductie)lesdag, betaal je een annuleringskost van 75 euro.
Schrijf je uit na de eerste lesdag, dan betaal je het studiegeld van elke aangevatte module.
Als je uitschrijft na 1 februari, ben je het volledige studiegeld verschuldigd.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.