Hoogbegaafdheid

€ 1100.00 incl.
€ 1100.00 excl.

Hoogbegaafdheid

Voor wie als onderwijsprofessional hoogbegaafde leerlingen beter wil leren begrijpen en gericht wil inspelen op de specifieke noden van deze leerlingen, is het postgraduaat Hoogbegaafdheid ongetwijfeld een meerwaarde. In deze opleiding is het in de eerste plaats de bedoeling om onderwijsprofessionals te informeren en te professionaliseren over hoogbegaafdheid. Op basis van de input die geleverd wordt tijdens de sessies via verscheidene experten kunnen onderwijsprofessionals hoogbegaafde leerlingen sneller signaleren in de klas. Bovendien krijgen de cursisten meer zicht op hoe ze een optimale begeleiding kunnen bieden aan hoogbegaafde leerlingen op cognitief en op socio-emotioneel vlak. Enkele sessies worden ook opgesteld voor ouders of geïnteresseerden.

€ 1100.00 incl.
€ 1100.00 excl.

Introductie

In deze opleiding is het in de eerste plaats de bedoeling om onderwijsprofessionals te informeren en te professionaliseren over hoogbegaafdheid. Op basis van de input die geleverd wordt tijdens de sessies via verscheidene experten kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals hoogbegaafde leerlingen sneller signaleren in de klas. Bovendien krijgen de cursisten meer zicht op hoe ze een optimale begeleiding kunnen bieden aan hoogbegaafde leerlingen op cognitief en op socio-emotioneel vlak. Daarnaast wordt het postgraduaat voor een aantal sessies opengesteld voor ouders of andere geïnteresseerden. Die lessen kunnen voor ouders ondersteunend zijn in hun zoektocht naar de identiteit en de (onderwijs)noden van hun hoogbegaafd(e) kind(eren). Bovendien kunnen de ouders mogelijk als schakel optreden tussen de school en het kind.

Doelgroep

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden en er is geen voorkennis vereist. Het postgraduaat richt zich in de eerste plaats open voor onderwijsprofessionals. Een beperkt aantal sessies zijn ook toegankelijk voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

 

  

Programma

Het postgraduaat bestaat uit vier modules. De opleiding omvat 25
sessies van telkens drie uur die ingepland worden op één avond in de
week verdeeld over één academiejaar, meestal op donderdag en twee keer
op dinsdag.

 

Module 1: Herkennen en signaleren

15u

In de eerste module krijg je antwoorden op de vragen: ‘Wat is hoogbegaafdheid?’ en ‘Hoe kan ik hoogbegaafde leerlingen detecteren en signaleren in de klaspraktijk?’ Via diverse experten die vanuit wetenschappelijk onderzoek vertrekken, kom je tot inzicht dat dé hoogbegaafde leerling niet bestaat en dat afgestemd onderwijs ook voor deze leerlingen heel belangrijk is. De inhoud uit deze module geeft je dus een duidelijk zicht op hoe hoogbegaafde leerlingen functioneren en vormt daarom het fundament om met module 2 aan de slag te gaan.

Module 2: Daadkrachtige leeromgeving

39u

Een daadkrachtige leeromgeving is noodzakelijk voor iedere leerling. Maar hoe kan een hedendaagse leraar in een superdiverse klas rekening houden met de noden van slechts enkele hoogbegaafde leerlingen? In module 2 gaan we in op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor hoogbegaafde leerlingen om optimaal te kunnen functioneren in de klas. Je krijgt via wetenschappelijk onderzoek, maar ook via praktische tools van experten en leraren een concreet beeld van hoe ze optimaal kunnen inspelen op de cognitieve noden van een hoogbegaafde leerling.

Module 3: Socio-emotionele noden

18u

Hoge intelligentie is slechts een onderdeel van hoogbegaafdheid. Het zijnsluik van professor Tessa Kieboom toont aan dat enkele specifieke eigenschappen zoals een groot rechtvaardigheidsgevoel, kritische ingesteldheid, hoogsensitiviteit en perfectionisme evenzeer een onderdeel uitmaken van hoogbegaafdheid. In deze module krijg je daarom concrete tips om hoogbegaafde leerlingen binnen en buiten de klas verder te begeleiden op sociaal-emotioneel vlak. Bovendien krijg je in deze module ook meer zicht op hoe een schoolteam op een strategische manier kan omgaan met hoogbegaafdheid als onderdeel van een zorgbeleid.

Module 4: Gesprekstechnieken ontwikkelen in het belang van partnerschappen

18u

De vierde en de laatste module van de opleiding heeft een zeer divers programma. Je krijgt antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke partners kan een school raadplegen om zich verder te professionaliseren of om ouders van hoogbegaafde kinderen naar door te verwijzen?
 • Wat is het belang van eerlijke en verbindende communicatie in de gesprekken met hoogbegaafde leerlingen?
 • Welke tools kan je inzetten vanuit de positieve psychologie om met hoogbegaafde leerlingen in dialoog te gaan?

In de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen sta je niet alleen. Iedere partner, zoals CLB, de leerkracht(en), de directie, de hulpverlener(s), heeft zijn specifieke meerwaarde en rol. Wanneer iedereen zijn rol kent en ook in zijn sterkte kan staan, kan er samengewerkt worden aan een positieve schoolervaring voor de hoogbegaafde leerlingen. Eerlijke en verbindende communicatie is daarbij heel belangrijk. Binnen het oplossingsgericht werken en de positieve psychologie krijgt de cursist tools aangereikt voor een optimale samenwerking.

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

Bedrijven

Bij PXL-NeXT zetten we intensief in op samenwerkingen met bedrijven en organisaties. Dit is altijd vanuit een strategisch oogpunt waarbij een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt is van het partnership.

Lees meer

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. Opgelet: sinds 1 januari 2023 is de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. 

 • MO* € 880.00
 • KO** € 770.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

De cursist kiest, analyseert en definieert een helder praktijkprobleem eventueel in dialoog met anderen (een expert, een ervaringsdeskundige uit het werkveld…) en met behulp van de theoretische inzichten opgedaan tijdens de sessies in het postgraduaat. De cursist rapporteert over de opgedane inzichten in een met de coördinator afgesproken vorm.

ONDERDEEL 

 • Herkennen en signaleren van hoogbegaafde kinderen en jongeren
  • SP 4
  • CU 15
 • Een passend onderwijsaanbod aanbieden door didactisch maatwerk te screenen, te ontwikkelen en te implementeren 
  • SP 8
  • CU 30
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling - begeleidingsnoden en aanpak 
  • SP 4
  • CU 15
 • Gesprekstechnieken ontwikkelen in het belang van partnerschappen 
  • SP 4
  • CU 15

   

 

SP = studiepunten

CU = contacturen

Cursisten die één of meerdere sessies bijwonen, maar niet het hele
curriculum opnemen, krijgen een attest van deelname. Cursisten die het
hele postgraduaat volgen, een portfolio indienen en een bachelor- of
masterdiploma hebben, krijgen na het doorlopen van alle
opleidingsonderdelen een getuigschrift.

Evaluatie: De cursist
kiest, analyseert en definieert een helder praktijkprobleem eventueel in
dialoog met anderen (een expert, een ervaringsdeskundige uit het
werkveld…) en met behulp van de theoretische inzichten opgedaan tijdens
de sessies in het postgraduaat. De cursist rapporteert over de opgedane
inzichten in een met de coördinator afgesproken vorm.

 

PRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1.100 euro.  Een losse lesavond (voor ouders) kost 30 euro.

Al de modules van het Postgraduaat kunnen apart worden gevolgd.

LOCATIE

De lessen zullen online en fysiek op Campus Vildersstraat plaatsvinden.

Hogeschool PXL
Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5
3500 HASSELT

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) te 3500 Hasselt.
Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.

STUDIEGELD BIJ UITSCHRIJVING
Als je uitschrijft uiterlijk op de eerste (introductie)lesdag, betaal je een annuleringskost van 75 euro.
Schrijf je uit na de eerste lesdag, dan betaal je het studiegeld van elke aangevatte module.
Als je uitschrijft na 1 februari, ben je het volledige studiegeld verschuldigd.

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!