Educational Needs

€ 2400.00
Vrijgesteld van BTW

Educational Needs

Wil jij specialist of master worden in innovaties die in het onderwijsveld gaande zijn met betrekking tot de ondersteuning van kinderen/leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Wil je bijdragen aan ontwikkelingskansen voor jouw kinderen/leerlingen, complexe onderwijsvraagstukken analyseren en kritisch nadenken over oplossingen?  Dan is een postgraduaat en master 'Educational needs' iets voor jou!  

€ 2400.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

Hogeschool PXL richt in samenwerking met Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO) Nederland het postgraduaat 'Educational needs' in. Wil je na het behalen van het postgraduaat ook nog graag je masterdiploma halen, dan kan je ervoor kiezen om verder te studeren aan Fontys OSO. 

Erkenning master in België en verloning 

Is het getuigschrift ‘Master educational needs’ ook in België geldig? Ja! Volgens een besluit van de Vlaamse Regering in 2010 is de Neder­landse graad van ‘Master’ uitgereikt door een door NVAO geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) gelijkwaardig aan de Vlaamse graad van ‘Master’. 

Het diploma geeft toegang tot een betaling op masterniveau voor alle jobs buiten het onderwijs waarvoor een master wordt gevraagd. In het onderwijs kan de betaling als master voor lesopdrachten in de tweede en derde graad secundair onderwijs en voor alle diverse functies buiten lesopdrachten indien uitgeschreven op masterniveau (vb. directeurs). Wil je de verloning van jouw ambt exact weten? Klik hier  voor meer info. 

Voor wie

 • Leraren in het regulier en buitengewoon onderwijs 
 • Zorgcoördinatoren 
 • Zorgteams (ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, (ortho)pedagogen, ...) 
 • Zelfstandige therapeuten
 • Hulpverleners ambulante revalidatie 

Het is vooral belangrijk om via je beroepscontext een link te hebben met het educatieve domein! 

Programma

POSTGRADUAAT EDUCATIONAL NEEDS (30 STUDIEPUNTEN, 1 JAAR) 

De opleiding bestaat uit een generiek en specifiek deel. In het generieke deel werk je samen met medestudenten en je studiecoach onder andere aan je visie op Educational Needs en onderzoekend vermogen. Hiervoor richten we een aantal sessies studiecoaching in. 

In het specifiek gedeelte focussen we op de inhoudelijke kennis, die je haalt uit de aangeboden modules of uit kennis die je elders hebt opgedaan. In het jaarprogramma worden vijf modules aangeboden die ondergebracht kunnen in drie hoofdthema's: 'leren', 'gedrag' en 'begeleiding'. Dit zijn tevens de afstudeerrichtingen. Je kan een keuze maken uit één of twee afstudeerrichtingen. De modules binnen dit postgraduaat focussen zich inhoudelijk op gedrag, neuropsychologie, communicatie en begeleiding. 

Dit postgraduaat wordt afgesloten met een portfolio (‘meesterschap’ of ‘doorwerking’) dat de cursist ontwikkelt voor verbetering van de onderwijspraktijk waarin hij of zij werkzaam is (of stage wil doen). Daardoor is het een zeer praktische opleiding die vanuit theorie op complexe praktijksituaties en professionele ontwikkeling van de deelnemer focust. 

Portfolio Meesterschap 

 • Je toont de kennisverbreding en -verdieping aan door binnen jouw gekozen afstudeerrichting(en) te laten zien hoe je deze kennis toepast in complexe onderwijssituaties. 

Portfolio Doorwerking

 •  Je toont de kennisverbreding en -verdieping aan door binnen jouw gekozen afstudeerrichting(en) te laten zien hoe je deze kennis toepast in complexe onderwijssituaties. Je laat zien hoe je vanuit je eigen beroepsrol met de opgedane kennis een proactieve rol neemt binnen jouw organisatie. 

Toelichting 

 • Vijf inhoudelijke modules geplaatst onder de specifieke afstudeerrichtingen (leren, gedrag, begeleiden) (60 uur)
 • Algemene studiecoaching (36 uur)
 • Evaluatie: portfolio-assessment (keuze uit Meesterschap of Doorwerking) op basis van modules, algemene bijeenkomsten, kennis die je elders hebt opgedaan en praktijk. Het portfolio wordt gevuld met bewijsmateriaal en afgesloten met een assessment. Het assessment bestaat uit een assessmentverslag en een assessmentgesprek. 

 Opmerking 

 • Je kan kiezen voor het standaardprogramma of je kan één of twee module(s) flexibel inwisselen (omwille van jouw persoonlijke beroepscontext), te kiezen uit de modules vanuit Fontys (master EDN) aangeboden in de verschillende grenssteden van Nederland mits dat organisatorisch haalbaar is. 

MASTER EDUCATIONAL NEEDS (1 JAAR)
Het getuigschrift van het postgraduaat geeft toegang tot de eenjarige variant van de Master Educational needs die door Fontys OSO uitgevoerd wordt in onder andere Sittard, Eindhoven of Tilburg.
VERVOLGPROGRAMMA MASTER (30 STUDIEPUNTEN) IN NEDERLAND
+/- 3 specifieke modules (+/- 12 bijeenkomsten) te kiezen uit dezelfde  afstudeerrichting  'Leren', 'Gedrag' en/of 'Begeleiden' ; meer info: www.fontys.nl/educationalneeds
Algemene studiecoaching (8-10 bijeenkomsten)
Evaluatie: portfolio-assessment (Meesterschap of Doorwerking) op basis van modules, kennis die elders is opgedaan en praktijk (30 studiepunten). Je hebt daarbij vrije keuze uit het ruime moduleaanbod.

Jaar 1 is te volgen aan Hogeschool PXL, departement PXL-Education als postgraduaat. Het betreft 24 lesavonden.
Jaar 2 kan in Nederland gevolgd worden om de master te behalen (gemiddeld 20 bijeenkomsten te kiezen in verschillende grenssteden van Nederland)

 


 

Bedrijven

Bij PXL-NeXT zetten we intensief in op samenwerkingen met bedrijven en organisaties. Dit is altijd vanuit een strategisch oogpunt waarbij een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt is van het partnership.

Lees meer

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Kortingen

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
 • ODB-nummer: ODB-0000100
 • Officiële opleidingsnaam : Postgraduaat Educational Needs
 • Opleidingsverstrekker: Hogeschool PXL

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

Thema's | Modules | Studiepunten/contacturen

Gedrag | Sociaal emotioneel leren: specifieke afstemming (GSEL 3) | 12 contacturen

Gedrag | Handelen in complexe onderwijssituaties m.b.t. externaliserend gedrag (GSEL 4) | 12 contacturen

Begeleiden | Principes van oplossingsgericht denken (BPOD 1) | 12 contacturen

Begeleiden | Communicatie binnen begeleidingsprocessen (BCOM1A) | 12 contacturen

Themaoverstijgend | Neuropsychologie 1 (NEU1) | 12 contacturen

Algemene studiecoaching | 36 contacturen

Portfolio-assessment | 30 studiepunten

PRIJS 
Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt € 2400 (jaar 1). 
Voor de bijkomende master aan Fontys OSO (jaar 2) betaal je het geldende wettelijke collegegeld in Nederland (jaarlijks aanpasbaar). 

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk binnen deze opleiding. 

De opleiding start eind september en loopt tot juni (24 bijeenkomsten). De lessen vinden plaats op dinsdag- of woensdagavond van 17.30 tot 22.00 uur. We starten steeds op de laatste dinsdag in september.

LOCATIE Hogeschool PXL Campus Vildersstraat Vildersstraat 5 3500 HASSELT INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-Congress, gebouw D) te 3500 Hasselt. Opgelet: we hanteren een inschrijvingsstop vanaf 30 deelnemers. Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be. De eerste 30 voorinschrijvers , krijgen voorrang bij officiële inschrijving. Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.  

Deelnemers zijn in het bezit van een bachelor of masterdiploma in het domein onderwijs, gezondheidszorg of aangrenzende domeinen. 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.