Educational Leadership

€ 2400.00
Vrijgesteld van BTW

Educational Leadership

Wil jij een excellente onderwijsprofessional of leidinggevende worden in het educatieve domein? Wil je je leiderschapskwaliteiten verder professionaliseren en zo streven naar hoge onderwijskwaliteit en effectieve onderwijsleerprocessen? Dan is een postgraduaat 'Educational leadership' iets voor jou!  

€ 2400.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

Hogeschool PXL richt in samenwerking met Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO) Nederland het postgraduaat 'Educational leadership’ in. Wil je na het behalen van het postgraduaat ook nog graag je masterdiploma halen, dan kan je ervoor kiezen om verder te studeren aan Fontys OSO. 

Erkenning master in België en verloning 

Is het getuigschrift ‘Master educational needs’ ook in België geldig? Ja! Volgens een besluit van de Vlaamse Regering in 2010 is de Neder­landse graad van ‘Master’ uitgereikt door een door NVAO geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) gelijkwaardig aan de Vlaamse graad van ‘Master’. 

Het diploma geeft toegang tot een betaling op masterniveau voor alle jobs buiten het onderwijs waarvoor een master wordt gevraagd. In het onderwijs kan de betaling als master voor lesopdrachten in de tweede en derde graad secundair onderwijs en voor alle diverse functies buiten lesopdrachten indien uitgeschreven op masterniveau (vb. directeurs). 

Wil je de verloning van jouw ambt exact weten? Klik hier  voor meer info

Voor wie

In de eerste plaats richt de opleiding zich op schoolleiders, leidinggevenden en directies in het regulier en buitengewoon onderwijs. Ook onderwijsprofessionals met interesse in duurzame schoolontwikkeling en leiderschap binnen het educatieve domein (bv. coördinatoren in zorgfuncties, pedagogisch begeleiders, leerkrachten, paramedici, ...) zijn welkom. 

Programma

POSTGRADUAAT EDUCATIONAL LEADERSHIP (30 STUDIEPUNTEN, 1 JAAR) 

De opleiding bestaat uit een generiek en specifiek deel. In het generieke deel werk je samen met medestudenten en je studiecoach onder andere aan je visie op Educational Leadership en onderzoekend vermogen. Hiervoor richten we een aantal sessies studiecoaching in. 

In het specifiek gedeelte focussen we op de inhoudelijke kennis, die je haalt uit de aangeboden modules of uit kennis die je elders hebt opgedaan. In het jaarprogramma worden vijf modules aangeboden vanuit het thema begeleiden, tevens ook de afstudeerrichting. De modules binnen het postgraduaat focussen zich inhoudelijk op leiderschap, schoolontwikkeling en coaching. 

Dit postgraduaat wordt afgesloten met een portfolio (‘meesterschap’ of ‘doorwerking’) dat de cursist ontwikkelt voor verbetering van de onderwijspraktijk waarin hij of zij werkzaam is (of stage wil doen). Daardoor is het een zeer praktische opleiding die vanuit theorie op complexe praktijksituaties en professionele ontwikkeling van de deelnemer focust. 

Portfolio Meesterschap 

 • Je toont de kennisverbreding en -verdieping aan door binnen jouw gekozen afstudeerrichting(en) te laten zien hoe je deze kennis toepast in complexe onderwijssituaties.

Portfolio Doorwerking 

 • Je laat zien hoe je vanuit je eigen beroepsrol met de opgedane kennis een proactieve rol neemt binnen jouw organisatie.

Toelichting 

 • Vijf inhoudelijke modules vanuit het thema begeleiden (60 uur) 
 • Algemene studiecoaching (36 uur) 
 • Evaluatie: portfolio-assessment (keuze uit Meesterschap of Doorwerking) op basis van modules, algemene bijeenkomsten, kennis die je elders hebt opgedaan en praktijk. Het portfolio wordt gevuld met bewijsmateriaal en afgesloten met een assessment. Het assessment bestaat uit een assessmentverslag en een assessmentgesprek. 

Opmerking 

 • Je kan kiezen voor het standaardprogramma of je kan één of twee module(s) flexibel inwisselen (omwille van jouw persoonlijke beroepscontext), te kiezen uit de modules vanuit Fontys (master EDN) aangeboden in de verschillende grenssteden van Nederland mits dat organisatorisch haalbaar is. 

 

MASTER EDUCATIONAL NEEDS (1 JAAR) 


Het getuigschrift van het postgraduaat geeft toegang tot de eenjarige variant van de Master Educational needs die door Fontys OSO uitgevoerd wordt in onder andere Sittard, Eindhoven en Tilburg. 


VERVOLGPROGRAMMA MASTER (30 STUDIEPUNTEN) IN NEDERLAND 


+/- 3 specifieke modules (+/- 12 bijeenkomsten) te kiezen uit dezelfde  afstudeerrichting  'Leren', 'Gedrag' en/of 'Begeleiden' ; meer info: www.fontys.nl/educationalneeds 


Algemene studiecoaching (8-10 bijeenkomsten) 


Evaluatie: portfolio-assessment (Meesterschap of Doorwerking) op basis van modules, kennis die elders is opgedaan en praktijk (30 studiepunten). Je hebt daarbij vrije keuze uit het ruime moduleaanbod. 

Jaar 1 is te volgen aan Hogeschool PXL, departement PXL-Education als postgraduaat. Het betreft 24 lesavonden. 
Jaar 2 kan in Nederland gevolgd worden om de master te behalen (gemiddeld 20 bijeenkomsten te kiezen in verschillende grenssteden van Nederland) 

 

 

 

Bedrijven

Bij PXL-NeXT zetten we intensief in op samenwerkingen met bedrijven en organisaties. Dit is altijd vanuit een strategisch oogpunt waarbij een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt is van het partnership.

Lees meer

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Kortingen

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
 • ODB-nummer: ODB-1000153
 • Officiële opleidingsnaam : Postgraduaat Educational Leadership
 • Opleidingsverstrekker: Hogeschool PXL

kmo-portefeuille

Thema: Personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

 • MO* € 1920.00
 • KO** € 1680.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Thema's | Modules | Studiepunten/contacturen

 

Leiderschap en schoolontwikkeling | Leiderschap in onderwijs (BLEI1) | 12 contacturen

Leiderschap en schoolontwikkeling | Begeleiden van veranderingsprocessen (BLEI2) | 12 contacturen

Leiderschap en schoolontwikkeling | Persoonlijk leiderschap (BLEI3) | 12 contacturen

Coaching | Coaching binnen begeleidingsprocessen (BCOA1) | 12 contacturen

Coaching | Principes van oplossingsgericht denken (BPOD1) | 12 contacturen

Algemene studiecoaching | 36 contacturen

Portfolio-assessment | 30 studiepunten

Deelnemers zijn in het bezit van een bachelor of masterdiploma in het domein onderwijs, gezondheidszorg of aangrenzende domeinen. 

PRIJS 
Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt 2400 euro (jaar 1). 
Voor de bijkomende master aan Fontys OSO (jaar 2) betaal je het geldende wettelijke collegegeld in Nederland (jaarlijks aanpasbaar). Er zijn geen vrijstellingen mogelijk binnen deze opleiding. 

DATA 
De opleiding start eind september en loopt tot juni (24 bijeenkomsten). De lessen vinden plaats op dinsdagavond van 17.30 tot 22.00 uur. We starten steeds op de laatste dinsdag in september. 


LOCATIE 
Hogeschool PXL 
Campus Vildersstraat 
Vildersstraat 5 
3500 HASSELT  


INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN 

Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt. 

Opgelet: we hanteren een inschrijvingsstop vanaf 30 deelnemers.  Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be. De eerste 30 voorinschrijvers, krijgen voorrang bij officiële inschrijving. 

Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.

Deelnemers zijn in het bezit van een bachelor of masterdiploma in het domein onderwijs, gezondheidszorg of aangrenzende domeinen.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.