Palliatieve zorg

€ 1350.00 incl. btw
€ 1350.00 excl. btw

Palliatieve zorg

Elke medemens, bewoner of patiënt, wordt slechts éénmaal “Palliatief”. 
Jij, als zorgverlener, wil, zeker dan, die medemens en de familie de best mogelijk zorg bieden! 
Wij willen je via dit postgraduaat daar graag bij helpen. 
Je leert hier hoe je alle pijn het best kan lenigen, zowel op sociaal, psychisch, spiritueel als fysiek vlak. Ethische dillema’s en vroegtijdige zorgplanning komen uiteraard ook aan bod… 
“Hoe mensen sterven, blijft in het geheugen van diegenen die voortleven” zei Cicely Saunders. Jij kan die herinneringen mee mooier maken…  

€ 1350.00 incl. btw
€ 1350.00 excl. btw

Over deze opleiding

Zorgverleners in de palliatieve zorg werken vanuit een emancipatorisch perspectief om zo de directe zorgverleners uit de eerste lijn gepast te empoweren en hen te bekwamen in dit specifieke zorgconcept.

Deze postgraduaatopleiding gaat dieper in op de vier pijlers die het palliatief zorgconcept en de levenseindezorg typeren. Door de gestage evolutie in kennis en kunde in deze zorg kunnen we naast gevorderde pijn- en symptoomcontrole belangrijke thema's aansnijden zoals het contextueel denken, crustatieve zorg, palliatieve zorg bij mensen met een beperking, mensen met dementie, ... Het ethisch reflecteren rond levenseindevragen en persoonlijk functioneren komt uitgebreid aan bod. De essentiële ondersteuning op de grens van leven en dood vraagt op psycho-emotioneel, maar zeker ook op existentieel / spiritueel vlak meer differentiatie en gepaste handvatten.

Voor wie

Verpleegkundigen, vroedkundigen, medici, paramedici, social workers, kinesisten, ...
Verantwoordelijken en medewerkers van palliatieve support teams in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg en thuisvervangende instellingen. 

Programma

De opleiding bestaat uit vijf modules. De laatste module 'Pijn- & symptoomcontrole' kan ook apart gevolgd worden.

 

 

MODULE 1: SOCIALE ZORG

Contextuele zorg - narratieve zorg - genogram - kantelmomenten in de zorg - kinderen begeleiden bij rouw - palliatieve zorg bij mensen met een beperking
De cursist kent het belang van een contextuele benadering en kan bij de toepassing ervan gebruik maken van narratieve zorg, het genogram, ...
De cursist herkent het kantelmoment in het chronische zorgproces en kan de families daar gepast bij begeleiden.
De cursist kan aangepast palliatieve zorg verlenen aan kinderen, mensen met een beperking, ...

MODULE 2: PSYCHOLOGISCHE ZORG

Crustatieve zorg - palliatieve zorg bij mensen met dementie - omgaan met emoties - de kracht van verbinding door kwetsbaarheid
De cursist kent het concept crustatieve zorg in de benadering van psychiatrisch palliatieve patiënten.
De cursist (h)erkent de palliatieve noden bij zorgvragers met dementie en hun omgeving.
De cursist weet hoe om te gaan met emoties bij de zorgvragers, hun omgeving, de verschillende zorgverleners en zichzelf.
De cursist (h)erkent de verbindende kracht van kwetsbaarheid en kan ook zijn eigen kwetsbaarheid daarbij inzetten.

MODULE 3: SPIRITUELE / EXISTENTIËLE ZORG

Existentieel en spiritueel lijden - zingeving in zorg en welzijn - bang voor ziekte en dood - omgaan met onmacht
De cursist kent het onderscheid tussen existentiële en spirituele zorg en ontdekt ook zijn eigen drijfveren hierin.
De cursist kent het 'diamantmodel' van Carlo Leget en kan het hanteren in diverse zorgbenaderingen.
De cursist oefent in het omgaan met angst voor ziekte en dood bij zorgvragers en leert ook zijn eigen onmacht hierin een          plaats te geven.

MODULE 4: ETHIEK & EMANCIPATORISCH WERKEN

Ethisch reflecteren in een palliatieve context - overlegmodellen - casuïstiek - emancipatorisch werken - zorg voor jezelf
De cursist is zich bewust van zijn eigen normen en waarden, en deze van de maatschappelijk-culturele omgeving waarin hij functioneert.
De cursist kan een ethisch overleg organiseren en begeleiden.
De cursist weet ook hoe de zorg voor zichzelf aan te pakken en kent de principes van het emancipatorisch werken naar de eerstelijnswerkers toe.

MODULE 5: PIJN- & SYMPTOOMCONTROLE

Gevorderde pijntherapie - vocht en voeding - gastro-enterologische problemen - respiratoire problemen - urgenties - overige symptomen - palliatieve sedatie - spuitaandrijver - meetinstrumenten
De cursist kent de specifieke benaderingen van pijn in de palliatieve zorg en kan de omrekening maken naar de verschillende toedieningswijzen.
De cursist kent ook de ernstige, specifieke symptomen toegespitst op de verschillende anatomische organen en stelsels, en het belang van de toediening van vocht en voeding.
De cursist kan verschillende meetinstrumenten hanteren en (h)erkent zo vanaf wanneer patiënten palliatief / terminaal zijn.
De cursist kent de juiste betekenis van het begrip palliatieve sedatie en kan de patiënt en zijn omgeving hierin effectief ondersteunen, maar weet ook de urgenties in deze zorg te herkennen.

Kortingen

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
  • ODB-nummer: ODB-1001358
  • Officiële opleidingsnaam : Postgraduaat Palliatieve Zorg
  • Opleidingsverstrekker: Hogeschool PXL

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

  • MO* € 1080.00
  • KO** € 945.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Na elke module is er een opdracht die individueel besproken wordt met de coördinator. Na de laatste module is er een concrete bloktoets betreffende pijn- en symptoomcontrole en dienen de cursisten ook hun aanpak in een concrete casus gedetailleerd toe te lichten.

  1. Sociale Zorg                               3 SP - 20 CU
  2. Psychologische zorg                       3 SP - 20 CU
  3. Spirituele en Existentiële Zorg       3 SP - 24 CU 
  4. Ethiek en Emancipatorisch werken     3 SP - 20 CU
  5. Pijn- & Symptoomcontrole               6 SP - 36 CU

Totaal:18 SP en 120 CU

SP = Studiepunten / CU = Contacturen

Toelatingsvoorwaarden

De nodige basiskennis verworven hebben betreffende palliatieve zorg via netwerken en/of andere opleidingen.

Te ondersteunen door het afleveren van de respectievelijke attesten, programma's bij de coördinator.

De opleiding gaat door op de Healthcare campus, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt 

Lesdag

Donderdag

 

 


 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.