Participatie IN Arbeid

€ 1650.00
Vrijgesteld van BTW

Participatie IN Arbeid

Wil jij als professional inzetten op enerzijds het inperken van de krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds de ondersteuning van de toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking, of mensen met een langdurige arbeidsongeschiktheid, … dan is deze postgraduaat opleiding voor jou!  

€ 1650.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

De opleiding is opgestart vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen aangaande ‘langer werken door een verhoogde pensioenleeftijd’; ‘langdurige werklozen ondersteunen in het vinden van werk’, ‘arbeidsreintegratie van langdurige zieken stimuleren’ en de aandacht voor ‘werkbaar werk’, zoals ondermeer een betere balans tussen werk en privé.

Dit initiatief maakt het mogelijk om in te spelen op de toegenomen aandacht binnen de regelgeving omtrent welzijn op het werk en op de inspanningen van de overheden (Federaal niveau & Vlaams niveau) om ook mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid kansen te bieden om op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn.  Immers,  inzetten op het verbeteren van arbeidsomstandigheden en op verminderen van arbeidsrisico’s,  kan daartoe bijdragen.  Tegelijk is het bijdragen aan realiseren van “werkbaar werk” voor mensen met functionele kwetsbaarheden een kans om ook voor hen participatie op de arbeidsmarkt te faciliteren.  

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor ergotherapeuten en professionals die vanuit nood aan kennis en motivatie zich specifiek willen verdiepen in de ondersteuning van personen met een arbeidsgerichte hulpvraag.

Doelstellingen: doorheen deze opleiding worden praktijkgerichte en verdiepende beroepscompetenties aangereikt om aan de slag te gaan met de werknemer (al dan niet met een arbeidsbeperking). Daarbij geldt de Welzijnswetgeving als vertrekbasis en is de focus vooral erop gericht om, vanuit een preventieve rol, de belastbaarheid van deze werknemers te vergroten, maar ook om als ergotherapeut de adviserende rol op te nemen in het re-integratietraject en/of het zoeken naar geschikt werk.

Tegelijk worden ook specifieke beroepsvaardigheden verworven voor het beheer van de gevolgen van letselschade (o.a. door arbeidsongevallen), bij beroepsziekten en/of bij ongevallen verzekerd binnen burgerlijke aansprakelijkheid.

Programma

De opleiding bestaat uit 15 lesdagen, de lessen vinden tweewekelijks plaats (op donderdag). Elke lesdag behandelt één thema, dat zowel theoretisch als praktijkgericht wordt benaderd.

Drie lesdagen per thema ongeveer: afwisselend met hoorcolleges, praktijklessen, interactieve workshops...  Doorheen de opleiding bouwt de cursist een portfolio uit.

5 Modules:

 1. Wettelijke en maatschappelijke kadering
 2. Analyse Arbeidssituatie
 3. Van analyse naar advies en oplossing
 4. Letselschade
 5. IMBA-opleiding

Module 1: Wettelijke en maatschappelijke kadering + actoren arbeidslandschap

21u

Deel A: Wettelijke en maatschappelijke kadering:

 • Maatschappelijke tendensen aangaande het ‘verhogen van de pensioenleeftijd’, ‘langdurige werklozen ondersteunen in het vinden van werk’, ‘arbeidsre-integratie van langdurige zieken stimuleren’ en de aandacht voor ‘werkbaar werk’.
 • Wettelijke kadering en organisatiestructuur omtrent arbeid op macro-niveau (Federaal en Vlaams niveau) ifv het normale en sociale economische circuit.

 Deel B: Actoren, medespelers ifv arbeid:

 • RIZIV, VdAB (GTB, GOB, redelijke aanpassingen, …), mutualiteiten, externe diensten voor preventie, casemanagement, …
 • Specifieke werknemers/doelgroepen

Module 2: Analyse arbeidssituatie

28u

-        Werkplekanalyses

-        Arbeidssituatie op macro-, meso- en micro-niveau

-        Risico-analyse en RATE-tools

Module 3: Van analyse naar advies en oplossing

28u

-        Systematische aanpak voor mogelijke (ergonomische) risico’s

-        Adviezen op basis van TOP (Taak – Omgeving/bedrijf – Persoon) of binnen de preventie hiërarchie (primaire, secundaire en tertiaire preventie)

Module 4: Letselschade

14u

-        Arbeidsongevallen (art. 23) en beroepsziekten

-        Ergologisch onderzoek en verslaggeving

Module 5: IMBA

14u

-        Capaciteitenprofiel

-        Taakvereistenprofiel

-        Arbeidscompetenties

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

 • MO* € 1320.00
 • KO** € 1155.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Evaluatie: Doorheen de opleiding bouwt de deelnemer  een portfolio uit.

De deelnemer behaalt een getuigschrift na het slagen voor een mondelinge integratieproef.  De portfolio met de praktijkopdrachten wordt gebruikt als basis voor de evaluatie. Voor het behalen van het getuigschrift is een aanwezigheid van 80% van de volledige opleiding vereist. Hiernaast behaalt de deelnemer ook een attest IMBA, na evaluatie van de uitgewerkte casus.

 

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten verdeeld over 5 modules + portfolio-opdracht.

Concreet betekent dit minimaal 15 lesdagen en een studiebelasting van ongeveer 400 uur op jaarbasis, inclusief contacturen en praktijkopdrachten.  

5 Modules:

 • Module 1: Wettelijke en maatschappelijke kadering
  • SP: 4
  • CU:21
 • Module 2: Analyse Arbeidssituatie
  • SP: 4
  • CU:21
 • Module 3: Van analyse naar advies en oplossing
  • SP:4
  • CU: 21
 • Module 4: Letselschade
  • SP: 4
  • CU: 21
 • Module 5: IMBA-opleiding
  • SP: 4
  • CU: 14

       De module ‘letselschade’ en de ‘IMBA-opleiding’ worden open gesteld voor externen, met een maximum aantal deelnemers van 20 (hierin zijn de deelnemers van het postgraduaat prioritair meegerekend).

Voor externen is de kostprijs voor de module ‘letselschade’ 350€ en voor de module ‘IMBA-opleiding’ 500€.

Voor studenten van het PG Participatie IN arbeid zijn beide kostprijzen ingecalculeerd in het lesgeld.

 

 

 

Diploma van Bachelor in de Ergotherapie.

Derdejaarsstudenten Ergotherapie met een deeltijds programma kunnen toegelaten worden na evaluatie van het individuele dossier door de opleidingscoördinator.

Zorgprofessional met affiniteit voor arbeid – arbeidsreïntegratie

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.