Pijn- & symptoomcontrole

€ 544.50 incl.
€ 450.00 excl.

Pijn- & symptoomcontrole

De aandacht voor de zorg rond het levenseinde kent steeds meer aandacht, ook in de media. Mede hierdoor blijven er in de maatschappij ook heel wat misverstanden en verwarringen ontstaan.
De dood werd de vorige decennia als het ware uit het dagelijkse leven verbannen. Door de geweldige toename van de medische kennis lijken zorgvragers steeds moeilijker om te kunnen met het slechte nieuws dat hen overvalt. Als zorgverleners kunnen we hier vanuit het palliatieve zorgconcept hen gepast ondersteunen. De zorgverleners zijn ook vervreemd van alles wat bij het sterven komt kijken en hebben extra ondersteuning nodig om de stervenden en hun omgeving gepast te begeleiden.

€ 544.50 incl.
€ 450.00 excl.

Introductie

Zorgverleners in de palliatieve zorg werken vanuit een emancipatorisch perspectief om zo de directe zorgverleners uit de eerste lijn gepast te empoweren en hen te bekwamen in dit specifieke zorgconcept.

Doelgroep

Verpleegkundigen, vroedkundigen, medici, paramedici, social workers, kinesisten, ...
Verantwoordelijken en edewerkers van palliatieve support teams in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg en thuisvervangende instellingen. 

Programma

Gevorderde pijntherapie - vocht en voeding - gastro-enterologische problemen - respiratoire problemen - urgenties - overige symptomen - palliatieve sedatie - spuitaandrijver - meetinstrumenten
• De cursist kent de specifieke benaderingen van pijn in de palliatieve zorg en kan de omrekening maken naar de verschillende toedieningswijzen.
• De cursist kent ook de ernstige, specifieke symptomen toegespitst op de verschillende anatomische organen en stelsels, en het belang van de toediening van vocht en voeding.
• De cursist kan verschillende meetinstrumenten hanteren en (h)erkent zo vanaf wanneer patiënten palliatief / terminaal zijn.
• De cursist kent de juiste betekenis van het begrip palliatieve sedatie en kan de patiënt en zijn omgeving hierin effectief ondersteunen, maar weet ook de urgenties in deze zorg te herkennen.

ONDERDEEL                             SP CU

 Pijn- & Symptoomcontrole               6         36 

De opleiding gaat door op de Healthcare campus, Guffenslaan 39, Hasselt 

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!