Pré-hospitaalzorg

€ 1850.00
Vrijgesteld van BTW

Pré-hospitaalzorg

Het departement PXL-Healthcare zet samen met PLOT en de brandweerzone Zuid-West Limburg de schouders onder het postgraduaat Prehospitaalzorg.

Deze opleiding omvat heel specifieke inhouden en trainingen om de patiënt in een prehospitaal-setting te benaderen.

€ 1850.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

Het departement PXL-Healthcare voorziet met dit postgraduaat de nodige opleiding om verpleegkundigen zowel kwantitatief als kwalitatief te kunnen inzetten prehospitaal, alsook de meest recente wetenschappelijke inzichten mee te geven die zich vertalen in kwalitatieve zorg aan de patiënt.

De cursist leert kwalitatieve prehospitaalzorg verstrekken aan de zorgvrager met al dan niet de verantwoordelijkheid om zelfstandig standing orders te kunnen uitvoeren, alsook correct de toestand van de patiënt te kunnen inschatten.

De verpleegkundige dient zowel technische vaardigheden te bezitten als communicatieve vaardigheden. Je bent ook theoretisch sterk onderlegd aangezien je jezelf vaak ook in huiselijke situaties bevindt waarbij je in mensen hun rechtstreekse omgeving zelfstandig handelt in vaak kritieke en moeilijke situaties.

Voor wie

Met dit postgraduaat richten we ons tot verpleegkundigen werkzaam op spoedgevallen en erkende prehospitaal-diensten (rechtstreekse toegang tot het behalen van het getuigschrift postgraduaat Prehospitaalzorg). 

Programma

Het postgraduaat bestaat uit 20 studiepunten met een duurtijd van één academiejaar (130 contacturen). De lessen zullen zowel fysiek als via afstandsonderwijs gedoceerd worden.

Om de Bijzondere beroepstitel te bekomen
(BBT) dient de cursist nog het postgraduaat "Spoed en Intensieve zorgen" te volgen alsook de verplichte stage
van 450 uur te volbrengen op een kritieke dienst.

De cursist kan na het slagen met vrucht op de module
ambulancier en stage van 40 uur de badge 112 bekomen om ingezet te worden op
een erkende ziekenwagen.


Theoretische inhouden
Communicatie, ABC-benadering, ECG, ALS volwassenen, zwangere, het kind en de baby, ATLS, klinisch redeneren, KV, forensische, agressiehantering, wetgeving en vervoer, veiligheid, PIT, immobilisatie en transport, rampenmanagement, casuïstiek en psychosociale hulpverlening, klinisch OZ, MIP, ethiek, klachten en schade bij interventies, hemodynamica, opvang van de cardio, shock, neuro, pediatrie, geriatrie patiënt, ...

Practica
CRM, de dringende bevalling, opvang van het zieke kind, PBM's in de prehospitaal-setting, pacing, ecmo, AED, difficult airway, traumaopvang prehospitaal, prioritair rijden, multidisciplinair samenwerken en casuïstiek, de geriatrische pittfalls, multiculturele opvang, opvang van de psychiatrische patiënt, medisch rekenen, multicultureel omgaan, bevrijdingstechnieken, bleeding control, intubatie, auscultatie, ...

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING?
Je kan je 112-badge behalen!
Dit kan door je bijkomend in te schrijven voor de ambulanciersopleiding (aan het voordelig tarief van 80 euro als je inschrijft via een erkende dienst 112). Dit zal ook toegelicht worden bij de introductie door een van de deskundigen dringende geneeskundige hulp van het PLOT.

Tijdens het postgraduaat komen de onderdelen en vakken eveneens aan bod die je als verpleegkundige dient te volgen in de verkorte opleiding hulpverlener-ambulancier. Dit omvat een veertigtal uren aan theorie en praktijk die al verweven zijn in de opleiding. Hier dien je wel een apart theoretisch examen van af te leggen. Dit wordt nog toegelicht door een van de deskundigen geneeskundige hulpverlening van het PLOT.
Als je slaagt voor het postgraduaat en het theoretisch examen van het PLOT geeft dit je toegang tot je stage (40 uur uit te voeren op een erkende dienst spoed/112 - niet in de eigen instelling! - incl. stageboek). Als je de stage met vrucht beëindigt en je stageboek positief beoordeeld wordt, dan krijg je vanuit het PLOT het diploma 'Brevet van ambulancier' waarna je als verpleegkundige je badge 112 kan aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.
Kortom: dit is een mooie samenwerking van verschillende diensten en organisaties die je als verpleegkundige breed vormen en klaarstomen om te werken in de prehospitaalzorg.

Voor dit postgraduaat kan je kiezen om voltijds of deeltijds te studeren. We combineren theorie met een uitgebreid luik praktijk en stage:

  • studeren op eigen tempo
  • praktijkgericht
  • stage op de eigen werkplek
  • voldoen aan de voorwaarden om de Bijzondere Beroepstitel nog te behalen.

Kortingen

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
  • ODB-nummer: ODB-1001960
  • Officiële opleidingsnaam : Postgraduaat Prehospitaalzorg
  • Opleidingsverstrekker: Hogeschool PXL

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

  • MO* € 1480.00
  • KO** € 1295.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

De evaluatie gebeurt, zowel schriftelijk als mondeling, aan de hand van praktijk (casuïstiek, oefeningen, ...) en met een afsluitende individuele opdracht.

PRIJS
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.850 euro.
De onderdelen Difficult airway en PHTLS kunnen ook apart gevolgd worden, aansluitend aan het postgraduaat Prehospitaalzorg.

LOCATIE
Hogeschool PXL
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 Hasselt

Praktijkoefeningen vinden plaats in het Trauma & Life Support Center van PXL-Healthcare, in het PLOT en op locatie van de brandweerzone Zuid-West Limburg. Mogelijke simulatie- en multidisciplinaire oefeningen kunnen elders doorgaan, wat tijdig gecommuniceerd zal worden.


INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt.
Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.
Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.

Stefan
Knaepen

Coördinator Healthcare: Verpleegkunde + Trauma & Life Support Center