Van novice tot expert in de wondzorg!

€ 332.75 incl.
€ 275.00 excl.

Van novice tot expert in de wondzorg!

Het postgraduaat Woundmanagement bereidt de verpleegkundige en arts voor om als professional accuraat in te spelen op de vaak complexe zorgsituaties die de behandeling van diverse wondtypen met zich mee kan brengen. 

€ 332.75 incl.
€ 275.00 excl.

Introductie

De keuze voor verbandmaterialen en lokale applicaties of technieken voor de behandeling van slecht genezende wonden wordt nog te vaak bepaald door traditionele opvattingen. Omdat er veel moderne en efficiëntere verbandmaterialen tijdens de laatste decennia zijn ontwikkeld, is een continue vorming omtrent aspecten die de wondheling beïnvloeden, noodzakelijk. Het aanbod van talloze wondzorgproducten, maar ook de diversiteit aan protocollen, al dan niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maakt het voor de verpleegkundigen moeilijk om met betrekking tot wondbehandeling een op evidence based practice gerelateerde besluitvoering te realiseren. 

Dit postgraduaat biedt de verpleegkundige de nodige handvaten aan om zorg op maat van de cliënt te bieden. 

https://youtu.be/DXjI7fjVE3g  

Doelgroep

Alle verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers die een extra deskundigheid binnen de wondzorg willen bekomen. 
Elke verpleegkundigen, ongeacht de vooropleiding, kan een getuigschrift behalen.   

Programma

  • Anatomie en fysiologie van de huid en wondheling
  • Wonddiagnostiek, wondclassificatie en TIME en verbandkeuze 
  • Gebruik van wondproducten volgens WCS en TIME
  • Tussenkomst in kostprijs van wondproducten
  • Workshop casuïstiek TIME en wondproducten
  • Infomoment door firma's wondproducten
  • Kwaliteitszorg in de wondbehandeling
  • Hygiëne en microbiologie in wondzorg
  • Wondpijn
  • Voeding en wondheling

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!