MILO speelt met klanken: de leesbrug bouwen tussen kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

€ 90.75 incl. btw
€ 75.00 excl. btw

MILO speelt met klanken: de leesbrug bouwen tussen kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

Zinvolle activiteiten in de klas om leesproblemen te voorkomen.

€ 90.75 incl. btw
€ 75.00 excl. btw

Over deze opleiding

Leren lezen doet een nieuwe wereld opengaan. Scholen kunnen niet genoeg aandacht hebben voor een goede leesstart. Die basis wordt al veel vroeger, in de kleuterklas, gelegd. Hoe breng je kinderen tot de wereld van klanken en letters op een effectieve manier die ook bij deze jonge kinderen past? Welke zijn de échte ‘leesvoorwaarden’ die een verschil maken? Wat speelt er zich af in het hoofd van een kind dat leert lezen en hoe ondersteunen we dit proces zodat kinderen vlot woorden en teksten lezen en dit ook nog eens graag doen?

Door vroeg genoeg in te zetten op de deelvaardigheden van het elementair leesproces en het trainen van het fonemisch bewustzijn kunnen we latere leesproblemen voorkomen. Een preventieve aanpak richt zich ertoe om in kleuterklassen een rijke taalomgeving te creëren waarin kleuters worden uitgedaagd tot geletterde activiteiten en zet zich door in het eerste leerjaar waar we de leesvoorwaarden blijven ondersteunen. Een brug bouwen tussen het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar is een belangrijke stap voor een vlotte leesstart.

MILO staat voor Motiverend Inclusief Leesonderwijs en is een speerpuntproject van PXL Onderwijsinnovatie. MILO wil een stevige basis leggen voor kwaliteitsvol, inclusief leesonderwijs op maat van elk kind. In deze sessie bekijken we hoe we zinvolle taalactiviteiten concreet vorm kunnen geven in de kleuterklas om de leesstart te ondersteunen. We bespreken ook hoe we deze activiteiten ook kunnen inzetten in het eerste leerjaar.

Ben je een leerkracht van de tweede of derde kleuterklas, leerkracht van het eerste leerjaar, zorgleerkracht, ondersteuner, zorgcoördinator of schoolleider van het basisonderwijs en wil je weten hoe je deze leesbrug tussen kleuter – en lager onderwijs kan slaan, schrijf je dan in voor deze sessie!

Programma

10.00u - 11.00u: Klaar voor de leesstart?  – theoretische achtergrond
11.00u - 12.00u: Wat zijn zinvolle activiteiten voor een sterke leesstart? – vertaalslag naar de praktijk
12.00u - 13.00u: MILO speelt met klanken– praktische voorbeelden 

“MILO” - Motiverend Inclusief LeesOnderwijs - wil een stevige basis leggen voor kwaliteitsvol, inclusief leesonderwijs op maat van elk kind. We willen nagaan hoe we leerkrachten in de basisschool kunnen versterken in het stimuleren en procesgericht differentiëren van lezen bij sterke en zwakke lezers in het basisonderwijs.  Dit is een must gezien de blijvende dalende resultaten op vlak van lezen in het Vlaams onderwijs. 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.