Cultuureducator

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Cultuureducator

Ben jij gebeten door cultuureducatie? Ben je een onderwijsprofessional (in spe) en wil je Cultuur in de Spiegel (nog meer) toepassen in je lessen? Of werk je (binnenkort) in de cultuursector en wil je bijkomende competenties verwerven? Of ben je gewoon een creatieve geest die kunstdisciplines en mensen dichter bij elkaar wil brengen en hiervoor handvatten zoekt? Dan is het postgraduaat Cultuureducator iets voor jou! 

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Introductie

Deze vervolgopleiding wordt samen met het culturele veld ingericht, waardoor dit getuigschrift bij de werkgever een extra troef is. Experts uit de sector koppelen theorie aan een sterke praktijkervaring. 

Heb je interesse om volgend academiejaar deel te nemen? Aarzel dan niet om je alvast te informeren en als eerste op de hoogte te blijven voor het nieuwe jaar, want de opleiding is al twee jaar op rij volzet! 

Heb je nog vragen? Mail gerust naar cultuureducator@pxl.be en onze coördinator helpt je graag voort! Bekijk zeker ook even onderstaand filmpje waarin je enkele veelgestelde vragen ziet voorbijkomen. 

Doelgroep

Dit postgraduaat is geschikt voor iedereen met een bachelor- of masterdiploma en een sterke interesse in kunst en cultuur. 


Het programma is modulair opgebouwd: in functie van je vooropleiding en/of ervaring kan je je inschrijven voor de hele reeks of per module. De modules zijn los te volgen, maar we raden wel de volgorde ABCD aan. Meer informatie over de verschillende modules vind je onder 'Programma'. TIP: je kan er ook een facultatieve stage aan koppelen, op een stageplaats naar keuze! 

Afhankelijk van je basisdiploma kan je vrijgesteld worden voor één of meerdere modules. 

De opleiding bestaat uit vier modules. Elke module bestaat uit tien lesweken van twee lesuren per week. 

EXTRA: STAGE IN CULTUUR 


Bovenop deze vier modules kan je facultatief de module 'Stage in cultuur' opnemen. Je kiest zelf een locatie uit die aansluit bij een van de vier modules. Dit kan dus een erfgoedcel, cultuureducatieve of kunstzinnige organisatie, bibliotheek, museum, enz. zijn, waar je bv. meedraait op de afdeling educatie. Ook een meer beleidsmatige of communicatieve insteek is mogelijk, afhankelijk van de stageplaats die je kiest en wat jullie elkaar kunnen bieden. Je kan een van onze vele partners aanspreken, maar ook voorstellen uit je eigen regio zijn uiteraard mogelijk. 


 
Na overleg met de coördinator breng je je stagecontract in orde met de stageplaats. Deze externe partij zorgt voor een stagementor die je wegwijs maakt in de organisatie en je begeleidt. Je dient 150 uren stage te volbrengen - dit is flexibel in te plannen in samenspraak met de stageplaats, behalve op woensdagmiddag uiteraard want dan heb je les - en ook een stageportfolio in te leveren na afloop. De coördinator volgt de evaluatie op met je stagementor. Hierdoor krijg je de unieke kans om ervaring op te doen in het werkveld door écht deel uit te maken van een organisatie - dit staat mooi op je cv én kan deuren openen! 

Module A en B lopen gelijktijdig in het eerste semester, modules C en D in het tweede semester. De lessen vinden normaliter plaats op woensdagnamiddag van 13.40 – 18.00 uur. De modules zijn los te volgen, maar we raden wel de volgorde ABCD aan. Met de coördinator kan je eventuele vrijstellingen op basis van je diploma bespreken. Het volledige postgraduaat bedraagt 20 studiepunten (SP). Eén studiepunt komt overeen met ongeveer 25 uur studietijd. We gebruiken een mix van werkvormen. TIP: daar bovenop kan je ook nog de module 'Stage in cultuur' kiezen, waarbij je stage loopt op een plaats naar keuze! Dit is een facultatieve module, die zeker aan te raden is voor studenten die nog geen werk hebben en graag de cultuursector in willen gaan. 

Programma

MODULE A: ORIËNTATIE IN CULTUUR

Deze module gunt je een blik achter de schermen bij musea, erfgoedinstellingen, culturele centra, kunstencentra, ... Dat maakt dat je de cultuursector leert kennen van binnenuit, zowel qua organisatie in de instantie zelf als in samenwerkingsverbanden (al dan niet met het onderwijs). Je wordt je (nog meer) bewust van het belang van cultuur, kunsten en erfgoed in de maatschappij, bv. op vlak van participatie. Je maakt kennis met de verschillende bestuursniveaus die verantwoordelijk zijn voor cultuurbeleid en -subsidie. Ook de actualiteit speelt hier een belangrijke rol. 


De cultuureducator kan zich oriënteren in verschillende culturele domeinen: kunst, erfgoed, beleid en instellingen, publiek en non-publiek. 


 

MODULE B: CULTUUR EN EDUCATIE

  • Wat is cultuur, wat is cultuureducatie en wat houdt cultureel (zelf)bewustzijn in? Waarom doen we aan cultuureducatie, kunsteducatie, erfgoededucatie, ...? Welke leertheorieën (bv. Cultuur in de Spiegel, Gardner, Kolb, ...) en methodieken kan je toepassen in functie van een bepaalde doelgroep? Een expert in de Cultuur in de Spiegel-theorie geeft uitleg over deze en andere kaders rond cultuureducatie, die je zelf gaandeweg verder zal ontdekken. Ervaren gastsprekers met goede praktijkvoorbeelden en bezoeken ter plaatse worden in deze module geïntegreerd om van theorie naar praktijk te gaan. Je leert verschillende werkvormen kennen en verplaatst je in de rol van cultuureducator op school of in de cultuursector (bv. bij tentoonstellingen of workshops, in een evenement, in een samenwerkingsverband, ...). Je doet inspiratie op om er vervolgens mee aan de slag te gaan in een oefening rond creatief denken. 

 

  • De cultuureducator is zich bewust van een brede waaier van werkvormen, verbonden aan een doelgroep. 
  • De cultuureducator kan goede praktijkvoorbeelden analyseren op basis van theoretische kaders en hierover nadenken. De cultuureducator kan creatief, probleemoplossend en 'outside the box' denken. 

 

MODULE C: CULTUUR EN COMMUNICATIE

Hoe schrijf je foutloze, heldere én vooral wervende teksten voor een breed publiek: een uitnodiging, een folder, een paneeltekst, een persbericht, ...? Hoe verwelkom je iemand op gepaste wijze of geef je een boeiende presentatie? Welke rol kunnen sociale media in een culturele context spelen? 


Je gaat aan de slag met tal van tips om een wervende schrijfstijl te hanteren die je doelgroep aanspreekt. Een doorgedreven training in schriftelijke, verbale en non-verbale communicatie tilt je basiscompetenties tot een hoger niveau. Door praktijkopdrachten en oefeningen leer je de kneepjes van het vak. 


De cultuureducator kan een cultuuraanbod communiceren in heldere (informatieve of wervende) taal, met behulp van weloverwogen communicatiemiddelen, afgestemd op diverse doelgroepen. 


De cultuureducator kan zijn communicatie aanpassen aan de noden en verwachtingen van verschillende doelgroepen. 

MODULE D: CULTUUR EN PRODUCTONTWIKKELING

Je ontwikkelt zelf een educatief instrument: een theaterstuk verwerken, een interactieve toepassing, een rondleiding, een activiteit voor families, een workshop, ... Van a tot z werk je je project uit met een culturele partner, om vervolgens jouw idee uit te testen met de beoogde doelgroep. Je presenteert je eindresultaat én je bevindingen aan een jury, waarbij je ook laat zien dat je de theorie en je communicatie skills toegepast hebt. 


De cultuureducator kan voor een specifiek domein of genre een gepast bemiddelingsinstrument kiezen in functie van een doelgroep en dit ontwikkelen, uittesten, hierover reflecteren én het proces en product boeiend presenteren. 

EXTRA: STAGE IN CULTUUR

Bovenop deze vier modules kan je facultatief de module 'Stage in cultuur' opnemen. Je kiest zelf een locatie uit die aansluit bij een van de vier modules. Dit kan dus een erfgoedcel, cultuureducatieve of kunstzinnige organisatie, bibliotheek, museum, enz. zijn, waar je bv. meedraait op de afdeling educatie. Ook een meer beleidsmatige of communicatieve insteek is mogelijk, afhankelijk van de stageplaats die je kiest en wat jullie elkaar kunnen bieden. Je kan een van onze vele partners aanspreken, maar ook voorstellen uit je eigen regio zijn uiteraard mogelijk. 


 
Na overleg met de coördinator breng je je stagecontract in orde met de stageplaats. Deze externe partij zorgt voor een stagementor die je wegwijs maakt in de organisatie en je begeleidt. Je dient 150 uren stage te volbrengen - dit is flexibel in te plannen in samenspraak met de stageplaats, behalve op woensdagmiddag uiteraard want dan heb je les - en ook een stageportfolio in te leveren na afloop. De coördinator volgt de evaluatie op met je stagementor. Hierdoor krijg je de unieke kans om ervaring op te doen in het werkveld door écht deel uit te maken van een organisatie - dit staat mooi op je cv én kan deuren openen! 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. Opgelet: sinds 1 januari 2023 is de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. 

Andere besparingen

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

  • MO* € 0.00
  • KO** € 0.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Onderdeel                                 SP                  CU 
Module A                                    6                   60
Module B                                    4                   40
Module C                                    5                   50
Module D                                    5                   50
Totaal                                       20                 200
BONUS/ Facultatieve stage           7

SP = studiepunten

CU = contacturen

Inschrijvingsgeld: 1.350 euro 


Oriëntatie in cultuur: 350 euro 
Cultuur en educatie: 350 euro 
Cultuur en communicatie: 350 euro 
Cultuur en productontwikkeling: 350 euro 

Stage in cultuur (optioneel) : 350 euro 

Locatie + startdatum:  Campus Vildersstraat – 21/09/2022  

 

 

 

 

Na elke module volgt een evaluatie, bijvoorbeeld een presentatie, paper, (groeps)opdracht of jury. Ook worden er tussentijds taken beoordeeld in het kader van permanente evaluatie. 


Als je als houder van minimum een bachelordiploma op alle vier de basismodules slaagt, ontvang je het getuigschrift van het postgraduaat. De facultatieve module 'Stage in cultuur' is een bonus en dus geen voorwaarde om het getuigschrift te ontvangen.  


Met de coördinator kan je eventuele vrijstellingen op basis van je diploma bespreken. Opgelet: we laten maximum 15 studenten per jaar toe. Vol = vol! De voorbije academiejaren hebben we steeds de inschrijvingen moeten stopzetten omdat de opleiding volzet was, dus wees er snel bij! 

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!