Digitale knowhow en leermiddelen

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Digitale knowhow en leermiddelen

De digitale (r)evolutie blijft razen over onze maatschappij en in het onderwijs. Met de Digisprong zijn er een pak tablets, chromebooks, laptops en andere hardware aanwezig. Mede dankzij de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI) is er sinds het schooljaar 2021-2022 het ambt van ICT-coördinator in het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenonderwijs. 

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Over deze opleiding

Door deze noodzaak en erkenning stellen scholen een pedagogisch ICTcoördinator aan die instaat voor de didactische integratie van ICT op school en in de klas. Hij kan digitale leeractiveiten ontwerpen, online leren faciliteren, digitale leermiddelen ontsluiten, digitaal differentiëren, digitaal evalueren en bezit digitale knowhow.  

Deze opleiding is onderdeel van het postgraduaat Technisch ICT-coördinator (digitaal beheer). Zin in meer? 

Voor wie

Conform de diplomavereisten voor het ambt van ICT-coördinator in het Vlaamse onderwijs staat deze opleiding open voor alle masters, bachelors en graduaten.  

Je bent gedreven door digitalisering en vernieuwing, inspirerend voor anderen, reflectief en onderzoekend, team- en netwerkgericht. 

Programma

Er zijn 6 avondlessen van telkens drie uur die plaatsvinden van 18.00 tot 21.00 uur. Daarnaast is er tijd voorzien om lessen zelfstandig te verwerven en verwerken. Je volgt de avondlessen via online afstandsonderwijs in combinatie met zelfstudie.  

  • Een breed repertoire van educatieve technologie opbouwen. 
  • Doelgericht digitale leermiddelen zoeken, selecteren, beoordelen, aanpassen en eventueel creëren met een duurzaam karakter. 
  • Het gebruik en de creatie van open leermiddelen begrijpen, inclusief de juiste toekenning ervan. 
  • Vlot eenvoudige problemen met soft- en hardware zelfstandig oplossen.
  • Aanwezige hardware in de onderwijspraktijk bedienen. 
  • Audio-, foto- en videobestanden bewerken. 
  • … 

kmo-portefeuille

Thema: Digitalisering - Software

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.