eARTS New Media Art in Virtual Spaces

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

eARTS New Media Art in Virtual Spaces

Het postgraduaat eArts is een éénjarige multidisciplinaire opleiding (1 avond per week) waarin je de kennis en de vaardigheden verwerft om digitale, artistieke ervaringen te creëren via de nieuwste technologische mogelijkheden. Door technologie en kunst te combineren is het postgraduaat een broedplaats voor innovatieve ideeën en baanbrekende projecten.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Welkom

We beschouwen technologie niet enkel als een creatief hulpmiddel maar als een heel specifiek medium met een eigen esthetiek en creatieve spelregels. Het postgraduaat eArts is een eigentijds vervolgtraject op je bachelor- of masteropleiding, waarin jouw competenties, skills, artistieke visie en technische vaardigheden aangetoond worden en waarbij kunstenaars/ontwerpers, creatieve en technische profielen samen aan de slag gaan om in co-creatie te werken aan de kunstbeleving van morgen.

Het doel hierbij is het aansnijden van een nieuw publiek – de digital natives – en het exploreren van een nieuw werkveld voor kunstenaars en technische profielen in teamverband: digitale en virtuele kunst, creatieve XR-toepassingen (VR, AR, MR, immersieve technologieën, 3D, mocap, projection mapping,…), NFT, online en hybride events en web3-toepassingen. Maar ook hybride formats, waarbij ruimten als een immersief portaal fungeren, zullen aan bod komen.

Dit postgraduaat wordt georganiseerd op Corda Campus, waarbij de nieuwe state-of-the-art digitale arena als showcase (en portaal) zal dienen, en bij PXL-MAD School of Arts.

Bekijk hier de folder van deze opleiding: Folder PG eArts

Doelgroep

Afgestudeerde kunstenaars uit diverse disciplines, waarbij zowel beeldend kunstenaars/ontwerpers als performance artists welkom zijn. Digital creatives uit de creatieve technologiesector die een artistieke en out-of-the-box strategie zoeken voor hun ontwerpen. 
Technische profielen en programmeurs die in teamverband creatieve en artistieke content willen ontwikkelen.

Programma

In het postgraduaat eArts leren deelnemers in multidisciplinair co-creatieverband artistieke, digitale ervaringen ontwerpen en ontwikkelen. Het postgraduaat bevat 3 modules (artistiek-technische skills, soft skills en een eindproject), die als een potpourri in workshopvorm worden aangeboden door een brede waaier van experten. De 3 modules zullen gelijktijdig van start gaan, zodat de deelnemers zo snel mogelijk aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een eigen project. Gedurende 1 jaar is er iedere donderdagavond een sessie van 3 uur.

MODULE 1: TECHNISCH-ARTISTIEKE SKILLS

45u

In deze module krijgen deelnemers via verschillende crash-courses een overzicht van de meest gangbare en artistiek toepasbare software. Het doel van deze module is om creatieve en technische profielen eenzelfde basis mee te geven, zodat zij nadien in teamverband de aangereikte tools verder kunnen exploreren. Voorkennis in coderingstalen is niet vereist, aangezien deze module inzet op low coding, node coding en creatieve toepassingen.

- Game landschappen: Unity, Unreal, Mozilla 
- Creative Coding: Touchdesigner, Processing, P5.js, Cables
- 3D modelling en scanning: Blender, Lidar, 3D-scannen, custom software 
- Creative Ai: Figment

MODULE 2: SOFT SKILLS

36u
Deze module focust op artistieke narratieven binnen de digitale kunsten, waarbij verschillende digitale kunstenaars inspiratie en ‘food for thought’ zullen voorleggen aan de deelnemers.

- Artistieke storytelling in VR
- UX en UI binnen digitale kunst en performances
- Digitale kunstgeschiedenis / best practices 
- Techno-ethiek

MODULE 3: EINDPROJECT

36u
In deze module werken de deelnemers aan een eigen project in multidisciplinair teamverband. De output zal een showcase kennen in de toekomstige Corda Arena. In afwachting van het fysieke gebouw zullen de eindprojecten alvast een virtuele première krijgen in de digital twin van de arena en in het VR-lab van Hogeschool PXL.
Deze module zal beoordeeld worden door een jury bestaande uit internationale digitale kunstenaars en de lesgevers van het postgraduaat. 

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. Opgelet: sinds 1 januari 2023 is de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. 

  • MO* € 0.00
  • KO** € 0.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

In totaal zullen er 27 workshopsessies (lesmomenten op donderdagavond van 18.00 u. – 21.00 u.) van 3 uur plaatsvinden, 3 ontmoetingsdagen van telkens 4 uur (voorafgaand aan een avondsessie) en 1 (optionele) inspiratiedag met externe sprekers.
Het volledig lessenpakket wordt hybride aangeboden, al is het aan te raden om - zeker om productief in teamverband te kunnen werken - fysiek aanwezig te zijn.

Leslocatie: PXL-MAD School of Arts en Corda Campus

Kandidaten voor het postgraduaat worden verwacht een portfolio/cv en een initieel idee voor een digitaal project toe te voegen aan hun inschrijving.
Kandidaten worden verwacht om minimum een bacheloropleiding te hebben afgerond. Uitzonderingen hierop kunnen individueel besproken worden.

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!