Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin

Steeds meer worden burgerschapsvorming en burgerzin een noodzakelijke desem in het versterken van democratie en het activeren tot grotere maatschappelijke participatie en engagement. Ook de recente onderwijshervorming heeft dit goed begrepen.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Over deze opleiding

Er is een zeer dringende nood om onder meer leerkrachten te trainen om leerlingen tot kritisch denken aan te zetten, om hen te leren filosoferen, om maatschappelijke vraagstukken in hun ethische dimensie te onderscheiden, om coöperatief te leren en niet in het minst om inzicht te krijgen in de eigen denkkaders inclusief vooroordelen. Daarbij is het leren omgaan met diversiteit een uitdaging die in alle maatschappelijke domeinen herkenbaar is.
Onderwijs is bij uitstek de plek om actuele thema's socratisch te bevragen. Met eigen specifieke maatschappelijke thema's worden ook andere sectoren aangesproken die op zoek zijn naar zowel inhoudelijke verdieping als strategische aanpak en structurele onderbouwing.
Dit postgraduaat, een samenwerking tussen PXL-Education en de filosofieschool Doen!Denken uit Sint-Truiden, geeft mensen met interesse in filosofie en filosoferen de nodige basiskennis. We dompelen hen onder in de praktijk van het filosoferen.

Voor wie

Het postgraduaat stelt zich tot doel om mensen vertrouwd te maken met filosofie en filosoferen en hen te begeleiden om zelf filosofisch aan de slag te gaan. Het postgraduaat voorziet daarom ook in (praktijk) stages en ondersteunt de deelnemers van A tot Z om zelfzeker ‘je eigen filosoof’ te worden (die je eigenlijk al bent).
Filosofie is geen louter academische bezigheid, het is het zich verdiepen in de levens en inzichten van filosofen uit de rijke traditie van de filosofie. In het postgraduaat doen we dit samen met de deelnemers in bevragende sessies. We focussen niet op de eerste plaats op ‘een filosoof’, maar op concrete thema’s. Zo voeden we ook inzichten die je helpen bij het (voorbereiden van het) filosoferen. 
Filosoferen vraagt vooral ervaring. De opleiding is dan ook erg gericht op het zelf leren doen. We geven de stevige theoretische onderbouw en de juiste ‘technieken’. Er wordt ook rekening gehouden met de diversiteit van doelgroepen. Zowel voor mensen in het onderwijs of voor wie in organisaties, verenigingen, voorzieningen, bedrijfswereld … actief is, bieden we de aangepaste kaders. Zo wordt werken met leerlijnen aangeboden, maar evengoed methodes voor het omgaan met dilemma’s, alsook andere beproefde filosofische technieken of (gespreks)vaardigheden.
Het postgraduaat geeft je uiteraard in alle opzichten de kans om jezelf als persoon te verdiepen en te verrijken, welk ander doel deze opleiding ook beoogt.
Door deze opleiding word je een volleerd ‘filosoof’ die vooral kan en durft te filosoferen (over bijna alle vragen van het leven) bij een verscheidenheid aan (doel)groepen.

Programma

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten (programma van één academiejaar) verdeeld over vier modules. De lessen bestaan uit theorie gekoppeld aan praktijk.

MODULE 1: FILOSOFIE

27u
 • Een algemene inleiding in de filosofie.
 • Diepe kennismaking en vertrouwdheid met 'filosofische taal'.
 • Overzicht van de filosofie in vogelvlucht.
 • Aandacht voor een aantal bijzondere (actuele) filosofen.V
 • Verbanden leggen tussen filosofie (filosofen) en actualiteit.
 • Inzicht in je eigen filosofisch zoeken en denken.
 • Filosofie en praktische filosofie.

Gerenommeerde sprekers uit Vlaanderen en Nederland maken deel uit van het avondaanbod en nemen één of meerdere elelementen uit het programma op eigenzinnige wijze voor hun rekening. Daarop volgt telkens een verdiepende reflectie.

Evaluatie: paper waarin één thema uitgewerkt wordt: de essentie van één filosoof / spreker beschrijven, het maatschappelijk belang daarvan de toepasbaarheid in praktijk / werk / school.

 

 

MODULE 2: FILOSOFEREN

21u
 • Hoe leer je anderen filosoferen? Hoe help je anderen de filosoof  in zichzelf ontdekken?
 • Opbouw van een filosofisch gesprek.
 • Pedagogie van het luisteren.
 • De rol van de gespreksleider.
 • Leerlijnen in argumentatieleer en denk- en gespreksvaardigheden.
 • Ontwikkelingspsychologie.
 • Kennismaking met doelgroepen en de filosofische kansen en krachten daarin in filosofische wandelingen, beurzen, kunstbezoeken, ...

Evaluatie: de cursist maakt een theoretisch profiel van een doelgroep naar keuze en stelt een leerlijn op voor de denk- of gespreksvaardigheden die passend zijn voor die groep.

 

MODULE 3: FILOSOFISCH MANAGEMENT

6u
 • Groepsdynamica en groepsmanagement: hoe voorwaarden creëren opdat je kwalitatief kan filosoferen?
 • Fasering van aangestuurde groep naar gedeelde filosofische verantwoordelijkheid.
 • Nieuwe autoriteit.
 • Opbouw van een filosofische feedbackcultuur.
 • Zelfzorg in functie van zorg voor anderen.

Evaluatie: de evaluatie van de managementvaardigheden wordt gemeten tijdens de bezochte praktijkles.

MODULE 4: PRAKTIJK

21u
 • De cursist oefent minstens drie keer een filosofische activiteit op een werkplek naar keuze.
 • De cursist wordt in de voorbereiding daartoe in sessies en coachings ondersteund.
 • Toepassen van inhouden uit de andere opleidingsonderdelen in de eigen praktijk.

Evaluatie:

Proefles van een half uur (micro teaching in groep).
Voorbereiding op de doelgroep.
Eén werkplekbezoek (+ min. drie activiteiten in de praktijk).
Het delen van de voorbereiding is een noodzakelijke voorwaarde om te slagen. Zo gaat iedereen met een schatkist aan materiaal naar huis.

ONDERDEEL 

 • Zin en betekenis van filosofie
  • SP 5
  • CU 27
 • De pedagogie van het filosoferen
  • SP 5
  • CU 21
 • Filosofisch management
  • SP 4
  • CU 6
 • Praktijk
  • SP 6
  • CU 21

   

SP = studiepunten 

CU = contacturen 

PRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1450 euro.
Al de modules van het Postgraduaat kunnen apart worden gevolgd 

De lessen zullen fysiek op Campus Vildersstraat plaatsvinden. Een aantal lezingen gaan door op unieke locaties in Hasselt en Sint-Truiden.

Hogeschool PXL
Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5
3500 HASSELT

Cursisten krijgen ook de mogelijkheid om een deel van de lessen vanop afstand (online) te volgen.

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt.

Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.

STUDIEGELD BIJ UITSCHRIJVING
Als je uitschrijft uiterlijk op de eerste (introductie)lesdag, betaal je een annuleringskost van 75 euro.
Schrijf je uit na de eerste lesdag, dan betaal je het studiegeld van elke aangevatte module.
Als je uitschrijft na 1 februari, ben je het volledige studiegeld verschuldigd.

Wie het diploma wenst te bekomen, heeft eerder een bacheloropleiding gevolgd; wie daaronder met veel filosofische goesting wil deelnemen ontvangt sowieso een attest van deelname.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.