Leer- en studiecoach (keuzebegeleiding)

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Leer- en studiecoach (keuzebegeleiding)

In onze veranderende wereld met hoge verwachtingen en een enorm uitgebreid aanbod is het eenvoudig om je weg te verliezen.

We hebben nood aan een sterke begeleiding tijdens het keuzeproces van jongeren om zo efficiënt mogelijk keuzes te maken die bij hun competenties, voorkeuren en talenten horen.

Een krachtige coachende rol samen met een sterk uitgewerkt beleid zorgt ervoor dat we jongeren helpen hun weg te vinden. 

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Over deze opleiding

Deze kortlopende opleiding biedt je een zicht op het keuzeproces van leerlingen.

We leren niet enkel om dit kleinschalig toe te passen, maar ook hoe je het keuzebeleid op een school/ organisatie kan vormgeven. 
Daarnaast zijn er voldoende toepassingsmomenten en een intervisiemoment in februari voorzien om je te helpen de theorie in de praktijk om te zetten. 

 

 

Voor wie

Leraren, coördinatoren, opvoeders, directieleden, anderen die geïnteresseerd zijn om jongeren te begeleiden in hun keuzeproces. 

De doelstelling is het coachen/begeleiden van jongeren in het (studie)keuzeproces.

Programma

8 sessies van 3 uur (waarvan 1 online leerpad GROWW) + 1 terugkomsessie

 

Les 1: 03/10/2023
Kennismaking + theoretisch kader keuzeproces deel 1 – zelfconceptverheldering  
In deze sessie maken we kennis met elkaar en schetsen we het keuzeproces van een leerling. We leren de verschillende onderdelen van het keuzeproces herkennen. Deel 1 zet vooral in op het onderdeel ‘zelfconceptverheldering’ binnen het keuzeproces. De vraag ‘Wie ben ik?’ staat hierbij centraal. Tijdens deze les krijg je ook tools aangereikt om leerlingen te helpen om zichzelf te ontdekken in hun krachten, interesses en competenties. 

Les 2: 17/10/2023
Theoretisch kader keuzeproces deel 2 – Horizonverruiming  
In deze sessie zoomen we in op een tweede onderdeel van het keuzeproces, n.l. horizonverruiming. De jongere heeft zichzelf onder de loep genomen en gaat vervolgens op zoek naar de mogelijkheden binnen het onderwijs. Waar kan ik precies terecht voor een studierichting die bij me past? Hoe ziet de structuur van het hoger onderwijs eruit? Wat is dat precies, leerkrediet? We gaan aan de slag met enkele tools en websites om jongeren de weg te helpen zoeken in het grote aanbod binnen het onderwijs.  

Les 3: 07/11/2023
Toolbox – werkcollege 
Deze sessie wordt vormgegeven in workshopstijl. We testen een selectie van materialen die je kan inzetten tijdens zowel individuele- als groepsbegeleidingen. We voorzien hierin een aantal categorieën om je eigen toolbox te verrijken. 

Les 4: 14/11/2023
Gesprekstechnieken: theoretisch kader + rollenspel 
In deze sessie verdiepen we een aantal gesprekstechnieken die je kan inzetten tijdens een 1-1 gesprek met een leerling.  We starten met de stappen binnen het (school)loopbaangesprek. Vervolgens maken we kennis met enkele technieken zoals oplossingsgericht coachen, systemische en narratieve gesprekstechnieken. Na het theoretisch kader gaan we in duo’s aan de slag om de technieken om te zetten in de praktijk. 

Les 5: zelf in te plannen tussen 16/11/2023 - 29/11/2023
Theoretisch kader GRROW-model 
Deze sessie bestaat uit een online leerpad dat je zelfstandig doorloopt ter voorbereiding van les 6. 

Les 6: 28/11/2023
Waarderend coachen: vaardigheden 
In deze sessie maken we een koppeling tussen het (school)loopbaangesprek en waarderend coachen. We gaan het theoretisch kader van het GRROW-model linken naar de verschillende fasen in het gesprek met je leerling. Dit doen we via concrete oefeningen om de 7 coachingsvaardigheden onder de knie te krijgen. 

Les 7: 05/12/2023
Beleid: de lerende organisatie 
In deze sessie leren we de benadering van een lerende organisatie beter kennen. We zoomen o.a. in op veranderprocessen in een organisatie. Hoe kunnen we een antwoord bieden op de weerstand van collega’s/ teamleden? Hoe geven we iedereen een gevoel van mede-eigenaarschap? Hoe leren we om ‘samen’ beleid te maken? 

Les 8: 19/12/2023
Beleid: persoonlijk leiderschap  
In deze sessie laten we het keuzeproces van onze jongere even los. Het is belangrijk om een rolmodel te zijn voor de leerlingen. Daarom maken we ruimte om beter zicht te krijgen op je eigen persoonlijk leiderschap/ meesterschap. Hoe goed lukt het jou om verantwoordelijkheid op te nemen? Om in actie te treden? Hoe reflecteer je over jezelf in professionele context? … 

Terugkomsessie - Intervisiemoment: 27/02/2024
Tijdens deze terugkomsessie bespreken we samen hoe iedereen met (1) zijn of haar eigen persoonlijk leiderschap en (2) het inzetten van de geleerde tools in coaching aan de slag is gegaan. Waar merk je vooruitgang, waar loop je nog tegenaan? Heb je weerstand bij je collega’s kunnen doorbreken? Kon je relevante acties formuleren? Heb je meer diepgang kunnen creëren in gesprekken met je leerlingen/ coachees? We delen onze ervaringen en denken samen na over de volgende stappen in elk van onze processen. 

 

Praktische info:

Duur: 8 x 3 uur  (hybride)

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.