Leesbeleid

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Leesbeleid

De tijd dat Vlaanderen uitblonk in leesvaardigheid en leesplezier bij jongeren, lijkt ver achter ons. De overheid geeft daarom een duidelijk signaal dat inspanningen nodig zijn om kinderen en jongeren beter én liever te doen lezen. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt voornamelijk bij het onderwijs gelegd, maar in de praktijk hebben schoolteams vaak het gevoel dat hun inspanningen weinig vooruitgang opleveren.   

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Introductie

Om effectief te kunnen inzetten op leesvaardigheid en leesplezier, is er nood aan kennis en enthousiasme, maar ook aan een duidelijke visie in combinatie met een krachtdadige implementatie van die opgedane kennis. Bovendien is een sterk leesnetwerk waarbinnen de uitwisseling tussen school en bibliotheek een belangrijke rol speelt onontbeerlijk.  


Deze postgraduaatopleiding biedt de cursisten een sterke inhoudelijke basis met veel praktijkinspiratie om hen te ondersteunen bij het uitwerken van een eigen leesplan. Daarnaast leggen we samen de basis voor een sterk leesnetwerk en reflecteren we systematisch samen over manieren om de opgedane kennis in onze eigen praktijk te implementeren.  

Doelgroep

Leerkrachten en directies uit het kleuteronderwijs en lager onderwijs en bibliotheekmedewerkers. 


 

Programma

De opleiding bestaat uit vier modules van telkens 5 studiepunten. De modules zijn niet afgebakend in de tijd, maar lopen door elkaar. Enkel module 1 is beperkt tot semester 1, de andere modules lopen doorheen het hele academiejaar

Module 1: leesbevordering

18u
In de module Werken met boeken (of Leesbevordering) gaan we op zoek naar wat kinderen nodig hebben om intrinsiek gemotiveerde lezers te worden. We leggen daarbij de klemtoon op de stimulerende leesomgeving en in het bijzonder op werkvormen die inzetten op leesplezier. 

Module 2: literatuureducatie

18u
In de module Literatuureducatie gaan we op zoek naar inhoudelijke diepgang. Welke invloed kan lezen hebben op de ontwikkeling van kinderen? We gaan dieper in op onder meer poëzie en inclusie en we verkennen verschillende werkvormen die kinderen uitdagen om teksten en zichzelf beter te leren begrijpen.

Module 3: didactiek van lezen

18u
In de module Didactiek van lezen gaan we onder meer in op de sleutels voor begrijpend lezen en koppelen we lezen aan woordenschatonderwijs. Verder hebben we aandacht voor de ontwikkeling van geletterdheid bij jonge lezertjes en voor lezen met meertalige kinderen.  

Module 4: leesbeleid

18u
De module Leesbeleid vormt de rode draad doorheen het hele traject. Zonder doordachte visie met oog voor context-specifieke accenten is het erg moeilijk om een leesbeleid uit te werken dat gedragen wordt door een heel team. In deze module zoomen we in op het veranderingsproces dat we in gang willen zetten en op wat er nodig is om hier een succes van te maken. We delen onze good practices én ondersteunen elkaar bij het nemen van hindernissen. De wisselwerking tussen scholen en bibliotheken biedt hier een grote meerwaarde.  

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

Jos
Walta

Jan
Lambrechts

Bedrijven

Bij PXL-NeXT zetten we intensief in op samenwerkingen met bedrijven en organisaties. Dit is altijd vanuit een strategisch oogpunt waarbij een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt is van het partnership.

Lees meer

Iedereen leest

Bibliotheek Hasselt Limburg

Boekenberg

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. Opgelet: sinds 1 januari 2023 is de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. 

 • MO* € 0.00
 • KO** € 0.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

ONDERDEEL 

 • Leesbevordering 
  • SP 5
  • CU 18
 • Literatuureducatie
  • SP 5
  • CU 18
 • Didactiek van lezen
  • SP 5
  • CU 18
 •  Leesbeleid 
  • SP 5
  • CU 18/21

SP = studiepunt 

CU = contacturen 

 Inschrijvingsgeld: 1.000 euro 

Leesbevordering: 275 euro 

Literatuureducatie: 275 euro 

Didactiek van lezen: 275 euro 

Leesbeleid: 275 euro 

Attestering: cursisten die het hele postgraduaat volgen, een leesplan indienen en een bachelor- of masterdiploma hebben, krijgen na het doorlopen van alle opleidingsonderdelen een getuigschrift. 


Evaluatie: Je werkt een leesplan uit met behulp van de theoretische inzichten opgedaan tijdens de sessies in het postgraduaat. De klemtoon ligt daarbij op een context-specifieke visie met daaruit volgende doelen en acties. De cursist rapporteert over de opgedane inzichten in een met de coördinator afgesproken vorm. 

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!