Technisch ICT-coördinator (digitaal beheer)

€ 1275.00
Vrijgesteld van BTW

Technisch ICT-coördinator (digitaal beheer)

Het postgraduaat Technisch ICT-coördinator (Digitaal Beheer) leidt op tot technisch ICT-coördinator op school.

€ 1275.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

Met de Digisprong zijn er een pak tablets, chromebooks, laptops en andere hardware aanwezig. Mede dankzij de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI) is er sinds het schooljaar 2021-2022 het ambt van ICT-coördinator in het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenonderwijs. Door deze noodzaak en erkenning stellen scholen een technisch ICT-coördinator aan die instaat voor het digitaal beheer van software, hardware, netwerken en beveiliging. Met als bovenliggende competenties het opvolgen van digitale trends en innovatie in ICT. Onze afgestudeerden hebben expertise in soft- en hardwarebeheer, netwerk, beveiliging, trends en innovatie in ICT op school. Ze zijn gedreven door digitalisering en vernieuwing, inspirerend voor anderen, reflectief en onderzoekend, team- en netwerkgericht. 

Het postgraduaat loopt volledig via afstandsonderwijs met synchrone en asynchrone lessen. 

De opleiding loopt gedurende één schooljaar.

Voor wie

Conform de diplomavereisten voor het ambt van ICT-coördinator in het Vlaamse onderwijs staat dit postgraduaat open voor alle masters, bachelors en graduaten. Bijgevolg omvat de doelgroep iedereen met een master-, bachelor- of graduaatsdiploma, ongeacht de tewerkstelling. Hierdoor is het mogelijk dat cursisten die niet in het onderwijs zijn tewerkgesteld ook kunnen instromen. 

We richten ons enerzijds op cursisten die rechtstreeks instromen uit de reguliere Bachelor in het onderwijs. Zo hebben pas afgestudeerden de kans om het postgraduaat technisch ICT-coördinator te behalen in een extra jaar en bijkomend het postgraduaat pedagogisch ICT-coördinator in twee jaar. Anderzijds richten we ons ook op werkenden die al enige tijd aan de slag zijn als ICT-coördinator op school en zich bijkomend willen professionaliseren. Om tegemoet te komen aan dit instroomprofiel en met het oog op levenslang leren, organiseren we het postgraduaat via online afstandsonderwijs. Bovendien is er ook de mogelijkheid om modules apart op te nemen, zodat ook kandidaten die een specifiek onderdeel van de opleiding willen volgen bij ons terecht kunnen. 

Programma

Er zijn 24 online lessen van telkens drie uur die elke dinsdagavond plaatsvinden van 18.30 tot 21.30 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties

Modules

o Softwarebeheer
o Hardwarebeheer
o Netwerk en beveiliging
o Trends en innovatie

 

Softwarebeheer

36u

 • Software “as a service” voor ICT-coördinatie beheren (bv. Azure, Intune,…)
 • Devices installeren en updaten 
 • Toegang tot schoolinfrastructuur en platformen beheren (bv. Identity and Access management, Smartschool,…) 
 • Een backup-strategie met archievering implementeren en opvolgen 

Hardwarebeheer

36u

 • Eerstelijnshulp voorzien in het onderhoud van PC's, randapparatuur, servers en netwerkapparatuur. 
 • Een helpdesk opzetten (bv. hard-/software, ICT-competenties, ticketsysteem,…) 
 • Hardware in een school inventariseren en monitoren (bv. Intune, alert, connecties,…) … 

Netwerk en beveiliging

36u

 • Een netwerk met servers plannen en structureren (bv. VLAN, IP-adressering, subnetting,…).
 • WAN-verbindingen beheren.
 • Een Disaster Recovery Plan uitwerken (bv. ransomware,…).
 • Cyberincidenten voorkomen en collega’s bewustmaken over informatieveiligheid (bv. Security Awareness) … 


Trends en innovatie 

Trends en innovatie

36u

 • Een ICT-beleidsplan ontwikkelen voor de eigen onderwijspraktijk. 
 • Het duurzame karakter inzake onderwijsinnovatie met ICT evalueren met het oog op verandermanagement. 
 • Concrete acties uitwerken m.b.t. mediawijsheid of GDPR voor de eigen onderwijspraktijk. … 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

Thema: Digitalisering - Software

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

 • MO* € 1020.00
 • KO** € 892.50

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

We beogen om cursisten competentiegericht op te leiden, dit impliceert een wisselwerking tussen theoretische kaders, eenvoudige en complexe oefeningen en implementatie in de onderwijspraktijk.

De evaluatie gebeurt a.d.h.v. een criteriumgericht interview met de cursist, trainer en coördinator. Hiervoor stelt de cursist een portfolio samen met zelfevaluatie. 

Als je op alle modules slaagt, krijg je het postgraduaatgetuigschrift. Als je niet voor alle modules ingeschreven of geslaagd bent, kan je een attest van deelname verkrijgen per module. 

ONDERDEEL: 

 •  Softwarebeheer 
  • SP 5
  • CU 36
 • Hardwarebeheer
  • SP 5
  • CU 36
 • Netwerk en beveiliging
  • SP 5
  • CU 36
 • Trends en innovatie
  • SP 5
  • CU 36

SP = studiepunten

CU = contacturen 

Het succesvol afronden van de module ‘Trends en innovatie’ geeft een vrijstelling voor dezelfde module uit het postgraduaat ‘Pedagogisch ICT-coördinator’. 

Er zijn 24 lesavonden van telkens drie uur die plaatsvinden van 18.30 tot 21.30 uur. Daarnaast is er tijd voorzien om lessen zelfstandig te verwerven en verwerken. De cursist volgt de avondlessen synchroon online of asynchroon online in combinatie met zelfstudie.  

Al de modules van het Postgraduaat kunnen apart worden gevolgd. De kostprijs per module is 320 Euro. De inschrijving voor een aparte module is onder voorbehoud van beschikbare plaatsen in functie van de inschrijvingen voor het volledige postgraduaat. 

 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.