Droom je van een job voor de klas of wil je je als onderwijsprofessional verder specialiseren? Wij wijzen je de weg! Kom prikkelen, onderwijzen, bewegen, begeleiden, spelen, inspireren en meer!
Toon alle opleidingen in deze sector
Education

Auti-coach

Vanuit de analyse zal je de persoon met autisme ondersteunen en aansturen in het verhogen van zijn zelfstandigheid en leefcomfort in woon-, werk-, leef- en vrije tijd en het vermijden van crisissituaties. 


Het preventief werken, gericht op het voorkomen van crisissituaties, is het hoofddoel. Als crisissituaties zich voordoen, ontwikkelt de auti-coach al dan niet samen met de persoon met autisme en/of zijn omgeving de gepaste strategie om die situaties het hoofd te bieden. De auti-coach is ook een bemiddelaar tussen de persoon met autisme en zijn (directe) omgeving met als doel afstemming te realiseren tussen de eigenheid van de persoon met autisme en de verwachtingen van zijn omgeving. 


De auti-coach begeleidt de persoon met autisme op zijn traject van levenslang leren in het vinden van verklaringen, oplossingen en inzichten bij vragen, problemen of gedrag. 

 

De lessen vinden plaats in kleine groepen in functie van de interactie met elkaar en de lesgevers. Het betreft een combinatie van theorielessen, gevolgd door lessen gericht op de integratie van kennis door middel van casuïstiek. Het postgraduaat omvat 30 studiepunten en loopt over twee academiejaren. Naast de 178 contacturen heb je ruim de tijd om het eindwerk te maken. Tijdens het eerste jaar doe je een observeerstage van een casus (die je zelf kiest) en die je in het tweede jaar zal begeleiden. 


De opleiding bestaat uit vier opleidingsonderdelen die gebouwd zijn rond een centraal thema: 


jaar 1: expertise & auti-reasoning 


jaar 2: coachen & eindwerk 

In samenwerking met