Leer- en studiecoach

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Leer- en studiecoach

Voor wie als onderwijsprofessional leerlingen deze keuzes bewuster wil laten maken vanuit hun innerlijke kompas, is de postgraduaatopleiding Leer- en studiecoach (het voorgaande ‘studiekeuzebegeleiding’) een absolute meerwaarde.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Welkom

In deze opleiding krijg je tools aangereikt om je competenties rond het keuzeproces, coaching en persoonlijk leiderschap te optimaliseren om vervolgens het keuzebegeleidingsaanbod voor leerlingen hierop af te stemmen.  

Heb je interesse om jongeren en jongvolwassenen in hun kracht te zetten om juiste keuzes te maken die aansluiten bij wie ze echt zijn? Kies dan voor het postgraduaat Leer- & studiecoach! 

Doelgroep

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden en er is geen voorkennis vereist. De opleiding staat in de eerste plaats open voor onderwijsprofessionals/coaches die betrokken zijn bij begeleiding van leerlingen secundair onderwijs. Daarnaast staat het postgraduaat open voor iedereen die instaat voor de begeleiding van jongeren, zowel binnen als buiten het onderwijs. We denken dan aan:  

 • leraren basis- en secundair onderwijs 
 • leerlingbegeleiders 
 • CLB-medewerkers  
 • trajectbegeleiders  
 • studentenondersteuners uit het hoger onderwijs  
 • coaches die hun praktijk wensen uit te breiden met leer- en studiebegeleiding  …  

Programma

Het postgraduaat Leer- & studiecoach bestaat uit vier modules en een afsluitend portfolio. Het programma omvat 20 studiepunten. De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdag (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties van het regulier onderwijs). De lessen worden verzorgd door PXL-lectoren en experts uit het werkveld en spelen in op de eigen ervaring van de deelnemers. 


Met deze opleiding willen we leer- & studiecoaches vormen die:  

 • Op de hoogte zijn van de structuur van het onderwijs
 • Theoretische kaders en modellen kunnen toepassen om betekenis te geven aan het keuzeproces 
 • Doelgericht tools kunnen toepassen om leerlingen in hun keuzeproces te begeleiden
 • De keuzevaardigheden van leerlingen versterken
 • De coachingvaardigheden als onderwijsprofessionals optimaliseren om leerlingen te enthousiasmeren tijdens het keuzeproces
 • Een studiekeuzebeleid in een schoolomgeving/ team vormgeven
 • Teams kunnen inspireren en verandering tot stand brengen
 • Persoonlijk leiderschap opnemen als onderwijsprofessional
 • Leerlingen zelf laten kennismaken met het opnemen van verantwoordelijkheden rond persoonlijk leiderschap

Binnen elke module zal het principe van MiXed learning gehanteerd worden. De contactmomenten worden aangevuld met opdrachten waarmee cursisten op afstand aan de slag gaan. We voorzien steeds voldoende ruimte voor inbreng van eigen casusmaterialen om hands on aan de slag te gaan via intervisie, uitwisseling en dialoog.  

MODULE 1: HET KEUZEPROCES

24u
Tijdens de eerste module krijg je een brede kijk op het keuzeproces. We formuleren antwoorden op vragen zoals: Wat is kiezen? Hoe maken mensen een keuze? Wanneer spreken we van een goede keuze? Welke factoren spelen een belangrijke rol in dit keuzeproces?  
Daarbij vertrekken we vanuit wetenschappelijk onderzoek en koppelen we dat aan de ervaringen uit het werkveld.  

Je leert de structuur van het onderwijs kennen in al zijn facetten en mogelijkheden om leerlingen bewust te maken van de veelheid aan opties om hun traject vorm te geven.  

MODULE 2: TOOLBOX

24u
Een coach heeft een pakket aan methodieken en materialen die ingezet worden tijdens een begeleidingssessie. We kijken kritisch naar gebruikte tools om leerlingen hun talenten in kaart te brengen, vaardigheden en competenties te achterhalen, bewuste en onbewuste beïnvloedende factoren te detecteren en je leert welke tools bij jouw persoonlijke coachingstijl passen. Je krijgt met andere woorden de kans om je eigen toolbox samen te stellen, aangepast aan de doelgroep waarmee je aan de slag wil gaan.  

MODULE 3: COACHING

24u
Een daadkrachtige begeleiding vertrekt vanuit een authentieke en verbindende communicatie met je leerling. We verkennen het kader GRROW om verbindende coaching tot stand te brengen. Daarnaast hanteren we de kaders van oplossingsgericht- en systemisch werken en de positieve psychologie die ingezet kunnen worden om de leerling optimaal te ondersteunen volgens hun noden.  

MODULE 4: LEREN IN VERANDERING

24u
Elke begeleiding start met een sterke grondhouding van de coach en het geloof in levenslang leren die onze VUCA-wereld (vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig) noodzakelijk maakt. We gaan aan de slag met persoonlijk leiderschap, proces- en veranderingsmanagement om binnen een team groei en impact mogelijk te maken. In de begeleiding van leerlingen sta je immers niet alleen. Iedere partner, zoals leerkrachten, de directie, CLB, ouders, heeft een invloed op het keuzeproces. We gaan op zoek naar manieren om van een organisatie een lerende organisatie te maken (bv. summit) om leerlingen een positieve schoolervaring mee te geven.  

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

 • MO* € 0.00
 • KO** € 0.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

De evaluatie houdt in dat je de theorie wordt toepast op eigen casusmaterialen en intervisiemomenten. Alle persoonlijke verwerking neem je op in een dynamisch portfolio. Deze opdrachten dien je in aan het einde van het academiejaar.   


Cursisten die het hele postgraduaat volgen, een portfolio indienen en een bachelor- of masterdiploma hebben, krijgen na slagen op alle opleidingsonderdelen een getuigschrift.  

ONDERDEEL 

 •  Het keuzeproces 
  • SP 5
  • CU 24
 •  Toolbox
  • SP 5
  • CU 24
 •  Coaching  
  • SP 5
  • CU 24
 • Leren in verandering
  • SP 5
  • CU 24

SP = studiepunten

CU = contacturen

Heb je interesse om het postgraduaat leer- en studiecoach te volgen maar zie je de verplaatsingen elke week niet zitten? Geen probleem, er zijn heel wat van de contactlessen die online kunnen gevolgd worden via streaming. De verplaatsingen kan je dus indien nodig tot een minimum beperken.  

Stroom je in na de educatieve bachelor secundair onderwijs aan PXL Education EN volgde je de keuzemodule schoolloopbaanbegeleider ontvang je een vrijstelling voor module 1: het keuzeproces.  

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!