Lesgeven aan volwassenen

€ 1000.00 incl.
€ 1000.00 excl.

Lesgeven aan volwassenen

Hoe langer hoe meer opleidingen, nascholingen en trainingen worden georganiseerd voor volwassenen. Als we dit levenslang leren kwaliteitsvol willen invullen, is het belangrijk dat lesgevers onderlegd zijn in het lesgeven aan een volwassen publiek.  

€ 1000.00 incl.
€ 1000.00 excl.
Inschrijven Ik heb een vraag
Sector
Education
Tijdsduur
24 sessies
Leervorm
Hybride leren

Welkom

Deze postgraduaatopleiding gaat dieper in op de eigenschappen en behoeftes van de volwassen leerder en hoe dit van invloed is op het lesgeven en coachen van volwassenen. We hebben ook aandacht voor het diverse aanbod van volwasseneneducatie in Vlaanderen. Cursisten krijgen de nodige inzichten en tools aangereikt om de uitdagingen, die het lesgeven aan volwassenen met zich meebrengt, om te zetten naar een effectieve aanpak.  

 

Doelgroep

Dit postgraduaat staat open voor deelnemers die lessen, nascholingen of trainingen (willen) geven aan volwassenen. In de evaluatie-opdrachten zal gedifferentieerd worden opdat deelnemers die al lesgeven aan volwassenen meteen de vertaling kunnen maken naar de eigen praktijk en deelnemers die (nog) niet lesgeven aan volwassenen de inhouden op een andere manier kunnen verwerken. 


Programma

Het postgraduaat Lesgeven aan volwassenen bestaat uit 4 modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse sessies vinden voor module 1, 2 en 3 online plaats met een combinatie van synchrone sessies op donderdagavond en asynchrone leerpakketten die de cursist individueel kan doorlopen waar en wanneer het past. Voor module 4 wordt de keuze voor on campus of online bepaald door de verschillende trainers die de sessies geven.

MODULE 1 'DE CURSIST’: Volwassen leerders: kenmerken en behoeften

21u
In deze module brengen we de kenmerken en behoeften van volwassen leerders in kaart. Hierbij zoomen we in op de aanpak van academisch optimisme in volwasseneneducatie en formuleren we concrete ideeën om bij het lesgeven aan volwassenen in te spelen op doelmatigheidsbeleving, vertrouwen en academische gerichtheid. Als laatste gaan we in deze module in op technieken om volwassen leerders te motiveren.  

MODULE 2 'DE LES’: Effectief lesgeven aan volwassenen

21u
Deze module start met de voorwaarden waaraan leertaken en lessen voor volwassenen moeten voldoen. De principes van effectieve volwasseneneducatie met aandacht voor binnenklasdifferentiatie komen daarbij aan bod. Vervolgens reiken we inzichten aan in verschillende vormen van online leren en in ontwerpprincipes van digitale leeractiviteiten. Tenslotte zoomen we in op technieken om de volwassen leerder bij te sturen en te evalueren (feedback, feed-up en feed-forward). De principes van effectieve volwasseneneducatie, binnenklasdifferentiatie, digitaal leren en evalueren die in deze module aan bod komen resulteren in een concreet lessen- of instructiepakket. 

MODULE 3 ‘DE LESGEVER’: Coachen van volwassenen

15u
In deze module staat de lesgever als groepsmanager en coach centraal. Enerzijds focussen we op groepsmanagement om zo een optimale leef- en leeromgeving te creëren en gepast te reageren op bepaalde ‘type-cursisten’ zoals bijvoorbeeld zeer aanwezige, faalangstige, perfectionistische, teruggetrokken cursisten of cursisten met een lager potentieel. Anderzijds staan de basisvaardigheden van de lesgever als coach centraal in het inoefenen en bespreken van coachingsgesprekken op basis van de GRROW-techniek. 

MODULE 4 ‘DE CONTEXT’: Aanbod in Vlaanderen

15u
Het aanbod van volwasseneneducatie in Vlaanderen is ruim. We denken daarbij aan bijvoorbeeld basiseducatie, secundair onderwijs, hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, beroepsopleidingen, arbeidsmarktgerichte opleidingen, socio-culturele opleidingen en bedrijfsopleidingen.  In deze module wordt er verdiept in (deelaspecten van) dit brede aanbod. 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

 • MO* € 800.00
 • KO** € 700.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

ONDERDEEL 

 • Kenmerken en behoeften van volwassen lerenden
  • SP 6
  • CU 21
 •  Lesgeven aan volwassenen 
  • SP 6
  • CU 21
 • Coachen van volwassenen
  • SP 4

  • CU 15

 • Verdieping: aanbod in Vlaanderen 
  • SP 4
  • CU 15
 • SP = studiepunt 

  CU = contacturen

 

De wekelijkse sessies vinden voor module 1, 2 en 3 online plaats met een combinatie van synchrone sessies op donderdagavond en asynchrone leerpakketten die de deelnemer individueel kan doorlopen waar en wanneer het past. Voor module 4 (Aanbod in Vlaanderen) wordt de keuze voor on campus of online bepaald door de verschillende trainers die de sessies geven. In het lessenrooster staat de vorm van de les aangegeven. De letter ‘S’ staat voor synchroon, dus online les op donderdag tussen 18.30 u. en 21.30 u. De letter ‘A’ staat voor asynchroon, wat een online leerpakket is dat de deelnemer individueel kan doorlopen waar en wanneer het past. 


 

Voor de start wordt met de kandidaat-cursisten een intakegesprek gevoerd over hun noden en verwachtingen.  


Cursisten die minstens een graduaatsdiploma hebben, kunnen met dit postgraduaat een getuigschrift behalen. Geïnteresseerden die (nog) geen diploma hoger onderwijs hebben, kunnen zich inschrijven voor de opleiding met het oog op het behalen van een bewijs van deelname. 

Wie een lerarendiploma heeft, kan vrijgesteld worden voor module 3.

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!