Niet-Confessionele Zedenleer

€ 590.00 incl. btw
€ 590.00 excl. btw

Niet-Confessionele Zedenleer

Heb je een diploma op zak en heb je zin om nog iets bij te studeren? Misschien is niet-confessionele zedenleer (NCZ) geven in het lager onderwijs wel iets voor jou? Volg dan gedurende één academiejaar het postgraduaat Niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs.

€ 590.00 incl. btw
€ 590.00 excl. btw

Over deze opleiding

Belangrijk is dat je vrijzinnig bent, belangstelling hebt voor actuele thema's en ethische onderwerpen, dat je zin hebt voor samenwerking, relationeel gericht en kritisch ingesteld bent én maatschappelijk geëngageerd, dat je je kan inleven in de leefwereld van kinderen uit de basisschool en creatief en flexibel durft zijn.

Een extra diploma vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en je kan ondertussen al aan de slag als leerkracht niet-confessionele zedenleer.

Voor wie

Deze opleiding is toegankelijk voor houders van minimaal het diploma:

HOKT + GPB (SLO)
pBa + GPB (SLO)
SLO, ILOAN, Aggregatie (universiteit / hogeschool)
Geïntegreerde lerarenopleiding (kleuter, lager en secundair) pBa.
Cursisten die in hun opleiding voor kleuter- of lager onderwijs de keuzemodule 'Niet-confessionele zedenleer' succesvol voltooiden, dienen nog 11 studiepunten van het postgraduaat af te leggen.

Programma

VRIJZINNIG HUMANISME
Termenverklaring
De cursus niet-confessionele zedenleer in historisch perspectief
De specificiteit van de cursus niet-confessionele zedenleer
De georganiseerde vrijzinnigheid
Evaluatie: mondeling examen

ETHISCHE KWESTIES EN LEERPLAN NCZ
Het leerplan niet-confessionele zedenleer leren kennen en gebruiken
Morele kwesties leren herkennen en integreren in de lessen
Evolutietheorie versus creationisme
Relationele en seksuele vorming in de basisschool
Mondiale vorming
Vooroordelen en stereotypering
Waarden en normen
Evaluatie: portfolio met opdrachten

MORELE OPVOEDING, DIDACTIEK EN DEONTOLOGIE
Focus op de interlevensbeschouwelijke competenties
Het juridisch en deontologisch kader van de leerkracht niet-confessionele zedenleer
Het profiel van de leerkracht niet-confessionele zedenleer
Een les niet-confessionele zedenleer leren voorbereiden
De aangepaste werkvormen leren kiezen
Een jaarplanning en agenda leren opmaken
Leerlingen evalueren voor niet-confessionele zedenleer
Morele ontwikkeling bij kinderen
Onderwijs en levensbeschouwing
Evaluatie: mondeling examen en portfolio

STAGE, LENTEFEEST EN EINDWERK
Het praktisch gedeelte omvat 6 uur observatiestage en minimum 18 uur actieve stage bij één of meerdere mentoren in de drie graden van het lager onderwijs. Deze stageopdrachten resulteren in een portfolio.
Daarnaast dient er een praktisch eindwerk geschreven en gepresenteerd te worden en moet er geholpen worden bij het organiseren en uitvoeren van een lentefeest of feest vrijzinnige jeugd.

Bezoeken aan het Huis van de Mens te Hasselt
Bijwonen van lezingen over ethische onderwerpen
Evaluatie: portfolio en presentatie

kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Knelpuntberoep

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

  • MO* € 472.00
  • KO** € 413.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

De cursist die voldoet aan de diplomavereisten en slaagt op elk van de opleidingsonderdelen, verwerft het getuigschrift ‘Leraar niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs’.

OPLEIDINGSONDERDEEL  PERIODE

SP

Vrijzinnig humanisme
1ste sem.

3

Ethische kwesties en leerplan NCZ
2de sem.

5

Morele opvoeding, didactiek en deontologie
hele jaar

5

Stage, lentefeest en eindwerk
2de sem.

7

PRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 590 euro. Er is ook een mogelijkheid om in te schrijven per opleidingsonderdeel.

DATA
Dit postgraduaat wordt tweejaarlijks ingericht. Nieuwe startdatum 27 september 2023.

LOCATIE
Hogeschool PXL
Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5
3500 HASSELT

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.