HR voor KMO's

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

HR voor KMO's

We leven in een snel veranderende maatschappij. Dit heeft een invloed op de werking van KMO’s in het algemeen en op het HR-beleid dat gevoerd wordt binnen KMO’s.  

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Introductie

Denk bijvoorbeeld aan de digitale (r)evolutie die op ons afkomt. Jobs zullen verdwijnen, er zullen nieuwe jobs bijkomen en bestaande jobs zullen veranderen. De schaarste op de arbeidsmarkt verplicht ons om op zoek te gaan naar steeds creatievere manieren om nieuwe mensen aan te trekken. Eens deze mensen aangeworven zijn, moeten we ze ook binnen onze organisatie houden. De stijgende verzuimcijfers ten gevolge van stress, burn-out, … tonen aan dat dit geen makkelijke opdracht is. We zullen dus sterker moeten inzetten op het welzijn en de begeleiding van onze werknemers. Werknemers willen zich immers ontwikkelen en groeien als persoon. Hiervoor zijn aangepaste stijlen van leidinggeven en een goede werkorganisatie onontbeerlijk. We zullen ons voortdurend moeten aanpassen aan een veranderende regelgeving en op zoek moeten gaan naar flexibele, fiscaalvriendelijke en duurzame beloningsvormen. Om deze veranderingen in goede banen te kunnen leiden is goed opgeleid HR-personeel nodig. Deze praktijkgerichte opleiding, met de nodige aandacht voor digitale ontwikkelingen, wordt verzorgd door legevers met een jarenlange HR-ervaring met en binnen KMO’s. We vinden het ook belangrijk om direct te kunnen inspelen op vragen en noden van de cursisten. Dat houdt in dat je ook inspraak krijgt in de inhoud van de modules. 

Doelgroep

Dit postgraduaat richt zich tot bedrijfsleiders en werknemers van KMO’s die actief bezig zijn met HR. Daarnaast levert deze opleiding zeker ook een meerwaarde op voor coaches die KMO’s begeleiden of willen begeleiden op HR-vlak. Om tot een goede interactie te komen is een ervaring van minstens 2 jaar binnen HR vereist. Dit postgraduaat richt zich dus niet tot pas-afgestudeerden. 

Programma

Het postgraduaat HR voor KMO’s bestaat uit 6 modules en een geïntegreerde eindproef. Het programma omvat 21 studiepunten. De lessen worden telkens op dinsdag gegeven tussen 16u en 20u waarbij tijdens de pauze een broodjesmaaltijd wordt aangeboden. 

Met dit postgraduaat willen we HR-medewerkers vormen die: 

 • het HR-beleid van hun organisatie kritische kunnen bekijken
 • duidelijke voorstellen kunnen formuleren ter verbetering van het HR-beleid
 • inzicht hebben op de digitale ontwikkelingen binnen het HR-beleid en hier kritische naar kunnen kijken
 • weten wanneer en bij wie ze terecht kunnen voor externe begeleiding
 • inzicht hebben in de meest recente ontwikkelingen op het vlak van HR
 • het heft in handen kunnen nemen om het HR-beleid binnen hun organisatie vorm te kunnen geven

 

Modules:

 • In de module BIJZONDERE JURIDISCHE HR-ASPECTEN gaan we dieper in op de regelgeving. De nadruk ligt hierbij op de toepassing van de regelgeving bij de in-, door-, en uitstroom van werknemers. De juridische vragen waar jullie mee zitten vormen eveneens een belangrijke bron bij de invulling van deze module.
 • De module WAR FOR TALENT probeert een antwoord te bieden op de krapte op de arbeidsmarkt. Naast rekruterings- en wervingstechnieken besteden we ook aandacht aan een goed onthaal van nieuwe werknemers. Aandacht voor de verschillende generaties op de werkvloer moet er ook voor zorgen dat werknemers zich beter thuis voelen in de organisatie.
 • Veel organisaties worden tegenwoordig geconfronteerd met werknemers die het mentaal moeilijk hebben op de werkvloer. Dit vinden we ook terug in de verzuimcijfers, het toenemend aantal werknemers met een burn-out, de afname van de werkbaarheid van het werk en het werkplezier, … De module WELZIJN OP HET WERK bekijkt vooral de wijze waarop organisaties preventief kunnen omgaan met dit welzijnsaspect. Hoe kunnen organisaties en werknemers zelf werken aan het mentaal welzijn en de veerkracht binnen hun organisatie?
 • Binnen de module ORGANISATIEONTWIKKELING gaan we in op de groei en ontwikkeling van organisaties, waarbij de nadruk ligt op leiderschap en leiderschapsstijlen.
 • Veel organisaties werken nog volgens de traditionele gesprekscyclus met planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken. We houden deze kritisch onder de loep. Is dit nog de ideale vorm om aan de beoordeling en ontwikkeling van werknemers te werken? In de module DEVELOPMENT AND PERFORMANCE MANAGEMENT bespreken we de mogelijke alternatieven voor deze traditionele gesprekscyclus.
 • In de zesde en laatste lesmodule COMPENSATION AND BENEFITS gaan we dieper in op het loonbeleid van organisaties. Aan welke voorwaarden dient een goed loonbeleid te voldoen? Hoe kan je werknemers fiscaal vriendelijk belonen? We kijken ook kritisch naar flexibel verlonen.  

Tijdens de GEÏNTEGREERDE EINDPROEF toon je aan dat je op basis van alle geziene modules je HR-beleid kritisch kan analyseren. Je toont ook aan dat je op basis van deze analyse in staat bent om een gedegen HR-beleid uit te werken. 

 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. Opgelet: sinds 1 januari 2023 is de samenstelling KMO-portefeuille hervormd. 

Andere besparingen

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

 • MO* € 0.00
 • KO** € 0.00

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

De attestering gebeurt op basis van de eindproef. Wanneer je hier niet op slaagt, kan deze steeds opnieuw ingediend worden in de tweede zittijd. Wanneer je na de tweede zittijd ook niet slaagt op je eindproef bekom je een attest per bijgewoonde module. 


 

ONDERDEEL 

 • Compensation and benefits 
  • SP 3
  • CU 20
 • Organisatieontwikkeling 
  • SP 3
  • CU 20
 • War for talent 
  • SP 3
  • CU 20
 • Welzijn 
  • SP 3
  • CU 20
 • Development and performance management 
  • SP 3
  • CU 20
 • Bijzondere juridische HR-aspecten 
  • SP 3
  • CU 20
 • Geïntegreerde eindproef 
  • SP 3
  • CU 0

SP = studiepunten 

CU = contacturen 

Aantal sessies + vorm (vb. hybride): 30 sessies - klasssikaal 

Het postgraduaat HR voor KMO’s bestaat uit 30 sessies. De lessen vinden op campus plaats. Deze lessen worden afgewisseld met bedrijfsbezoeken. 

Locatie + startdatum: Campus Vildersstraat – 17/01/2023 

Annulatievoorwaarden  
Als je uitschrijft uiterlijk op de eerste (introductie)lesdag, betaal je een annuleringskost van 75 euro. 
Schrijf je uit na de eerste lesdag, dan betaal je het studiegeld van elke aangevatte module. 
Als je uitschrijft na 1 juni, ben je het volledige studiegeld verschuldigd.  

Deelnemers dienen eerst een intakegesprek te voeren met de coördinator voor ze zich inschrijven. Hierin polsen we naar je verwachtingen aangaande de opleiding zodat we hier zo veel mogelijk rekening mee kunnen houden. 

Iedere module kan ook afzonderlijk gevolgd worden. 


 

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!