Masterclass voor leidinggevende – 11 sessies

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Masterclass voor leidinggevende – 11 sessies

De sleutel tot het verwezenlijken van jouw groeiplannen ligt in deze Masterclass voor leidinggevende! Excelleren en meer controle verkrijgen zijn binnen handbereik.

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Over deze opleiding

Deze opleiding stelt je in staat een ondernemersmentaliteit en top leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. We integreren zowel harde als zachte vaardigheden om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Ontwikkel essentiële vaardigheden op het gebied van onderhandeling, presentatie en effectieve samenwerking in teamverband. Leer niet alleen problemen op te lossen, maar ontdek ook hoe je anderen kunt motiveren door een dieper begrip van jezelf te hebben.
De Masterclass voor leidinggevende versterkt je zakelijke vaardigheden met praktische tips om jouw bedrijf te laten floreren. We delen kennis, dagen je ideeën uit en illustreren lessen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je wordt gestimuleerd om met een bredere blik naar jouw bedrijf te kijken. Dit gebeurt in 11 modules die zich richten op leiderschap, strategie, innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Ook besteden we aandacht aan persoonlijke onderwerpen, zoals het belang van een gezonde geest in een gezond lichaam. Zo streven we naar de perfecte balans tussen werk en stressmanagement.   

Voor wie

Ondernemers, leidinggevenden, managers, verantwoordelijken

Programma

11 sessies: 

 1. Sessie 1: Kick-off sessie
 2. Sessie 2: Finance for non-financials
 3. Sessie 3: Strategie
 4. Sessie 4: Duurzaam ondernemen
 5. Sessie 5: 360 sales strategie
 6. Sessie 6: AI en digitalisering
 7. Sessie 7: Communicatie en presentatie technieken
 8. Sessie 8: People management
 9. Sessie 9: Stress management
 10. Sessie 10: Changemanagement
 11. Sessie 11: Praktijk

 

Sessie 1: Kick-off sessie

Door middel van ongeveer tien vragen deel je meer over jezelf met de groep. We maken gebruik van Insights- of DISC-profielen en de kernkwaliteiten van Ofman. Op deze manier leren we elkaar beter kennen en kun je ook jezelf beter begrijpen, waardoor je jouw eigen ontwikkelingsplan kunt opstellen. Dit proces draagt niet alleen bij aan persoonlijke groei, maar creëert ook een hechtere band met de mededeelnemers aan de opleiding. Een sterk netwerk vormt namelijk een van de extra voordelen die voortkomen uit het volgen van deze opleiding.

Learnings:

 • Je leert je typerende leiderschapsstijl kennen en waar je jezelf kan ontwikkelen.
 • Je leert je kernkwaliteiten, valkuilen, irritaties en uitdagingen kennen.
 • Je leert je triggers kennen t.o.v. gelijkende of tegengestelde persoonlijkheden.
 • Je leert je eigen stijl aanpassen zonder je authenticiteit te verliezen.
 • Je ontvangt feedback van de groep hoe zij je percipiëren.
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 2: Finance for non-financials

Een module die jou op een eenvoudige en overzichtelijke manier inzicht geeft op de financiële kant van jouw bedrijf. Doorheen de dag gaan wij samen met jou op pad om te ontdekken op welke manier je het best je cijfers kan interpreteren. Dit doen wij aan de hand van de volgende stappen:

 • Deel 1 : opmaak van een financieel planOm een financieel overzicht te krijgen of de investering haalbaar is , zowel bij de opstart van een zaak als bij een grote investering in een bestaande onderneming, is het nuttig om de financiële impact te onderzoeken.
 • Deel 2 : Lezen en interpreteren van balans en resultatenrekeningGa jij als bedrijf in zee met een nieuwe klant of leverancier ? Dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd of dit bedrijf financieel sterk is . Hoe kan ik dit checken via de balans? In deze module gaan wij dieper in op de interpretatie van een balans en resultatenrekening.  
 • Deel 3 : Ratio’s lezen en begrijpenWil jij een investering doen en je dossier samenstellen voor de bank om de nodige financiële middelen te krijgen ?  Waar moet je op letten ? Welke acties kan jij al ondernemen zodat je dossier sterk wordt.

Learnings:

 • Je leert of de opstart van je zaak financieel haalbaar is. 
 • Je leert of de nieuwe investering financieel rendabel is.  
 • Je leert of je beroep moet doen op vreemd kapitaal. Zo ja, welke mogelijkheden zijn er ?
 • Je leert waar je rekening mee moet houden om je balans “fit en gezond” te houden.
 • Je leert waarop je in de balans moet letten om in zee te gaan met een leverancier of klant.
 • Je leert wat de diverse ratio’s betekenen.
 • Je leert welke impact deze ratio’s hebben op kredietverlening.
 • Je leert wat je zelf kan doen om deze ratio’s te beheersen.
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 3: Strategie

Het belang van strategie is voor organisaties duidelijk. Het geeft richting aan een organisatie, zorgt dat er heldere kaders zijn voor het maken van keuzes en helpt in het bepalen van de succesfactoren voor groei.
Na een duidelijke missie en visie heb je een strategie nodig om je plannen waar te maken.  Hoe ga je de doelen die je vooropstelt bereiken.  Het omvat dan de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario's en actieplannen.
Hoe verandert de wereld en zijn we hier klaar voor?
Wat bepaalt ons succes?  
SWOT en confrontatiematrix opstellen
Concurrentiestrategie van Porter: De drie generieke concurrentiestrategieën van Porter, die kunnen worden gebruikt voor de marketingstrategie van een onderneming.
Volgens Michael Treacy en Fred Wiersema is het hoofdzaak om de nummer één in de markt te zijn in Product leadership (product innovatie), Customer intimacy (klantaandacht) of Operational excellence (superieure operatie en uitvoering). Treacy en Wiersema pleiten voor het beheersen van alle drie de disciplines waarbij de organisatie dient te excelleren op één discipline. 
OGSM methodiek (objective, goal, strategy, measurement)
Wie zijn alle stakeholders om deze strategie mee te implementeren?

Learnings:

 • Je leert je waarden kennen en formuleert een duidelijke missie en visie voor je team.
 • Je stelt je SWOT en confrontatiematrix op.
 • Je leert verschillende concurrentie strategieën kennen.
 • Je zet grote objectieven uit, waar je een duidelijk doel voor formuleert, de strategie per doel en een actieplan.
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 4: Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is vandaag niet meer weg te denken uit de bedrijfsstrategie. Maar wat houdt het allemaal in? En hoe begint men er mee. Dit programma geeft een inleiding tot de belangrijkste duurzaamheidsframeworks, de risico’s, de kansen en business opportuniteiten, het wetgevend kader en de manier om duurzaamheid strategisch en operationeel te gebruiken. Het uitgangspunt: Men moet geen duurzaamheids- of ESG-strategie hebben, maar wel een duurzame bedrijfsstrategie waarbij waarde creatie voor zo veel mogelijk stakeholders, winst en duurzame groei hand in hand gaan met maatschappelijke, sociale en milieubelangen. 

 • Deel 1: Inleiding tot duurzaamheid en bedrijfsethiek We bekijken het concept van duurzaamheid en onderzoeken de historische evolutie en relevantie ervan in hedendaagse zakelijke contexten. We verdiepen ons in het Triple Bottom Line (TBL) framework en de Sustainable Development Goals. Daarnaast gaan we dieper in op het utilitarisme en de Kantiaanse deontologie, het klassieke speelveld van de bedrijfsethiek. 
 • Deel 2: Risico’s en kansen en nieuwe regelgeving Vertrekkend van de jaarlijkse risicolijst van het World Economic Forum in Davos kijken we welke ESG-onderwerpen een bedreiging of kans voor jouw activiteiten zijn. In die optiek gaan we ook dieper in op de Corporate Sustainability Reporting Directive en tonen we hoe je hier zelf als bedrijf of organisatie op kan voorbereiden.  
 • Deel 3: Klimaatactie en milieubeleid (E) Dit deel richt zich op de milieudimensie van duurzaamheid, waarbij de focus ligt op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt en de noodzaak om hierop in te spelen. Het opzetten van een CO2-voetafdrukanalyse in het kader van de Green Del, circulariteit en milieumanagement zijn de belangrijkste onderwerpen.  
 • Deel 4: HR-beleid en sociale aspecten van duurzaamheid / Governance  Dit deel onderzoekt de sociale dimensie van duurzaamheid, waarbij de nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van bedrijven om maatschappelijke kwesties aan te pakken en op het belang van goede HR-praktijken. We willen het inzicht bevorderen in de rol die bedrijven spelen bij het creëren van een positieve sociale impact en bij het faciliteren van zinvol en werkbaar werk.Dit deel gaat ook dieper in op governance, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol van goed bestuur bij het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en filantropie. 
 • Deel 5: Businessmodelinnovatie voor duurzaamheid Dit deel richt zich op innovatiemethodologieën voor duurzaamheid, waarbij het belang van systeemverandering wordt benadrukt. We hanteren het Business Model Canvas van Osterwalder & Pigneur als hulpmiddel voor het ontwerpen en beoordelen van bedrijfsmodellen. We voegen twee lagen toe aan het model om echt duurzaam te ontwerpen.  
 • Deel 6: Hoe een beleid starten? We sluiten het programma af met een stap-voor-stap praktijkgerichte roadmap te presenteren om zelf een evenwichtig ESG-beleid op te stellen, dit te integreren in de langetermijnstrategie en vanuit een Plan-Do-Check-Act-benadering zelf de opvolging

Learnings:

 • Inzicht in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
 • Wordt economisch duurzamer
 • Kennis over de wet en regelgeving
 • Duurzame technologieën & financiën
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 5: 360 sales strategie

Om je strategie te kunnen waarmaken hebben we de juiste salesplannen nodig gelinkt met je marketing en communicatieplan intern & extern.  
Een salesplan is belangrijk voor grote bedrijven, met veel medewerkers en grote accounts, maar net zo goed voor zelfstandigen die zijn of haar eigen verkopen regelen. Door goed na te denken over de doelen die je wil bereiken, stel je meer realistische doelen. Ook wordt duidelijk hoe iedereen binnen jouw onderneming kan bijdragen aan het behalen van deze verkoopdoelen.
Een salesplan kun je gebruiken voor B2C of B2B verkopen. De basis voor deze plannen zijn hetzelfde, hoewel de daadwerkelijk invulling natuurlijk per bedrijf, situatie en klant verschilt.

Learnings:

 • Analyse huidige situatie – learn from the past 
 • Analyseer je klantenportfolio om de echt winstgevende klanten te herkennen en vaker aan te trekken
 • Verloren klanten terugwinnen, nieuwe klanten maken en bestaande klanten uitdiepen
 • Welke KPI’s zet je uit
 • Smart doelen stellen voor de toekomst
 • Ansoff groeimatrix opstellen
 • Hoe je hele team overtuigen om te verkopen (360° sales aanpak) - een sales cultuur
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 6: AI en digitalisering

Voormiddag: AI en de voordelen voor je bedrijf
In deze sessie wordt de dynamische wereld van Generatieve AI (GenAI) en hoe het een bron van ongekende creativiteit en efficiëntie kan zijn voor bedrijven en individuen. Hoe we op een creatieve manier kunnen omgaan met alle tools die ons worden aangereikt om zo onze productiviteit te verhogen.
We beginnen met een algemene introductie over wat GenAI precies is en wat het vooral niet is. Vervolgens duiken we in de wonderlijke mogelijkheden die het biedt voor bedrijven, van het stimuleren van innovatie tot het transformeren van traditionele processen.
Echter, elke grote vooruitgang brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. We zullen ook de valkuilen en ethische overwegingen van het gebruik van GenAI bespreken, en hoe we deze kunnen navigeren.
Belangrijker nog, we zullen onderzoeken hoe we AI in het algemeen kunnen omarmen als een hulpmiddel dat ons productiever en creatiever zal maken. AI kan ons helpen om ons te bevrijden van minder leuke taken en ons in staat stellen om ons te richten op wat echt belangrijk is.
Tot slot blikken we vooruit naar de toekomst: Hoe zal AI de grenzen van ons potentieel verleggen? Hoe zullen we samenwerken met deze technologie om nieuwe hoogten van creativiteit en innovatie te bereiken?

Learnings:

 • Je leert AI kennen
 • Efficiëntieverbetering 
 • Gegevensanalyse van je bedrijf
 • Innovatie 

Namiddag: Digitale transformatie in je bedrijf
Tijdens deze sessie geven we je concrete handvaten en tips over hoe je digitalisatie moet aanpakken. We houden rekening met de diversiteit in digitale ontwikkeling: sommige bedrijven staan al erg ver met de digitalisering van hun bedrijf, andere moeten er nog aan beginnen. Aan de hand van een digitale quick scan starten we de sessie om te bepalen hoe digitaal jouw bedrijf al werkt. Daarna beantwoorden we onderstaande vragen met concrete voorbeelden:

 • Waarom zou ik investeren in de digitalisatie van mijn bedrijf?
 • Hoe moet ik beginnen met de digitalisatie van mijn bedrijf?
 • Hoe kies ik als zaakvoerder of manager voor de juiste software partners en pakketten?
 • Wat is beter: een alles-in-één ERP pakket of verschillende individuele software toepassingen die specifieke noden invullen?
 • Hoeveel kost digitalisatie? Hoe zet ik zo efficiënt mogelijk in op digitalisatie?
 • Moet ik al iets doen met AI? Concrete voorbeelden van hoe Vlaamse KMO’s vandaag AI pragmatisch inzetten.

Learnings:

 • Digital quick scan
 • Digitalisering aanpakken in je bedrijf
 • Kosten van een digitalisering
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 7: Communicatie en presentatie technieken

"Als je impact wilt genereren draait het niet alleen om woorden.  Het is een combinatie van content, body language, energie, geluid en visualisatie.  Je hebt het meest impact als je deze allen goed combineert. Volgens Mehrabian bestaat menselijke communicatie uit 3 componenten: 7% gesproken woorden; wat wordt er letterlijk gezegd, de inhoud, de argumenten. 38% intonatie; hoe wordt iets gezegd, o.a. stemgebruik. 55% lichaamstaal; houding, gezichtsuitdrukking en gebaren."

Om meer gedaan te krijgen van mensen, zijn er verschillende factoren die je kunt benutten. Hier zijn enkele belangrijke elementen:   

 • Energie niveau: Toon enthousiasme en positieve energie. Mensen worden vaak aangetrokken tot en gemotiveerd door energieke personen.
 • Geloofwaardigheid & Authenticiteit:  Wees authentiek en oprecht. Als mensen geloven dat je eerlijk en betrouwbaar bent, zijn ze eerder geneigd met je samen te werken.
 • Emotionele Connectie: Bouw een emotionele connectie op door empathie te tonen en begrip te hebben voor de gevoelens van anderen. Dit versterkt vertrouwen en betrokkenheid.
 • Context & Persoonlijke Waarde: Zorg ervoor dat andere begrijpen hoe hun bijdrage past binnen de bredere context. Maak duidelijk welke persoonlijke waarde hun inzet heeft voor het grotere geheel.
 • Oplossing: Bied concrete oplossingen aan. Mensen zijn meer geneigd mee te werken als ze zien dat je niet alleen problemen identificeert, maar ook effectieve oplossingen aandraagt.
 • Call to Action: Geef duidelijke en haalbare stappen aan die anderen kunnen nemen. Een heldere "call to action" motiveert mensen om in actie te komen.

Door deze elementen op een gebalanceerde en authentieke manier toe te passen, kun je effectiever samenwerken met anderen en hen betrekken bij jouw doelen en initiatieven. Het gaat niet alleen om het bereiken van jouw doel, maar ook om het creëren van een gedeeld begrip en enthousiasme binnen de groep.

Learnings:

 • Leer hoe iemand jouw ideeën zal aanvaarden
 • Leer jezelf voorbereiden
 • Leer een sterke presentatie / pitch maken

" kennis hebben is geen macht, het is een mogelijke macht. Het wordt alleen maar macht als het vertaald wordt in actie en iets concreet aanpakken, toepassen en implementeren."

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 8: People management

In essentie draait goed people management om het creëren van een omgeving waarin medewerkers gemotiveerd, betrokken en productief zijn, terwijl ze zich ook kunnen ontwikkelen en bijdragen aan de doelen van de organisatie.

Dit houdt volgende in:
Leiderschap: Goede leiders tonen inspirerend en doelgericht leiderschap. Ze geven duidelijke richting, stellen doelen en motiveren het team om deze doelen te bereiken.
Communicatie: Effectieve communicatie is cruciaal. Dit omvat luisteren naar medewerkers, duidelijk en transparant communiceren over verwachtingen en feedback geven op constructieve wijze.
Teamontwikkeling: Het bevorderen van een positieve teamcultuur en het stimuleren van samenwerking zijn essentieel. Dit omvat het identificeren en benutten van de sterke punten van individuele teamleden.
Motivatie en Erkenning: Het erkennen van prestaties en het bieden van passende beloningen en erkenning, spelen een rol in het behouden van gemotiveerde medewerkers.
Talentmanagement:  Effectief omgaan met talent omvat werving van geschikte kandidaten, training en ontwikkeling van personeel, en het identificeren van groeimogelijkheden binnen de organisatie.
Conflictbeheer: Goed people management omvat ook het effectief omgaan met conflicten binnen het team. Dit vereist diplomatie, empathie en het vermogen om geschillen op te lossen.
Flexibiliteit en Aanpassingsvermogen:  Goede managers zijn in staat zich aan te passen aan veranderingen en flexibel te zijn in hun aanpak, rekening houdend met diverse behoeften en omstandigheden.
Empathie:  Het vermogen om de behoeften en zorgen van medewerkers te begrijpen en hierop te reageren, draagt bij aan een positieve werkomgeving.
Strategisch Denken: Goede managers hebben een brede visie en begrijpen hoe hun team bijdraagt aan de bredere strategische doelen van de organisatie.
Zelfontwikkeling: Het streven naar voortdurende zelfontwikkeling en het tonen van het belang van levenslang leren is een teken van effectief people management.

Learnings:

 • Leer de huidige cultuur en waarden die leven in je bedrijf
 • Leer je eigen leiderschapsstijl
 • Hoe moet je omgaan met verschillende type persoonlijkheden en hoe je ze meekrijgt
 • Hoe geef/ontvang ik feedback en complimenten
 • Hoe ga ik om met conflicten en ga ik moeilijke gesprekken aan
 • Leer reflectief & empatisch luisteren 
 • Performance with fulfillment – juiste mensen op de juiste plaats
 • Groeigesprekken en coaching van medewerkers
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 9: Stress management

Stress is alom aanwezig, we leggen onszelf een hoge druk op maar ook onze omgeving, onze klanten en andere relaties.  Hoe ga je hier best mee om?

Stressmanagement verwijst naar het vermogen om effectief om te gaan met stressvolle situaties en de impact van stress op zowel de fysieke als mentale gezondheid te verminderen. 
Het is belangrijk te beseffen dat stress een natuurlijk onderdeel is van het leven, maar het effectief beheren ervan kan de algehele kwaliteit van leven verbeteren. Het vinden van een combinatie van strategieën die het beste bij jou passen, kan helpen bij het opbouwen van veerkracht tegen stressvolle situaties.

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 10: changemanagement

De opleiding Change Management leert je 2 methodieken aan, namelijk het opladen van de 6 batterijen in een organisatie om verandering goed door te voeren en de methodiek om mensen mee te krijgen via ADKAR. 
Boek 6 batteries of change (Vlerick)
ADKAR methodiek: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement: Het ADKAR model van Jeff Hiatt is vooral bedoeld als coaching tool om medewerkers te helpen en bij te staan gedurende veranderprocessen binnen organisaties.

De grootste uitdaging is het effectief leiden van de medewerkers, teams en managers.  Verandering roept voor iedereen iets anders op maar meestal weerstand.   
Een sterk top team, een sterke organisatie en structuur gecombineerd met de juiste team mindset en cultuur kan verandering vlotter doen verlopen.  

De opleiding Change Management biedt u een aantal praktisch toepasbare technieken en inzichten om een team succesvol doorheen een veranderingsproces te loodsen. Praktijkervaringen, feedback en concrete cases vormen hierbij de rode draad. 
Na het volgen van deze opleiding, hebt u een concreet actieplan om elke verandering doordacht door te voeren.

Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

Sessie 11: praktijk

De laatste sessie heeft als doel dat iedereen zijn plan/learnings gaat delen aan de groep.
Hij/zij krijgt dan constructieve feedback om zo zijn/haar bedrijf haar het volgende niveau te begeleiden.
Het in de praktijk brengen van de theorie is de allergrootste meerwaarde van de opleiding alsook de feedback van de andere groepsleden.  
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker

kmo-portefeuille

Thema: Bedrijfsstrategie

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.