Deze opleiding start in dag(en)

Digital Learning Specialist -Bouwstenen

€ 400.00 incl. btw
€ 400.00 excl. btw
Favorite
Deze opleiding start in dag(en)

Digital Learning Specialist -Bouwstenen

In de eerste module Bouwstenen worden de ‘fundamentals’ van een digitale lerende organisatie gelegd. We leren de cursisten de principes van een lerende organisatie alsook het ontwikkelen van een leerlijn of het creëren van een leercultuur. We gaan dieper in op digitale leerstrategieën zoals blended learning, online learning, open learning, micro learning, formeel leren, informeel leren.

We introduceren het ‘ADDIE’ model, met bijhorende templates als instructional design-heuristiek om een eigen leerstrategie vorm te geven. We benadrukken ook het principe van constructive alignment, oftewel de afstemming tussen leerdoelen, onderwijsleeractiviteiten en didactische evaluatie.

€ 400.00 incl. btw
€ 400.00 excl. btw

Over deze opleiding

We geven ‘best practices’ op vlak van lerende digitale organisaties in het algemeen en specifieke digitale leerstrategieën in het bijzonder. We sluiten af met een visie op de toekomst van digitaal leren of ‘learning trends’, bv. het toekomstige belang van AI voor digitale leerprocessen. We laten ook zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden de revue passeren via gastsprekers.

Voor wie

Dit postgraduaat richt zich naar verschillende profielen op de arbeidsmarkt: HR-managers, kaderleden, stafmedewerkers, lijnmanagers, trainingsmanagers, vormingsverantwoordelijken, ICT-coördinatoren, onderzoekers, ingenieurs, informatici, experten alsook diverse profielen die de ambitie hebben om zich te verdiepen in de digitalisering van leermethodieken in het bedrijfsleven of het onderwijs.

Programma

  • Digitale lerende organisatie
  • Hoe leert een volwassene het liefst?
  • Leerlijn ontwikkelen voor je medewerker(s)
  • Digitale leerstrategie (deel 1)
  • Digitale leerstrategie (deel 2)
  • Learning trends
  • Examen en netwerkavond

De cursist beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Voorkennis is niet noodzakelijk aangezien de modules zo zijn opgebouwd dat er vertrokken wordt vanuit de basisaspecten van elk specifiek vakgebied. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden voor een module, na contact met de coördinator.

Ook als pas afgestudeerde Bachelor of Master kan je deze opleiding aanvatten om je horizon te verbreden. Als je niet over een bachelor- of masterdiploma beschikt, neem je best eerst contact op met de coördinator.

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.