Duurzaam organiseren en waarderen

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Duurzaam organiseren en waarderen

Maak je klaar voor de organisatie ontwikkeling van de toekomst !

Binnenkort verschijnen nieuwe startdata & prijzen

Over deze opleiding

Organisaties wijzigen continu, dit vergt een sterk navigerende visie op het inzetten van de juiste processen in de organisatie enerzijds en het duurzaam competitief inzetten van het personeel anderzijds.

Met dit postgraduaat reiken we zowel kaders als praktische tools aan om in deze context organisaties te verrijken en te versterken

Voor wie

Iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk betrokken is bij vraagstukken rond ‘mens en organisatie’.

Deelnemers die zich in hun werkpraktijk richten op organisatiegroei, met de menskant als vertrekpunt. Daarbij maakt het niet uit of je leidinggevende of professional bent.

Programma

Duurzaam organiseren en waarderen is een opleiding over waarderende organisatieontwikkeling die zich richt op het integreren van waarderend organiseren van personeelskwesties, persoonlijke groei en duurzaamheid in organisaties.

De opleiding beoogt succesvolle navigatieresultaten voor de organisatie, de medewerker en de samenleving als geheel.

Deze benadering van organisatie-ontwikkeling gaat uit van de veronderstelling dat een organisatie meer succesvol kan zijn als deze zich richt op wat werkt en wat goed gaat, in plaats van op wat niet werkt.

Duurzaam organiseren en waarderen vereist een strategische aanpak, waarbij de behoeften en doelstellingen van de organisatie excellent worden afgestemd op de vaardigheden en ambities van alle actoren.

Dit kan onder meer inhouden dat de actoren aangemoedigd worden om zichzelf te leren kennen en vandaaruit nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, waardoor organisaties individuen in staat stellen om zich aan te passen aan 
veranderende omstandigheden en uitdagingen, zoals economische veranderingen, technologische veranderingen en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Het bevorderen van dit inzicht kan leiden tot een hogere productiviteit, betere prestaties, een hogere tevredenheid en een betere gezondheid en welzijn.

1. Navigeren door het ecosysteem van je organisatie

Navigeren door het ecosysteem betekent het inrichten en verbinden van (netwerk)organisaties nu en in de toekomst van rekrutering tot effectieve personeelsplanning van alle actoren.

Organisaties erkennen dat hun menselijk kapitaal van vitaal belang is voor het bereiken van hun doelen en het behalen van succes.

Het effectief beheren en benutten van menselijk kapitaal van binnen en buiten de organisatie kan leiden tot een hogere productiviteit, innovatie en concurrentievermogen.

2. Duurzaam navigeren

Hoe heb je als organisatie een positieve impact op duurzame inzetbaarheid, employability en future employability design?

Het doel van waarderend duurzaam organiseren is een positieve impact te hebben op de samenleving, terwijl het ook de sterke punten en kwaliteiten van de organisatie benut en versterkt.

3. Data-navigatie

Data-navigatie verwijst naar het proces van het verzamelen en analyseren van gegevens over werkprocessen en het gebruik van deze gegevens om inzicht te krijgen in de resultaten van de organisatie en het nemen van beslissingen voor personeelsondersteuning.

4. Cultuur-navigatie

Cultuur-navigatie beoogt het verwerven van strategische en tactische inzichten voor innovatie in het bouwen van teams als fundament van de organisatie.

5. Persoonsgerichte navigatie

Het achterhalen van je eigen sterke punten, aandacht voor actuele topics en perspectieven met betrekking tot talentontwikkeling komen aan de orde.

kmo-portefeuille

Thema: Personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.