Deze opleiding start in dag(en)

Inleidende topics

€ 332.75 incl.
€ 275.00 excl.
Favorite
Deze opleiding start in dag(en)

Inleidende topics

In de module 'Inleidende topics' verken je de vastgoedwereld.

€ 332.75 incl.
€ 275.00 excl.
Inschrijven Ik heb een vraag
Sector
Business
Tijdsduur
5 sessies

Welkom

Doelstelling:

 • Je leert de eigen expertise op een aan de vastgoedsector aangepaste wijze toepassen.
 • Je beschikt over actuele kennis van de verschillende deelonderwerpen binnen de vastgoedsector.
 • Je ondersteunt jouw klanten op de meest volledige wijze door, indien nodig, hen door te verwijzen naar andere binnen de vastgoedsector actief zijnde instanties.

Competenties

 • Bestuurlijk-organisatorische competenties: ondernemen, plannen en organiseren.
 • Sociaal-communicatieve competenties: samenwerking, overtuigingskracht, klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden.
 • Intellectuele competenties: oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn.
 • Emotionele competenties: integriteit, inlevingsvermogen.
 • Taakgerichte competenties: inzet, kwaliteitsbewustzijn.
 • Competentie ontwikkeling: leervermogen.

 

Doelgroep

Het doelpubliek van dit postgraduaat is in te delen in vier groepen:

 • beginners die geïnteresseerd zijn in het vastgoedverhaal zonder of met een beperkte kennis van de vastgoedwereld en die snel gedetailleerde en actuele kennis hierover willen vergaren
 • practici werkzaam binnen de vastgoedsector die hun kennis willen verruimen en actualiseren met betrekking tot de vijf modules
 • practici werkzaam binnen de vastgoedsector die hun kennis willen verruimen en actualiseren met betrekking tot één of meerdere module(s)
 • studenten Hogeschool PXL - keuzetraject Vastgoed die een meer gedetailleerde kennis van de deelaspecten wensen te bekomen. Deze studenten kunnen een vrijstelling verkrijgen voor module 1 (Inleidende topics) als ze geslaagd zijn voor het onderdeel 'Verkenning van de vastgoedwereld' van het keuzetraject Vastgoed.

Met uitzondering van de nog in opleiding zijnde studenten van het keuzetraject Vastgoed van Hogeschool PXL wordt verwacht dat de cursist minstens over een bachelordiploma beschikt. Voorkennis is niet noodzakelijk, aangezien de modules zo zijn opgebouwd dat er vertrokken wordt vanuit de basisaspecten van het specifieke vakgebied.

Programma

 Je maakt kennis met de verschillende actoren en instellingen die actief zijn binnen de sector en je leert hoe het integriteitsbeleid binnen de sector is opgebouwd.

Meer info nodig?

Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers!